Cuvinte

= نهج البلاغة =  Predica 231 (ومن خطبة له (عليه السلام خطبها بذي قار، وهو متوجّه إلى البصرة "ذكرها الواقِدي في كتاب "الجمل ţinută de către emirul drept-credincioşilor la Diqar, în drum spre Basra, fiind menţionată de către istoricul al-Waqidi în Cartea Cămilei Despre Profet  Profetul  a adus vestea acolo unde i s-a poruncit şi … Continuă să citești Cuvinte

Greutăţile

= نهج البلاغة =  Predica 161 Trăsăturile Profetului  şi ale urmaşilor săi Allah l-a înzestrat pe Profet  cu o lumină strălucitoare, dovezi desluşite, un drum limpede şi o carte călăuzitoare. Familia lui este cea mai bună familie, arborele obârşiei sale este cel mai bun arbore, cu crengi bine cumpănite, cu roade atârnânde (din belşug). Locul … Continuă să citești Greutăţile

Învăţăminte

= نهج البلاغة =  Predica 145 Descrierea acestei lumi O, voi oameni! Voi sunteţi, în acestă lume, ţinta săgeţilor morţii. Fiece înghiţitură înseamnă o înecare, iar fiece îmbucătură, o sufocare. Voi nu aveţi parte de nici un folos din aceasta, decât renunţând la un altul; nimeni dintre voi nu înaintează în vârstă nici măcar cu … Continuă să citești Învăţăminte

Hunayn şi Tabuk

Lupta de la Hunayn După cucerirea Meccăi, Trimisul lui Allah  a pornit să pună sub ascultare periferiile regiunii purtând o serie de confruntări cu arabii idolatri, una dintre acestea fiind dată la Hunayn. Lupta a avut loc între musulmani şi tribul Hawazin din valea Hunayn. Armata islamului, cuprinzând 12.000 de soldaţi, s-a aşezat în ordine de … Continuă să citești Hunayn şi Tabuk

Mecca

 Cucerirea Meccăi După primele bătălii cu necredincioşii, Trimisul lui Allah  s-a statornicit în Medina. Treptat un număr mare de musulmani din Mecca, care erau supuşi chinurilor de către idolatri, şi-au abandonat casele şi bunurile venind în Medina iar susţinătorii i-au primit cu toată afecţiunea. La Medina s-a ridicat "moscheea profetului" (masjid-Nabi); precum şi alte lăcaşe de … Continuă să citești Mecca

Bine şi rău

= نهج البلاغة =  din Predica 32 Soiurile oamenilor după plecarea Profetului  Oamenii sunt de patru feluri. Printre aceştia, este acela a cărui stricăciune nu este oprită decât de nimicnicia sa, de tăişul său tocit, de trebuinţele traiului sau căpătate cu ţârâita. Apoi, este acela care îşi scoate sabia din teacă, îşi trâmbiţează răul, îşi … Continuă să citești Bine şi rău

Khaybar

Bătălia de la Khaybar După bătălia de la Khandaq, confruntare determinată de conlucrarea evreilor din Medina cu arabii idolatri şi încălcarea tratatului semnat cu musulmanii, Trimisul lui Allah  a pornit, prin poruncă divină, să împlinească dreptatea în privinţa acelor triburi care au semnat acordul cu meccanii. Armata musulmanilor a purtat câteva confruntări în afara oraşului … Continuă să citești Khaybar

Khandaq

Bătălia de la Khandaq În apropierea Medinei s-a desfăşurat o a treia bătălie dezlănţuită de necredincioşii din Mecca împotriva Trimisului lui Allah . Pentru a îi învinge pe musulmani, idolatrii se înzestraseră de această dată cu mai multă putere şi vigoare decât anterior. Confruntarea este cunoscută şi ca bătălia aliaţilor (al-ahzab). După bătălia de la Uhud, … Continuă să citești Khandaq

Uhud

Bătălia de la Uhud În al treilea an al Hijrei necredincioşii din Mecca s-au îndreptat spre Medina fiind conduşi de Abu Sufyan împreună cu trei mii de luptători (potrivit altei relatări cinci mii). Această oaste a quiraş-iţilor s-a confruntat cu musulmanii în apropierea muntelui Uhud, în afara Medinei. În această bătălie, Profetul Muhammad  a adunat în … Continuă să citești Uhud