بينىقؤڤأنتارىا

اهاديسؤل پروفىتيك

3

*

Ali a relatat că:

Atunci când versetul وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (26:214) a coborât, Trimisul lui Allah ﷺ m-a chemat spunându-mi: „Allah mi-a poruncit să îi previn pe cei apropiați mie, dar, sunt mâhnit, pentru că atunci când le propovăduiesc islamul, lucruri neplăcute urmează a se întâmpla. De aceea m-am gândit că este mai bine să rămân tăcut însă Gavriil a venit la mine (pentru acest gând) și mi-a zis: „Muhammad, dacă ceea ce îți este poruncit nu se împlinește, (cu siguranță) va aduce nemulțumirea lui Allah”. De aceea, tu, Ali, pregătește o sa’a (3,24 kg sau 4,2125 l) de grâu, piciorul unei oi și ceva lapte, după care cheamă-i pe fiii lui Abdul Muttalib pentru ca eu să le vestesc ceea ce Allah mi-a poruncit.” Așa că i-am adus Trimisului lui Allah ﷺ cele cerute și i-am chemat.

În timp ce veneau, fiind patruzeci la număr, printre ei se găseau și unchii Profetului ﷺ, Abu Talib, Hamza, Abbas și Abu Lahab. Când s-au adunat (toți) Profetul ﷺ mi-a cerut să aduc felurile de mâncare preparate. După ce i-am așezat (la locurile lor), Profetul ﷺ a luat o bucată de carne și, după ce a rupt-o cu dinții, a lăsat-o pe marginea tăvii rugându-i pe oaspeți să înceapă să mănânce în numele lui Allah. Aceștia au mâncat până ce fiecare și-a împlinit pofta însă (straniu) vasele au rămas pline, fără nici un semn că (hrana) s-ar fi epuizat, în afara urmelor lăsate de degete, deși oricare dintre ei putea (lesne) mânca tot. Când Profetul ﷺ mi-a cerut să le aduc ceva de băut, am așezat vasul cu lapte în fața lor. Cu toții au băut din urcior (pe nesăturate) deși o singură persoană putea soarbe tot laptele. După încheierea ospățului Trimisul lui Allah ﷺ urma să vorbească, dar, înainte să poată rosti un cuvânt, Abu Lahab a strigat: „Muhammad a aruncat o vrajă asupra voastră”. Auzind aceasta adunarea s-a împrăștiat iar Profetul ﷺ a pierdut ocazia de a le vorbi.

A doua zi Trimisul lui Allah ﷺ mi-a zis: „O, Ali! Abu Lahab mi-a răpit încercarea (ieri) înainte să pot vorbi și a întrerupt întâlnirea, nici măcar nu mi-a dat șansa (să discut cu ei). Pregătește încă odată această masă aducând pâini și lapte.”

Am împlinit această poruncă. Când ospățul a fost gata, i-am chemat din nou. Trimisul lui Allah ﷺ mi-a cerut să aduc vasele și, curând, am adunat mâncarea în fața lor. Iarăși el a procedat ca în ziua de dinainte iar (invitații) au mâncat (din nou) cu poftă. După masă Profetul ﷺ a spus: „O, fii ai lui Abdul Muttalib! Cu adevărat, pe Allah, nu știu un tânăr care să fi adus favoruri (divine) mai mari asupra poporului său decât mine, întrucât am venit să vă aduc binecuvântarea acestei lumi și a celeilalte. Allah mi-a poruncit să vi le ofer. Așadar cine, dintre voi, va răbda alături de mine povara acestei lucrări?”

Deși eram cel mai tânăr dintre ei, ochii îmi erau cei mai slabi și corpul cel mai subțire, am răspuns: „Eu voi împărți (cu tine) povara, o, Trimis al lui Allah!”

Atunci Profetul ﷺ și-a așezat (mâna) pe (spatele) gâtului (meu) declarând: „Priviți-l pe fratele meu, pe regentul (locțiitorul) meu! Printre voi el îmi este succesor, așa că ascultați-l și urmați-l!”

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 41, pag. 42 & 43.

Tafseer-e-S’alabi.

Tafseer-e-Mualimat-ut-Tanzeel.

Tareekh-e-Kamil, Ibn-e-Aseer.

Dalail-un-Nuboowwah.

Tareekh-e-Abul Fida.

Tareekh-e-Tabari.

*

În noaptea de dinaintea emigrării (hijra), quraișii s-au adunat pentru a elabora un complot hotărând ca, în următoarea dimineață, când Profetul ﷺ se va trezi, să fie legat cu frânghii, (unii sugerând) să fie înjunghiat, (iar alții) să fie alungat. Dar Allah i-a adus Profetului ﷺ vești despre complotul (lor). În timp ce Ali dormea în patul lui, Trimisul lui Allah ﷺ a scăpat și s-a ascuns într-o peșteră în timp ce necredincioșii așteptau (să îl omoare), înconjurându-l pe Ali pe care-l credeau Profetul ﷺ. În zori (aceștia) au tăbărât pe el, dar conspirația lor s-a risipit când l-au descoperit pe Ali în locul Profetului ﷺ.

Musnad Ahmad bin Hanbal, vol. 1, pag. 248.

Mishkat, vol. 8, pag. 74.

Izalat-ul-Khifa, vol. 4, pag. 25.

Usd-ul-Ghaba, vol. 4, pag. 25.

*

Primul care a înfruntat pericolul și moartea de dragul lui Allah a fost Ali. Când a dormit în patul Profetului ﷺ a recitat aceste rânduri:

„Mi-am riscat viața pentru a salva omul care este cel mai bun dintre cei care au mers (vreodată) pe meleagurile Meccăi/

(mai degrabă) este mai bun decât toți cei care au mers (vreodată) în jurul casei lui Allah și au sărutat Piatra Neagră/

Profetul ﷺ se temea că inamicii lui îl vor ataca prin trădare, dar Atotputernicul și-a salvat Trimisul de planurile lor/

Profetul ﷺ a petrecut noaptea în siguranță în peșteră sub protecția lui Allah/

Iar eu mi-am petrecut noaptea cu ochii asupra necredincioșilor în timp ce ei nu mă bănuiau/

Mi-am resemnat sufletul că voi fi tăiat sau sugrumat cu frânghiile/”

Mustadrak, vol. 2, pag. 4.

*

Când Trimisul lui Allah ﷺ a stabilit (organizat) frăția (jamat) între companioni, a venit (la el) Ali, cu ochii în lacrimi spunând: O, Trimis al lui Allah! Ai ridicat o frăție între companioni, adunându-i la un loc (pe fiecare) unul cu celălalt, în afară de mine (de care ai uitat).

Profetul ﷺ i-a răspuns: „Te-am adus la un loc cu mine ca frate în această lume și în cealaltă.”

Jam’a Sagheer, pag. 461.

Istee’ab, vol. 2, pag. 473.

Riaz-un-Nazarah, vol. 2, pag. 1.

Isabah, vol. 4, pag. 269.

Tabaqat Ibn-e-S’ad, vol. 3, qism. 1, pag. 3.

Usd-ul-Ghaba, vol. 4, pag. 1.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„Cel mai bun dintre verii mei este Ali.”

Jam’a Sagheer, pag. 8.

Kunooz-ul-Haqaiq, pag. 13.

*

Ali a relatat:

Când Trimisul lui Allah ﷺ a stabilit (organizat) frăția (între companioni) m-a lăsat deoparte; (văzând) acestea am spus: O, Trimis al lui Allah! Ai ridicat frăția, adunându-i pe fiecare (în parte) cu celălalt, dar pe mine m-ai ignorat (nu m-ai adunat). Auzind (spusa lui) Profetul ﷺ a zis: „Te-am ținut pe tine pentru mine (însumi). Eu sunt fratele tău iar tu fratele meu. Acum dacă cineva se ceartă cu tine, spune-i că ești o creatură a lui Allah și fratele Trimisului Său. Dacă oricine susține același lucru (ca și tine), este un impostor.”

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 45.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„Nu ești mulțumit, O, Ali, cu casa ta în Paradis fiind alături de a mea, ca locuințele a doi frați?”

Khairul Bareeyah, II, nr. 99.

*

Ali a relatat că:

În timpul bolii sale Profetul ﷺ a trimis după mine spunând: „Chemați-l pe fratele meu”. Când am fost adus m-a rugat să vin mai aproape de el. Când m-am apropiat, (el) s-a sprijinit de mine și a continuat așa, vorbind cu mine, până când (niște) spumă (salivă) i-a curs din gură. Atunci (am văzut că) ajunsese în ultimele sale momente (de viață) murind în brațele mele.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 115.

Tabaqat Ibn-e-S’ad, vol. 2, qism. 2, pag. 51.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„Nu ești mulțumit, O, Ali, că ești fratele meu și wazeer-ul meu?”

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 115.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„Tu (Ali) ești fratele meu în această lume și în cealaltă.”

Jam’a Sagheer, pag. 56.

Kunooz-ul-Haqaiq, pag. 20.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 30.

*

Anas bin Malik a relatat că:

Abu Bakr a mers la Profet ﷺ și s-a așezat lângă el. Atunci i-a spus: „Știi despre loialitatea mea și întâietatea în acceptarea islamului; am făcut cutare și cutare (fapte)…”

„Ce anume vrei să spui?” a întrebat Profetul ﷺ.

„Am venit să îți cer mâna Fatimei”, a spus Abu Bakr.

Profetul ﷺ nu a rostit nici un cuvânt întorcându-și fața de la Abu Bakr.

Atunci Abu Bakr s-a grăbit la Umar și i-a spus:

„Sunt terminat, sunt ucis.”

 „Ce s-a întâmplat?” a întrebat Umar.

Abu Bakr i-a spus lui Umar că a cerut mâna Fatimei dar Profetul ﷺ și-a întors fața de la el.

„Tu ai grijă de lucruri aici”, i-a spus Umar, „mă duc la Profet (ﷺ) să îi cer mâna Fatimei.”

Așa că Umar a mers la Profet ﷺ și, după ce s-a așezat lângă el, i-a spus: „O, Trimis al lui Allah, îmi cunoști loialitatea și că sunt dintre înaintașii islamului; am făptuit astfel și pe dincolo…”

„Ce vrei să spui prin aceasta?” a întrebat Profetul ﷺ.

„Aș vrea să mă căsătoresc cu fiica ta, Fatima”, a spus Umar.

(dar) Profetul ﷺ și-a întors fața de la Umar.

Atunci Umar s-a grăbit înapoi la Abu Bakr și l-a anunțat că Profetul ﷺ așteaptă porunca lui Allah în privința Fatimei (spunând): „să îl chemăm pe Ali și să îi propunem lui să ceară mâna Fatimei.”

Ali a spus:

„Lucram în grădina de curmali când cei doi au venit la mine și mi-au povestit. Când am plecat spre Profet ﷺ, un capăt al pelerinei mele era așternut pe umeri iar pe celălalt îl trăgeam după mine (pe spate). Așa m-am apropiat de Profet ﷺ și, stând în fața lui, i-am spus: „îmi cunoști credința și întâietatea în acceptarea islamului; am multe fapte bune care…”

„Spune-mi pentru ce ai venit”, mi-a răspuns Trimisul lui Allah ﷺ.

„Îngăduie-mi mâna Fatimei în căsătorie”, i-am spus (Ali).

„Ai cu ce să plătești mahr-ul (zestrea)?” (a întrebat Profetul ﷺ).

„Am un cal și o armură”, am spus (Ali).

„De cal ai mare nevoie”, a remarcat Trimisul lui Allah ﷺ. „Poți schimba armura în bani.”

Așa că am vândut armura pentru patru sute optzeci de dirhami și m-am întors la Profet ﷺ cu banii.

Riaz-un-Nazarah, vol. 2, pag. 180.

Khasais Nasai, pag. 12 & 13.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 100.

*

„M-ai măritat cu unul”, i-a spus Fatima Profetului ﷺ, „care este aproape un cerșetor, fără bogății și bunuri.”

„Nu ești mulțumită de faptul”, i-a răspuns Profetul ﷺ, „că Allah a ales (pentru tine) doar doi dintre locuitorii pământului, (ca) unul să îți fie tată iar celălalt soț?”

Riaz-un-Nazarah, vol. 2, pag. 182.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, II, pag. 262.

*

Odată (într-o zi) conversația a divagat către (subiectul lui) Ali în prezența califului Umar. El a spus: „Ali este ginerele Profetului (ﷺ). Gavriil a venit la Profet (ﷺ) revelându-i că Allah i-a poruncit să o căsătorească pe Fatima cu Ali.”

Riaz-un-Nazarah, vol. 2, pag. 188 & 184.

*

(Trimisul lui Allah ﷺ a spus:)

„O, Fatima! Te-am căsătorit cu cel pe care-l iubesc cel mai mult dintre oameni.”

Mustadrak, vol. 3, pag. 159.

*

Anas a relatat că stătea alături de Profet ﷺ când o revelație a coborât asupra lui (iar când l-a întrebat pe Profet ﷺ despre acea revelație) Trimisul lui Allah ﷺ i-a răspuns: „Allah mi-a poruncit să o căsătoresc pe Fatima cu Ali.”

Kanz-ul-Ummal selecții, pag. 100.

Kunooz-al-Haqaiq, vol. 1, pag. 47.

*

Trimisul lui Allah ﷺ a spus:

„Dacă Ali nu s-ar fi născut, Fatima nu ar fi avut pereche (să se mărite).”

Kunooz-ul-Haqaiq, pag. 74.

*

Anas bin Malik, companionul Profetului ﷺ, a relatat:

Cineva a trimis o pasăre gătită ca dar pentru Profet ﷺ iar Profetul ﷺ s-a rugat: „O, Allah! trimite-mi-l pe Cel pe care îl iubești cel mai mult care să împartă cu mine această mâncare!” Chiar atunci a apărut Ali să mânânce cu el (Profetul ﷺ).

Jam’a Tirmizee, pag. 461.

Khasais Nasai, pag. 21.

Mustadrak, vol. 3, pag. 131.

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 53.

Riaz-un-Nazarah, vol. 2, pag. 160.

Usd-ul-Ghaba, vol. 4, pag. 30.

Izalat-ul-Khifa, pag. 262.

*

Cineva a întrebat-o pe Aișa: „Cine este acel om (binecuvântat) pe care Profetul ﷺ l-a iubit cel mai mult?”

Ea a răspuns: „Fatima.”

(Întrebarea a continuat) „Pe cine a iubit Profetul (ﷺ) dintre bărbați?”

„Soțul Fatimei!” a răspuns Aișa; „și cunoști foarte bine devotamentul său pentru post și rugăciune.”

Jam’a Tirmizee, pag. 476.

Riaz-un-Nazarah, vol. 2, pag. 161.

Khasais Nasai, pag. 20 & 21.

*

Aișa a relatat:

Când Trimisul lui Allah ﷺ se afla în ultimele sale clipe a spus: „Chemați-l pe cel drag mie!” Atunci oamenii l-au adus pe Abu Bakr. Profetul ﷺ i-a aruncat o privire și a lăsat capul jos. Din nou a spus: „Chemați-l pe cel drag mie!” De această dată oamenii l-au adus pe Umar. El (Profetul ﷺ) s-a uitat la el după care a lăsat capul jos. (Profetul ﷺ) a repetat: „Chemați-l pe cel drag mie!” De această dată l-au adus pe Ali. Când Profetul ﷺ l-a văzut pe Ali, l-a așezat în mantia sa și au stat astfel până ce și-a dat ultima răsuflare. După moarte (s-a observat că) mâna lui (Profetului ﷺ) era odihnită pe Ali.

Riaz-un-Nazarah, vol. 2, pag. 180.

*

Umme Salma a relatat:

Până în ultimele sale momente Ali a stat lângă el (Profet ﷺ).

Riaz-un-Nazarah, vol. 2, pag. 180.

Izalat-ul-Khifa Maqsad, pag. 263.

*

Sh’aabi a relatat:

Abu Bakr s-a uitat la Ali și a spus: „Dacă vreo persoană dorește să îl vadă pe cel pe care Trimisul lui Allah (ﷺ) l-a distins ca fiind cel mai slăvit (dintre toți oamenii) și care este din obârșia și apropierea Profetului (ﷺ), să îl privească pe Ali.”

Kanz-ul-Ummal (selecții), pag. 43.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s