Alhazar!

*

Spune Iblis:

(sfetnicilor)

This world of colours and scents

is totally under my command,

the earth, the sun, the moon and

every layer of the sky included.

Both the East and the West shall witness

the spectacle with their own eyes,

When I would have boiled the blood

of the European nations.

Whether they are pioneers of politics

or theologians of the church,

A single sigh of mine can drive crazy one and all.

The fool who thinks all this is a mere work of glass,

Let him try to break the pots and cups

of this civilization and he will see.

The collars torn by the hands of nature,

The needle of Mazdak’s logic will

never be able to stich together.

comentariu:

[prin sintagma „acul logicii lui Mazdak” se înțelege ideologia sau filosofia materialismului; Diavolul spune că diferențele naturale dintre oameni vor dăinui mereu iar filosofia materialistă nu va reuși niciodată să le reducă ori șteargă]

How can these socialist vagabonds ever scare me?

They are mere bread hunters,

with derailed thoughts and incoherent speech.

If at all I apprehend any threat,

it is from that community

which has in its ruins,

a spark of ambition even today.

comentariu:

[se referă la umma islamică globală]

Although rare, even to this day

such are found in this community.

Who do their wudū using the tears they

shed during their predawn supplications.

comentariu:

[wudū este abluțiunea împlinită înainte de rugăciune]

Anybody who knows the secrets

of the current era is aware,

That the future threat to my system lies not in

Mazdakism but in Islam.

I am aware that this community

no longer upholds the Qur’an,

The believer has embraced capitalism as his faith.

I am aware that in the dark night of the East,

The old leaders of the Haram stand, with no

sparkling hand under their sleeves.

comentariu:

[„haram” este regiunea din jurul moscheii sfinte (masjid-ul-haram) din Mecca. Granița haramului începe la circa 4 kilometri de Mecca, în direcția Medinei, 8 kilometri pe drumul spre Yemen și Iraq, la Ta’if, și 12 km pe drumul către Jeddah]

comentariu:

[este descrisă mâna radiantă, unul din miracolele pogorâte asupra lui Moise; el nu ar fi reușit, fără puterea lui Allah, să înfrunte forțele lui Faraon. Iblis percepe umma contemporană ca un Moise fără mâna cea strălucitoare]

Demands of the modern era

lead me to the apprehension,

That the law of the prophet might get disclosed.

comentariu:

[fiecare epocă are rigorile și provocările sale. Diavolul enunță că încercările epocii contemporane sunt de o asemenea factură încât omenirea, pentru a le soluționa, va ajunge la poarta islamului]

Beware, a hundred times beware,

of the law of the prophet,

It guards the honor of the woman,

challenges the men’s might and

is the mentor of true men.

comentariu:

[Nisā, 34: „Bărbații sunt protectorii femeilor” și 75: „De ce nu luptaţi pentru calea lui Allah? de vreme ce aceia slabi dintre bărbaţi, femeile şi copiii spun: Domnul nostru! Scoate-ne din această cetate cu locuitori nedrepţi. Dă-ne nouă un oblăduitor de la Tine! Dă-ne nouă un ajutor de la Tine!”]

It is a message of death for every kind of slavery,

Neither will there remain the kings and

emperors nor any wretched destitute.

It purifies the wealth from every impurity,

It makes the wealthy, mere custodians of the wealth.

comentariu:

[Kahf, 46: „Averea şi copiii sunt podoabele Vieţii de Acum, însă faptele bune, nepieritoare, vor fi înaintea Domnului tău o bună răsplată şi o bună nădejde”]

Can there ever be a greater revolution

of thought and action (than this)?

The earth belongs to Allah and

not to the monarchs.

comentariu:

[Āl-i Imrān, 189: „A lui Allah este împărăţia cerurilor şi a pământului; Allah este Atotputernic”]

Better, this code remains concealed

from the sight of the world,

Fortunately, the believer himself

is deprived of yaqeen.

comentariu:

[determinare absolută întru Adevăr; contrar îndemnului satanic, Allah poruncește în Baqara, 42: „Nu înveşmântaţi Adevărul în deşertăciune! Nu ascundeţi Adevărul cunoscându-l!”]

Better it is that he remains entrapped in theology,

And always remains entangled

interpreting the Book of Allah.

comentariu:

[Āl-i Imrān, 7: „El este Cel ce a pogorât asupra ta Cartea cu versete desăvârşite din Maica Scripturii şi altele asemenea. Cei ale căror inimi se apleacă spre păcat se leagă de ceea ce este spus întru asemănare, deoarece ei caută gâlceavă şi sunt lacomi de tâlcuiri, însă nimeni altul în afară de Allah nu cunoaşte tâlcuirea Cărţii. Cei înrădăcinaţi în stiinţă spun: Noi credem! Totul vine de la Domnul nostru! (însă) Doar cei dăruiţi cu minte îşi vor aminti”]

His cry of Takbīr broke the spell that had occupied

all the six directions (the universe),

Make sure, the dark night of this

God conscious Man never turns bright.

comentariu:

[descrie glorificarea lui Allah]

Did the son of Mary die, or is he eternally alive?

Are the attributes of God distinct from God

or do they constitute God’s own self?

comentariu:

[Nisā, 157: „așa cum au spus: Da, noi l-am ucis pe Cristos, Iisus, fiul Mariei, trimisul lui Allah. Ei însă nici nu l-au ucis, nici nu l-au răstignit, ci numai li s-a părut astfel. Cei care nu se înţeleg asupra lui sunt în îndoială, pentru că ei nu au nici o ştiinţă anume şi nu urmează decât o nălucire, fiindcă ei de bună seamă nu l-au ucis”]

Who really is meant by ‘the awaited’?

Is he the Messiah (Jesus) of Nazareth?

Or a reviver, who has in him the qualities

of ‘the son of Mary’?

comentariu:

[Maryam, 33-34: „Pacea fie asupra mea, în ziua când m-am născut, în ziua când voi muri, în ziua când voi fi înviat; acesta este Iisus, fiul Mariei. Cuvântul Adevărului în privința căruia se îndoiesc”]

Are the words in the Book of Allah

temporal or eternal?

Which set of beliefs would lead the

blessed community (Muslims) to salvation?

comentariu:

[An’ām, 68: „Când îi vezi pe cei ce pălăvrăgesc despre semnele Noastre, îndepărtează-te de ei până ce vor pălăvrăgi despre altceva. Diavolul te va face să uiţi, însă când îţi aminteşti, nu sta alături de cei nedrepţi”]

Will these not be sufficient in this age

to take care of the Muslims,

These idols (Lāt and Manāt)

carved out by theology?

comentariu:

[idoli a căror venerare era populară în Mecca înainte de revelația coranică; Iblis spune că la fel cum obsesia pentru zeii falși i-a îndepărtat pe meccani de adevăr, întocmai și musulmanii epocii trebuie să rămână obsedați și angrenați în trivialitatea disputelor teologice; astfel de divergențe au preluat rolul idolilor și îi țin pe musulmani departe de mesajul revoluționar al Domnului lor]

Make sure he remains indifferent to character,

So that every move of his, on the board of life,

turns out to be disastrous.

comentariu:

[a spus Trimisul lui Allah ﷺ: „cei compleți în credință sunt cei cu cel mai bun comportament, iar cei mai buni dintre voi sunt cei mai buni în comportamentul lor față de femei”; Tirmidhi, 1162]

It is in our interest that the believer

remains enslaved till the end of times.

Leaving the temporal world,

at the disposal of others.

The same old poetry and

mysticism is good for him,

That leaves his eyes unable

to see the realities of life.

I am always scared of this community being aware,

Reckoning the universe is the

true spirit of their faith.

comentariu:

[prin exprimarea „socotirea Universului” Iblis se referă la două îndatoriri universale ale fiecărui musulman; prima, responsabilitatea socială, globală pe calea împlinirii dreptății, promovării virtuților și împiedicării răului; iar a doua, datoria de a contempla și înțelege fenomenele universului]

comentariu:

[Ghāshiyah: 17-20: „Oare ei nu privesc la cămile cum au fost create? Şi nici la cer cum a fost ridicat? Şi nici la munţi cum au fost înălţaţi? Şi nici la pământ cum a fost întins? Adu-le aminte, întrucât asupra ta stă aducerea aminte”]

Keep him ever occupied in ritual chants and

contemplation during the predawn hours,

Make him all the more seasoned

in Khanqah temperament.

comentariu:

[deși islamul cheamă oamenii să îl invoce pe Allah și să contempleze la semnele creației Lui, îi avertizează cu privire la formalismul și excesul ritualurilor sau credința numai în ritualuri; multe secte și grupări, în istoria comunității islamice, au legat oamenii de felurite ritualuri fără fond în numele spiritualității. Exercițiile spirituale ritualice prescrise însemnau, frecvent, evadarea din realitățile vieții și abandonarea responsabilităților sociale; cei care alunecau în această capcană rămâneau fără nici un interes sau timp pentru lupta de stabilire a dreptății în societate]

comentariu:

[Khanqah sunt echivalentul sufit al mănăstirilor ce simbolizează izolarea auto-impusă și renunțarea la viața lumească pentru căutări spirituale]

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s