النص السادس

٦

*

Întrebare:

Care este importanța faptelor în religia islamică?

Răspuns:

Islamul leagă spiritualitatea de puritate iar credința de fapte și, bineînțeles, nu lasă loc de interpretări în privința importanței efortului și determinării credincioșilor în strădania lor pentru adevăr, așa cum Coranul Glorios afirmă:

În sura Isrā, ayātul 19:

Cel care vrea Viaţa de Apoi, face tot ce-i stă în putinţă să o capete, întrucât este credincios. Pentru zelul lor, cei asemenea lui, vor fi mulţumiţi.

În sura Najm, ayāturile 38-39:

Omul nu va avea decât ceea ce trudeşte.

Și nu va fi pentru el decât truda sa.

Întrebare:

Ce presupune atributul de calif?

Răspuns:

Allah Preaînaltul, atunci când l-a creat pe Adam, a prescris liberul arbitru ca fiind o trăsătură morală a ființei umane; această libertate de a alege între bine și rău este, în același timp, o forță metafizică ce modelează realitatea din jurul omului; de aici și responsabilitatea care însoțește această putere, așa cum Gloriosul Coran afirmă:

În sura Baqarah, ayāturile 38-39:

Noi am spus: Coborâţi cu toţii! Călăuzire vă va veni de la Mine. Nici teamă şi nici mâhnire nu vor cunoaşte cei care vor urma călăuzirea Mea.

Cei care tăgăduiesc şi socot minciuni semnele Noastre, ai Focului vor fi şi acolo vor veşnici.

În sura Ahzāb, ayāturile 72-73:

Noi am înfăţişat cerurilor, pământului şi munţilor păstrarea credinţei, însă ei au refuzat să o ia asupra lor şi au fost cuprinşi de groaza sa. Numai omul a luat asupra lui această povară, însă el este nedrept şi neştiutor.

Allah să-i osândească pe făţarnici şi pe făţarnice, pe închinătorii şi pe închinătoarele la idoli şi să primească Allah căinţa credincioşilor şi credincioaselor. Allah este Iertător, Milostiv.

Această dimensiune morală a ființei umane este crucială în făurirea sorții popoarelor, până și progresul material al civilizației se află într-o legătură de interdependență cu moralitatea, așa cum este menționat în Gloriosul Coran:

În sura Arāf, ayātul 96:

Dacă locuitorii acestei cetăţi ar fi crezut, dacă s-ar fi temut de Allah, Noi le-am fi dăruit binecuvântările cerului şi ale pământului. Ei au hulit însă, iar Noi i-am luat pentru ceea ce-au făcut.

În sura Nūh, ayāturile 10-12:

Le-am spus: Cereţi-i iertare Domnului vostru, căci El este Iertător.

El vă va trimite vouă, din cer, multă ploaie.

El vă va spori averile şi numărul fiilor şi vă va da grădini şi râuri.

De ce nu aşteptaţi de la Allah ceva vrednic de El?

În sura Hūd, ayātul 52:

O, popor al meu! Cereţi iertare Domnului vostru, şi apoi întoarceţi-vă către El, căindu-vă. El va trimite din cer, asupra voastră, ploaie îmbelşugată şi va adăuga putere la puterea voastră. Nu întoarceţi spatele ca nişte nelegiuiţi!

În sura Mā’ida, ayātul 66:

Dacă ar păzi Tora, Evanghelia şi ceea ce le-a fost pogorât de la Domnul lor, ar mânca din ceea ce este deasupra lor şi din ceea ce este sub picioarele lor. Printrei ei sunt oameni cumpătaţi, însă cei mai mulţi săvârşesc rele.

În sura An’ām, ayātul 47:

Spune: Uitaţi-vă la voi! Dacă osânda lui Allah va veni asupra voastră pe tăcute ori făţiş, cine vor fi nimiciţi dacă nu cei nedrepţi?

În sura Ahqāf, ayātul 35:

Rabdă, precum au răbdat acei trimişi de neclintit! Nu cere grăbirea pentru ei, căci în Ziua când o vor vedea pe cea cu care au fost ameninţaţi, li se va părea că n-au stat decât un ceas dintr-o zi. Aceasta este vestirea unei solii. Cine va fi nimicit, dacă nu poporul desfrânat?

În sura Yūnus, ayātul 13:

Noi am nimicit înaintea voastră leaturi ce au fost nedrepte. Trimişii lor le-au adus dovezi, însă n-au crezut. Astfel răsplătim poporul nelegiuit.

Câteva dintre aceste atribute morale fundamentale sunt menționate în Coran și ahadis:

În sura Tā Hā, ayātul 115:

Odinioară am încheiat un legământ cu Adam, însă el l-a uitat şi nu am aflat la el nici o tărie.

În sura A’rāf, ayātul 137:

Noi am dat moştenire celor care au fost oropsiţi ţinuturile de la Răsărit şi ţinuturile de la Asfinţit pe care le-am bincuvântat. Astfel, s-a împlinit cel mai frumos cuvânt al Domnului tău către fiii lui Israel, pentru că au fost răbdători. Noi am nimicit ceea ce Faraon şi poporul lui încropiseră şi zidiseră.

În sura Anfāl, ayāturile 45-46:

O, voi cei ce credeţi. Fiţi tari când întâlniţi o ceată (de vrăjmaşi). Amintiţi-vă întotdeauna de Allah. Poate veţi fi fericiţi!

Daţi ascultare lui Allah şi trimisului Său. Nu vă certaţi, căci altminterea vă veţi împotmoli şi vântul vostru bun se va duce. Fiţi răbdători! Allah este cu cei răbdători.

Este relatat de Abu Huraira că Trimisul lui Allah ﷺ a spus: Oamenii sunt precum minele de aur și argint. Cei care erau dintre cei mai buni în epoca ignoranței (jahiliya) vor fi cei mai buni dintre voi în islam, dacă înțeleg islamul.

Întrebare:

Care este scopul strădaniei pe calea lui Allah?

Răspuns:

Categoric mulțumirea lui Allah, acest țel este ilustrat de Gloriosul Coran care afirmă:

În An’ām, ayātul 79:

şi îmi întorc faţa, ca un drept credincios, către Cel ce a creat cerurile şi pământul, căci eu nu sunt dintre închinătorii la idoli.

În sura Mā’idah, ayāturile 15-16:

O, popor al Cărţii! Trimisul Nostru a venit la voi ca să vă lămurească multe din cele ce ascundeaţi din Carte, trecând peste multe altele. Lumină şi limpede Carte v-au venit de la Allah!

Allah călăuzeşte pe căile Păcii pe cei care caută să-i placă Lui. El i-a scos din întunecimi către lumină, cu îngăduinţa Sa, şi îi călăuzeşte pe dreaptă cale.

În sura Baqarah, ayātul 207:

Printre oameni este câte unul care s-a oferit pe sine pentru a-i fi pe plac lui Allah. Allah este Bun cu robii Săi.

În sura Insan, ayāturile 7-9:

căci ei îşi împlinesc făgăduinţele, se tem de o zi al cărui rău se va răspândi în tot locul.

Ei dau de mâncare din dragoste pentru El, sărmanului, orfanului şi prinsului:

Noi vă dăm de mâncare de dragul lui Allah şi nu vrem de la voi nici răsplată, nici mulţumire.

Nouă ne este frică de Domnul nostru în ziua cea cruntă şi nimicitoare.

Întrebare:

Cum se diferențiază cel care se străduiește pentru Allah de cel care revendică alte scopuri?

Răspuns:

Atât Coranul cât și ahadisul îi diferențiază într-o manieră clară:

În sura Qasas, ayātul 83:

Noi vom da Lăcaşul de Apoi celor care pe pământ nu şi-au dorit preamărirea şi nici stricăciunea. Cei care se tem de Allah vor avea un sfârşit fericit.

Abdullah al-Ash’ari a relatat că Trimisul lui Allah ﷺ a fost întrebat: Un om luptă pentru a-și demonstra puterea, altul din ură și furie, iar un altul pentru laude; care dintre ei sunt pe calea lui Allah? Trimisul lui Allah ﷺ a răspuns: Cel care luptă pentru supremația cuvântului lui Allah.

Întrebare:

Care este cel mai important atribut moral al celor care luptă pe calea lui Allah?

Răspuns:

Indubitabil răbdarea, așa cum Coranul și hadisurile indică:

În sura Tūr, ayātul 48:

Rabdă pentru Judecata Domnului tău, întrucât tu eşti sub ochii Noştri. Preamăreşte-L cu laude pe Domnul tău când te trezești!

În sura Ra’d, ayātul 22:

cei care rabdă căutând către faţa Domnului lor, cei care îşi săvârşesc rugăciunea, cei care dau milostenie pe ascuns ori pe faţă din ceea ce i-am înzestrat, cei care alungă răul cu binele: aceştia sunt cei care vor avea Locuinţa de Apoi.

În sura Baqarah, ayātul 177:

Cuvioşia nu înseamnă să vă întoarceţi feţele către Răsărit şi către Asfinţit, ci cuvios este cel care crede în Allah, în Ziua de Apoi, în îngeri, în Carte şi în profeţi, cel care de dragul Lui dă din bunurile proprii rudelor, orfanilor, săracilor, drumeţului, cerşetorilor şi pentru răscumpărarea prinşilor, cel care îşi săvârşeşte rugăciunea, cel care îşi ţine învoielile, cel care este răbdător la urgie, la nenorocire, la vreme de restrişte. Aceştia sunt cei drepţi, aceştia sunt cei temători.

În sura Baqarah, ayāturile 153-156:

O, voi cei ce credeţi! Cereţi ajutor întru răbdare şi rugăciune, deoarece Allah este cu cei răbdători.

Nu spuneţi despre cei omorâţi pe calea lui Allah că sunt morţi, întrucât ei sunt vii, însă voi nu vă daţi seama.

Uneori vă punem la încercare cu frica, cu foametea, cu neajunsurile lumeşti şi sufleteşti, cu puţinătatea recoltelor. Dă vestea cea bună celor răbdători,

celor care spun atunci când îi loveşte o năpastă: Noi suntem ai lui Allah şi la El ne vom întoarce!

În sura Fussilat, ayāturile 34-35:

Un bine nu este asemenea unui rău. Răspunde cu mai bine şi cel care este în vrăjmăşie cu tine îţi va fi apoi un prieten apropiat.

La acest lucru nu ajung însă decât cei răbdători, nu ajung însă decât cei care au o mare dăruire.

Sahl ibn Sa’d a relatat că Trimisul lui Allah ﷺ a spus: Faptele bune sunt precum comorile iar aceste comori au cheile lor. Așadar aduceți-i veștile bune slujitorului pe care Allah l-a făcut o cheie către bine și o barieră pentru rău; și vai de slujitorul pe care Allah l-a transformat într-o cheie către rău și o barieră pentru bine.

Întrebare:

Care este factorul determinant în pierderea puterii politice?

Răspuns:

Înlocuirea unui grup la putere printr-un alt grup este determinată de balanța dintre ordine și pace, într-un taler, imoralitate și corupție, în celălalt; fără îndoială deznodământul alegerii căii greșite va fi pierderea puterii, așa cum Gloriosul Coran afirmă:

În sura Baqarah, ayātul 251:

Şi ei, cu îngăduinţa lui Allah, i-au înfrânt, iar David l-a ucis pe Goliat. Allah i-a dăruit lui David regatul şi înţelepciunea şi El l-a învăţat ceea ce a voit. Dacă Allah nu i-ar respinge pe unii oameni cu ajutorul altora, atunci pământul ar fi plin de stricăciune. Allah este Stăpânul harului asupra lumilor.

În sura Hajj, ayātul 40:

Precum şi celor care au fost izgoniţi pe nedrept din casele lor, numai pentru că au spus: Domnul nostru este Allah! Dacă Allah nu i-ar fi împins pe unii înapoi cu ajutorul altora, atunci chiliile ar fi fost dărâmate, precum şi sinagogile, paraclisurile, şi moscheile unde numele lui Allah este mult amintit. Allah îl ajută pe cel care Îl ajută. Allah este Tare, Puternic.

În sura Fajr, ayāturile 11-13:

Din toţi cei care se ticăloşesc pe lumea aceasta

şi o umplu de stricăciune?

Domnul tău i-a plesnit cu biciul osândei,

căci Domnul tău este asupra tuturor Veghetor.

Dacă acel grup care se află la putere rămâne credincios și fidel pe calea lui Allah, atunci consecințele acestei stări sunt cu totul diferite, așa cum Gloriosul Coran afirmă:

În sura Imrān, ayātul 139:

Nu vă pierdeţi firea şi nu vă mâhniţi, de vreme ce veţi fi victorioși dacă sunteţi credincioşi.

În sura Nūr, ayātul 55:

Allah le-a făgăduit celor dintre voi care cred şi care săvârşesc fapte bune că îi va face urmaşii Săi pe pământ, precum i-a făcut pe cei dinaintea lor şi că le va întări Legea de care El este mulţumit pentru ei, şi le va schimba frica în tihnă. Ei să Mi se închine Mie şi să nu Îmi alăture nimic. Cei care vor tăgădui, şi după aceasta, sunt cei stricaţi.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s