سىمنؤل سينچىريتآظيي

اهاديسؤل پروفىتيك

8

*

Ibn-e-Abbas a relatat:

„Profetul ﷺ a poruncit ca toate ușile caselor adiacente, cu deschidere în moschee, să fie închise cu excepția ușii casei lui Ali.”

Jam’a Tirmizee, pag. 463.

Khasais Nasai, pag. 9.

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 192.

*

Profetul ﷺ a spus:

„Allah mi-a poruncit ca ușile tuturor caselor cu intrare în moschee, cu excepția ușii lui Ali, să fie închise. De aceea oamenii au început să vorbească, deși, pe Allah, nu din voia mea am poruncit să fie închise sau deschise; doar am îndeplinit ceea ce mi-a fost poruncit.”

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 29.

*

Trimisul lui Allah ﷺ i-a spus lui Ali:

„Allah mi-a îndeplinit orice (rugă pentru care) m-am rugat și nu am cerut un lucru fără să îl cer și pentru tine.”

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 43.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„O Allah! Mută dreptatea de partea lui Ali!”

Jam’a Tirmizee, pag. 460.

Mishkat vol. 8, pag. 129.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 30.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 279.

*

„Ali, vei fi solia sincerității atunci când neînțelegerile (fitna) vor apărea între adepții mei,” a spus Profetul ﷺ.

Mustadrak vol. 3, pag. 122.

*

„Ali!” a anunțat Trimisul lui Allah ﷺ, „cel care s-a îndepărtat de mine s-a îndepărtat de Allah, iar cel care s-a îndepărtat de tine s-a îndepărtat de mine.”

Mustadrak vol. 3, pag. 124.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 33.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„Orice îmi place pentru mine, o, Ali! îmi place pentru tine; orice îmi displace (pentru mine) îmi displace (și) pentru tine.”

Mishkat vol. 2, pag. 8.

Musnad Ahmad bin Hanbal vol. 1, pag. 146.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 189 & 216.

*

„Atașamentul cuiva față de Ali îi consumă păcatele așa cum focul consumă lemnul”, a declarat Profetul ﷺ.

Kunooz-ul-Haqaiq, pag. 104.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 33.

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 215.

*

„Atașamentul cuiva față de Ali îl va cruța de Focul iadului”, a spus Profetul ﷺ.

Kunooz-ul-Haqaiq, pag. 104.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„Ali este precum poarta „Hittah”, oricine intră devine credincios iar oricine pleacă (prin aceasta) devine necredincios.”

Jam’a Sagheer, pag. 56.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 32.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„Nimeni nu va tocmi traversarea podului Sirat dacă Ali nu îi va scrie trecerea (nu îi va îngădui).”

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 172 & 177.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag 34.

*

„O, Ali! Vestește paradisul pentru cel care îți este prieten și stăruie întru adevăr în privința ta, și (vestește) infernul pentru cel care îți este dușman și-ți neagă distincțiile”, a spus Profetul ﷺ.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 34.

*

„Oricine vrea să trăiască alături de mine în această viață, prin moarte și în paradisul care va continua pentru eternitate, care mi-a fost promis de către Allah, el sau ea să îi fie prieten lui Ali; (deoarece) Ali nu vă va rătăci de la calea cea dreaptă, nici nu va îndura să vă vadă pierduți”, a spus Trimisul lui Allah ﷺ.

Mustadrak vol. 3, pag. 129.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 32.

*

Profetul ﷺ s-a uitat la Ali și i-a spus: „O, Ali! ești (un) conducător în această lume și în cea de apoi. Prietenul tău îmi este prieten iar prietenul meu este prietenul lui Allah; iar inamicul tău este inamicul meu iar inamicul meu este inamicul lui Allah. Iar pedeapsa iadului este sigură pentru cel care, după mine, se află în dușmănie cu tine.”

Mustadrak vol. 3, pag. 128.

*

Ali a relatat că a învățat de la Profet ﷺ, care a spus:

„Doar credincioșii îți vor fi prieteni pe când apostații îți vor fi dușmani.”

Jam’a Tirmizee, pag. 462.

Sunan Ibn-e-Majah, pag. 12.

Sunan Nasai vol. 2, pag. 271.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 30.

Istee’ab vol. 2, pag. 474.

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 214.

Isabah vol. 6, pag. 271.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 264.

Usd-ul-Ghaba vol. 4, pag. 26.

*

Profetul ﷺ a spus:

„O, Ali! Binecuvântat este cel care îți este prieten, iar în chestiunile care te privesc se află de partea adevărului și este onest; și blestemat să fie el sau ea care îți este inamic și minte împotriva ta.”

Mustadrak vol. 3, pag. 135.

Usd-ul-Ghaba vol. 6, pag. 23.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 263.

*

Abu Sa’eed Khudri a relatat:

Noi, ansarii, aveam un mod de a cunoaște apostații după antipatia pe care i-o purtau lui Ali ibn-e-Abi Talib.

Jam’a Tirmizee, pag. 460.

*

Jabir a relatat:

Puteam deosebi apostații după antipatia lor față de Ali ibn-e-Abi Talib.

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 265.

Istee’ab vol. 2, pag. 276.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 265.

*

Abu Zarr a relatat:

Numai trei lucruri ne înlesneau cunoașterea apostaților: (1) nu ofereau întâietate lui Allah și Trimisului Său, (2) absentau de la rugăciuni și (3) erau în dușmănie față de Ali.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 257.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 36.

*

Umar a spus:

„Oricând vorbiți despre Ali, să aveți vorbe bune pentru el. Dacă îl mâniați pe Ali, îl veți mânia pe Profet (ﷺ) în mormântul său.”

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 46.

*

Abu Bakr a relatat că:

Am fost martor (atunci) când Trimisul lui Allah ﷺ a ridicat un cort și s-a așezat lângă el sprijinit într-un arc în timp ce Ali, Fatima, Hasan și Husain erau înăuntru. El (Profetul ﷺ) a anunțat (în timp ce stătea acolo): „O, voi, musulmani! Toți cei care vor să fie în pace cu locuitorii cortului vor ține pacea cu mine, și toți cei care vor încrucișa săbiile cu ei vor încrucișa săbiile cu mine. Și toți cei care îi acceptă ca fiind protectori, eu le voi fi protector. Doar cel care se împrietenește cu ei vine dintr-o familie bună iar nașterea lui nu este alterată, (pe când) cel care poartă dușmănie față de ei este unul a cărui familie nu este bună și a cărui naștere are o reputație dubioasă.”

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 189.

*

Profetul ﷺ a poruncit: „Chemați-l pe emirul arabilor!”

„Nu ești tu emirul arabilor?” a întrebat Aișa.

„Nu”, a răspuns Trimisul lui Allah ﷺ, „eu sunt emirul omenirii”.

Când Ali s-a arătat, el (Profetul ﷺ) i-a cerut lui Ali să îi cheme pe Ansari (ajutoare) iar când aceștia au venit, Profetul ﷺ le-a spus: „O, voi, ajutoare! Dacă vă țineți de unul, pe care vi-l arăt, nu vă veți rătăci niciodată!”

„Spune-ne (de cine), o, trimis al lui Allah!” au răspuns.

„Acel om este Ali!” le-a spus Profetul ﷺ; „Îndrăgiți-l în același fel în care mă îndrăgiți; onorați-l în același fel în care mă onorați. Orice vă spun nu este de la mine ci de la Allah. Gavriil tocmai mi-a revelat acestea.”

Riaz-un-Nazarah vol. 3, pag. 177.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 362.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„Fără tine, o, Ali! credincioșii, după moartea mea, s-ar cunoaște foarte greu.”

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 51.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„A privi la fața lui Ali este invocare (rugăciune).”

Mustadrak vol. 3.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 30.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„A vorbi despre Ali este invocare (rugăciune).”

Jam’a Sagheer, pag. 16.

Kunooz-ul-Haqaiq, pag. 120.

*

Qais bin Hazim a relatat:

Mă plimbam pe străzile bazarului din Medina, […] când am văzut (mai mulți) oameni adunați în jurul unuia care-l blestema pe Ali fiind călare pe o vacă. Chiar atunci S’ad abi Waqqas trecea pe acolo […] și l-a întrebat de ce îl blestema pe Ali. El (Waqqas) îl întreba „nu a fost (Ali) primul care a acceptat islamul? Nu a fost (Ali) primul care s-a rugat cu Profetul (ﷺ)? Nu era (Ali) cel mai credincios dintre toți (musulmanii)? Nu a fost (Ali) cel mai mare învățat?” Waqqas a continuat să enumere distincțiile lui Ali după care a spus: „nu era (Ali) ginerele Profetului (ﷺ)? Nu era (Ali) comandantul și căpetenia oștirii Profetului (ﷺ) în toate războaiele pe care Profetul (ﷺ) le-a purtat?”

Waqqas s-a întors (cu fața) către casa lui Allah, și-a ridicat ambele mâini în rugăciune spunând: „O, Allah! Acest om îi blesteamă pe cei iubiți de Tine; înainte ca oamenii (mulțimea) să plece, arată-le puterea Ta!”

Qais a relatat: Pe Allah! Nici nu plecasem că animalul lui s-a proptit (cu picioarele) în pământ aruncându-l (pe om) într-o piatră. Capul i-a fost spart și a murit pe loc.

Mustadrak vol. 3, pag. 499.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s