وراشؤل قؤنواشتىريي

اهاديسؤل پروفىتيك

4

*

Trimisul lui Allah ﷺ i-a conferit lui Ali următoarele nume (titluri):

„Yasoob-ud-Deen” (conducătorul credinței);

„Sayyid-ul-Muslimin” (domnul musulmanilor);

„Wali-ul-Muttaqeen” (protectorul celor pioși);

„Imamul-Barrah” (imamul celor buni);

„Qatil-ul-Fajarah” (distrugătorul celor răi).

Jam’a Sagheer, pag. 56.

Kunooz-ul-Haqaiq, pag. 21.

Kunooz-ul-Ummal (selecții), pag. 30.

*

Acela (cu siguranță) este un necredincios care refuză în a-l numi pe Ali: Khair-ul-Basher (cel mai bun dintre ființe).

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 35.

Yanabi-ul-Muvaddah, pag. 246.

*

Acela (cu siguranță) este un necredincios care refuză în a-l numi pe Ali: Khair-un-Naas (cel mai bun dintre oameni).

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 35.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„Eu sunt conducătorul omenirii iar Ali este conducătorul arabilor.”

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 34.

*

Aișa a relatat că:

Profetul ﷺ a zis: „Chemați-l pe conducătorul arabilor la mine!”

Am remarcat (Aișa): „Nu ești tu conducătorul arabilor?”

Trimisul lui Allah ﷺ mi-a răspuns: „Eu sunt conducătorul omenirii iar Ali este conducătorul arabilor.”

Mustadrak vol. 3, pag. 124.

*

Doar trei sunt sadiqeen (cei adevărați). Primul este Habeeb Najjar, a cărui chemare a fost menționată în Coran, „O, voi, oameni! Să îi urmați pe cei trimiși de Allah.” Al doilea este Ezekiel, dintre credincioșii (aflați) în poporul lui Faraon, care a spus: „Vei ucide (un om) doar pentru spusa că Protectorul lui este Domnul lumilor?” Al treilea este Ali fiind cel mai distins dintre toți.

Jam’a Sagheer, pag. 42.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 30.

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 154 & 158.

*

Mu’az-ul-Udwiah, care l-a auzit pe Ali predicând din amvon în Basra, a relatat că l-a auzit pe Ali spunând: „Eu sunt Siddiq-e-Akbar (cel mai sincer). Am mărturisit credința înaintea lui Abu Bakr și am acceptat islamul înaintea lui.”

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 40.

Riaz-un-Nazarah, vol. 2, pag. 157.

*

Ibn-e-Abdullah l-a auzit pe Ali spunând:

„Eu sunt robul lui Allah, fratele Profetului ﷺ și Siddiq-e-Akbar (cel mai sincer). Oricine pretinde la fel, minte, și este un impostor; cu șapte ani înaintea tuturor am împlinit rugăciunea.

Khairul Bareeyah, II, nr. 121.

*

„Iată-l pe cel mai sincer mărturisitor (al islamului) din lume! Iată-l pe cel mai sincer mărturisitor (al islamului) din lume!” a repetat Profetul ﷺ, văzându-l pe Ali că vine.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 34.

*

Profetul ﷺ l-a numit pe Ali: „Abu Raihanatain”.

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 154.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„Eu sunt ultimul dintre profeți (khatam-un-nabeeyeen), O, Ali, în timp ce tu ești ultimul dintre locțiitorii profetici (khatam-ul-waseeyeen).”

Kunooz-ul-Haqaiq, pag. 71.

*

Trimisul lui Allah ﷺ a spus:

„Paradisul așteaptă cu drag trei oameni, pe Ali, pe Ammar și pe Salman.”

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 209.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 263.

*

„Allah mi-a poruncit”, a spus Trimisul lui Allah ﷺ, „să întăresc legăturile (de prietenie) între patru persoane și mi-a revelat că (ei) se află în prietenie cu El.” Oamenii (din jur) au întrebat: „Spune-ne numele lor”. De trei ori Profetul ﷺ a răspuns: „Ali este unul din ei, iar ceilalți sunt Salman, Abu Zarr și Miqdad.”

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 213.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, pag. 262.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„Ali este înaintea (voastră a) tuturor în hijra (către islam).”

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag 34.

*

Ali a relatat:

Am mers alături de Trimisul lui Allah ﷺ la Casa lui Allah (Ka’ba). Profetul ﷺ s-a cățărat pe umerii mei iar eu am încercat să mă ridic în picioare. Simțind că datorită slăbiciunii (mele) nu îl pot ridica, (Profetul ﷺ) mi-a cerut să mă așez (să-l las jos). Când m-am așezat mi-a spus, „acum urcă-te tu pe umerii mei”. Am făcut astfel iar el (Profetul ﷺ) s-a ridicat (cu mine) în picioare; mi-am spus: „Simțeam că ating marginile înălțate ale cerurilor”.

Khasais Nasai, pag. 22.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 55.

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 200.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 252.

*

Ali a relatat:

„Ajungând la Casa lui Allah […] Profetul ﷺ m-a ridicat pe umerii lui și dărâma idolii (de acolo), (în timp ce) eu îi azvârleam jos.”

Musnad Ahmad bin Hanbal vol. 1, pag. 151.

*

Între oameni Profetul ﷺ l-a iubit cel mai mult pe Ali.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 263.

*

„Îți doresc binecuvântarea cunoașterii, O, Ali,” a spus Profetul ﷺ. „Ai băut-o (precum apa) întru (a ta) completă mulțumire”.

Riaz-un-Nazarah, vol. 2, pag. 220.

*

„Oricând îl întrebam pe Trimisul lui Allah ﷺ despre orice (anume) niciodată nu se abținea să îmi explice (acel subiect), iar când eu nu aveam nimic să îl întreb, el (Profetul ﷺ) însuși mă ilumina (în cunoaștere),” a spus Ali.

Jam’a Tirmizee, pag. 461.

Khasais Nasai, pag. 262.

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 216.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 262.

Usd-ul-Ghaba, vol. 6, pag. 29.

Tabaqat Ibn-e-S’ad vol. 2, qism. 2, pag 101.

*

Ali a spus:

„Trimisul lui Allah ﷺ m-a iluminat asupra a o mie de ramuri ale cunoașterii, fiecare ramură deschide (la rândul său) alte o mie de porți ale învățăturii.”

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag 48.

*

Abdullah ibn-e-Abbas a relatat:

Din zece părți ale cunoașterii Ali a primit nouă întregi, iar cea rămasă o împărțiți (între) voi (toți). Pe Allah, (până și) în (cea de-) a zecea, Ali își are partea.

Istee’ab vol. 2, pag. 475.

Riaz-un-Nazarah, vol. 2, pag. 194.

Usd-ul-Ghaba vol. 4, pag. 22.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 267.

*

Abdul Malik bin Abi Suleiman a relatat:

L-am întrebat pe A’ta dacă era cineva mai erudit (învățat) decât Ali printre companionii Profetului ﷺ. El a răspuns: „Pe Allah, nu cunosc altul.”

Istee’ab vol. 2, pag. 475.

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 195.

Usd-ul-Ghaba vol. 2, pag 22.

*

Ali era cel mai învățat în Sunnat-e-Rasool.

Istee’ab vol. 2, pag. 475.

*

Dintre toți cetățenii Medinei, cunoașterea lui Ali a (regulilor și principiilor) farz (obligatorii) era cea mai vastă.

Istee’ab vol. 2, pag. 475.

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 194.

*

Nu era nimeni între companionii (Profetului ﷺ) al cărui verdict (în spețe de) farz să fie mai cunoscător sau acceptabil decât cel al lui Ali.

Istee’ab vol. 2, pag. 475.

*

Sa’eed bin Musayyab a relatat:

În afara lui Ali nu era (exista) nimeni (suficient de învățat încât) să spună: „Întreabă-mă, orice vrei îți pot spune (explica).”

Istee’ab vol. 2, pag. 475.

Usd-ul-Ghaba vol. 4, pag. 22.

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 197.

*

Amir bin Waseela a relatat că l-a auzit pe Ali spunând de la amvon:

„Întrebați-mă ceea ce vreți să vă spun. Pe Allah, vă pot spune oricare (dintre cele) care se vor întâmpla până la izbitura (trâmbița) Sfârșitului. Întrebați-mă despre Cartea lui Allah. Cunosc foarte bine fiecare dintre versetele sale. Cunosc dacă (un verset) a fost coborât (revelat) în timpul zilei sau nopții, dacă a coborât pe dealuri sau la șes.”

Kanz-ul-Ummal (selecții) vol. 2, pag. 42.

Mustadrak vol. 2, pag. 352 & 466.

*

Hadisul anterior a fost înregistrat (mărturisit), cuvânt cu cuvânt, de către Abu Tufail.

Isabah vol. 4, pag. 279.

Istee’ab vol. 2, pag. 476.

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 198.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 268.

Tabaqat Ibn-e-S’ad vol. 2, qism. 2, pag. 101.

*

În ziua bătăliei de la Siffin Ali a declarat:

„Aceste Coranuri (ridicate pe sulițe) sunt (moarte) fără glas, pe când eu sunt Coranul care vorbește.”

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 276.

*

Trimisul lui Allah ﷺ a spus:

„Eu sunt Casa Înțelepciunii iar Ali îi este Poarta.”

Jam’a Tirmizee, pag. 461.

Jam’a Sagheer, pag. 93.

Mishkat vol. 8, pag. 121.

Kunooz-ul-Haqaiq, pag. 72.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 30.

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 193.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„Eu sunt Orașul Cunoașterii iar Ali îi este Poarta:

Oricine caută să intre în Oraș va intra numai prin Poartă.”

Jam’a Sagheer, pag. 93.

Kunooz-ul-Haqaiq, pag. 71 & 72.

Mustadrak vol. 3, pag. 126 & 127.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 30.

Istee’ab vol. 2, pag. 474.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 262.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 30.

Istee’ab vol. 2, pag. 474.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 262.

Riaz-un-Nazarah vol. 2, pag. 193.

*

Trimisul lui Allah ﷺ a spus:

„Ali este vasul (tuturor ramurilor) cunoașterii mele.”

Jam’a Sagheer, pag. 56.

Kunooz-ul-Haqaiq, pag. 20.

*

Trimisul lui Allah ﷺ a spus:

„Ali este comoara întregii mele cunoașteri.”

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 30.

*

Trimisul lui Allah ﷺ a spus:

„Ali este alături de Coran și Coranul este cu Ali iar aceștia nu se vor lăsa unul pe celălalt până ce nu mă vor ajunge la Hauz-e-Kausar.”

Jam’a Sagheer, pag. 56.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 3.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s