Ziua Învierii

***

Izbucnirea unui foc ce îi va conduce pe oameni la locul Adunării

Acesta este ultimul semn al Zilei de Apoi şi primul care vesteşte clipa Învierii.

https://alternativaislamica.wordpress.com/2017/08/27/semnificatii-ale-ultimei-zile/

Există mai multe relatări ce indică faptul că acest foc se va arăta ca venind din cele mai adânci părţi ale Paradisului şi va arde dinspre apa Hadramot (sud-estul Yemenului).

Huzaifa bin Usaid a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Focul va izbucni din cele mai adânci părţi ale Paradisului.

Ibn Omar a relatat:

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Un foc va izbucni din Hadramot – sau din apa Hadramotului – înainte de Ziua de Apoi, ce îi va conduce pe oameni spre locul adunării lor.

Anas a relatat:

Când Abdullah bin Salam, un exeget al evreilor, a îmbrăţişat islamul, a adresat unele întrebări Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ). Una dintre acestea a fost: Care este prima prevestire a Zilei de Apoi? Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) i-a răspuns: Prima prevestire este un foc ce va strânge oamenii de la răsărit şi până la apus.

în altă versiune:

Anas a relatat:

Când Abdullah bin Salam a auzit de venirea Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), a venit la el şi i-a zis:

Îţi voi adresa trei întrebări la care numai un profet are răspuns.

 1. Care este prima prevestire a Zilei de Apoi?
 2. Care va fi prima masă pe care o vor gusta oamenii Paradisului?
 3. De ce un copil se aseamănă cu tatăl şi de ce se aseamănă cu unchiul din partea mamei?

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Îngerul Gavriil nu mi-a dat răspunsul la aceste întrebări.

Abdulllah i-a răspuns: El dintre toţi îngerii se opune evreilor.

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Prima prevestire a venirii Zilei de Apoi va fi un foc ce va strânge la un loc oamenii de la răsărit şi până la apus; prima masă a oamenilor din Paradis va consta în ficat de peşte; în ceea ce priveşte asemănarea copilului cu părinţii, răspunsul este că dacă bărbatul are contact sexual cu soţia sa şi se eliberează primul, atunci copilul va semăna cu tatăl, iar dacă soţia se eliberează prima, atunci copilul va semăna cu ea.

Auzind aceste răspunsuri, Abdullah bin Salam a spus: Mărturisesc că tu eşti Trimisul lui Allah. Apoi a mai zis: O, Trimis al lui Allah, evreii sunt clevetitori, dacă vor afla de convertirea mea la islam înainte ca tu să îi întrebi (despre mine) vor spune minciuni în privinţa mea. Evreii au venit la Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi Abdullah a intrat în casă. Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) i-a întrebat (pe evrei) ce fel de persoană este Abdullah bin Salam. Ei au răspuns: Este cel mai învăţat dintre noi, cel mai bun dintre noi şi fiul celui mai bun dintre noi! Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Ce părere aveţi dacă el se converteşte la islam? Evreii au zis: Fie ca Allah să-l ferească de acest lucru. Atunci Abdullah bin Salam a ieşit din casă, a venit înaintea lor şi le-a spus: Mărturisesc că nu există altă divintate în afară de Allah şi Muhammad este Trimisul Său. Atunci ei au zis: El este cel mai rău dintre noi şi fiul celui mai rău dintre noi şi au continuat să spună cuvinte grele despre el.

Cum va strânge focul oamenii laolaltă?

Focul ce va izbucni în Yemen se va răspândi în lumea întreagă şi îi va îndrepta pe locuitorii planetei spre locul adunării lor.

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Oamenii vor fi adunaţi în trei categorii: cei ce doresc să intre în Paradis şi se tem de iad; cei ce vor veni câte doi pe o cămilă, sau câte trei pe o cămilă, sau câte patru pe o cămilă, sau câte zece pe o cămilă; iar ceilalţi vor fi adunaţi lângă Focul Iadului; când se află la amiază – indiferent unde vor petrece noaptea, unde vor petrece dimineaţa şi unde vor petrece seara.

Focul va apărea chiar înainte de venirea Zilei de Apoi şi va conduce oamenii către Siria.

În apropierea Zilei de Apoi răutatea se va răspândi în întreaga lume. Dezordinea şi mizeria vor domni peste tot. Oamenii vor fugi dintr-un loc într-altul, însă nicăieri nu vor găsi pace şi linişte. În această situaţie, Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a sugerat ca musulmanii să se adăpostească în Siria, în Irak sau în Yemen. Musulmanii se vor împărţi în trei grupuri şi vor merge în trei locuri, în special în Siria, care va fi ferită de dezordine şi mizerie, căci Allah îi va ocroti.

Ibn Hawala a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Se va dovedi că veţi fi precum forţele armate, una în Siria, una în Yemen şi una în Irak. Ibn Hawala a spus: Alege în locul meu, Trimis al lui Allah, dacă va fi să trăiesc în acele vremuri. El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Du-te în Siria, căci este pământul ales de Allah, şi acolo se vor aduna cei mai credincioşi robi ai Săi, însă, dacă nu doreşti, du-te în Yemen şi cară apă pentru fântâni. Allah are o grijă specială de Siria şi de locuitorii săi.

Ibn Omar a relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

O, Allah! Binecuvântează Şamul nostru! O, Allah, binecuvântează Yemenul nostru! Oamenii au zis: Şi de asemenea şi Najdul nostru! El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: O, Allah, pogoară binecuvântările Tale asupra Şamului nostru! O, Allah pogoară binecuvântările Tale asupra Yemenului! Oamenii au spus din nou: O, Trimis al lui Allah, şi de asemenea asupra Najdului! Cred că a treia oară Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) le-a răspuns: Aici (în Najd) este locul cutremurelor şi al nenorocirilor şi de aici se va ivi capul Satanei.

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a prezis cu claritate că locul adunării tuturor oamenilor va fi cu siguranţă în Siria Veche şi va conduce la momentul ridicării morţilor din morminte pentru Judecată.

Ibn Abbas a relatat astfel:

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) se afla printre noi şi ni s-a adresat astfel:

Veţi fi adunaţi în picioarele goale, goi şi necircumcişi: (aşa cum spune Allah) Ziua când vom împături cerul aşa cum împătureşti un sul pe care se scrie.” Aşa cum Am dat la iveală făptura dintâi aşa o vom duce înapoi. Este o făgăduială pe care o facem, o făgăduială pe care o vom împlini. (21:104); iar prima făptură umană care va fi îmbrăcată în Ziua Învierii va fi profetul Ibrahim al-Khalil (prietenul lui Allah).

Cei din urmă care vor ajunge la Adunare

Abu Huraira a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând:

Oamenii vor părăsi Medina, deşi aceasta se va afla într-o stare ideală şi nimeni nu va locui acolo în afară de vietăţi şi de păsări sălbatice, iar cele din urmă persoane ce se vor aduna (vor muri) vor fi doi păstori din neamul Muzaina care-şi vor mâna turmele de oi spre Medina, însă nu vor găsi pe nimeni acolo şi când vor ajunge în valea Thaniya vor cădea cu faţa la pământ, morţi.

***

Suflarea trâmbiţei în Ziua Învierii

Primul lucru pe care oamenii îl vor auzi după împlinirea tuturor semnelor majore ale sfârşitului va fi trâmbiţa în care va sufla Israfil.

https://alternativaislamica.wordpress.com/2017/07/07/invierea/

Allah Preaînaltul a spus:

74:8-10

Când se va suna din trâmbiţă,

acea zi va fi o zi grea,

pentru necredincioşi nu va fi uşoară.

Mujahid a spus: Trâmbiţa (as-Sur) este precum un corn.

Zajra a spus: Precum un strigăt (saiha).

Ibn Abbas a zis: An-Naqur este as-Sur (Cornul sau trâmbiţa) [şi se vor auzi] al-rajifa (prima suflare) şi al-radifa (a doua suflare).

Abdullah bin Amr a relatat:

Un beduin a venit înaintea Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi l-a întrebat: Ce este as-Sur?

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Trâmbiţa este un corn în care se va sufla.

Allah Preaînaltul a spus:

39:68

Când va sufla în trâmbiţă, cei din ceruri şi cei de pe pământ vor fi trăsniţi, afară de cei pe care Allah voieşte. Apoi se va mai sufla încă odată, şi iată-i în picioare privind.

Vălurile dintre lumi se vor da la o parte, morţii se vor ridica din morminte şi întreaga dimensiune materială se va uni cu cea spirituală; întreaga existenţă a omului va căpăta alte sensuri şi va fi orânduită după alte legi iar toată creaţia se va contrage, ciclul creaţiei se va încheia iar cel creat se va întoarce la Creator.

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Între cele două suflări din trâmbiţă va exista un interval de 40. Ei au întrebat: Abu Huraira, te referi la 40 de zile? El a răspuns: Nu pot să răspund! Ei au zis: Te referi la 40 de luni? El a răspuns: Nu pot să răspund! Ei au întrebat: Te referi la 40 de ani? şi el a răspuns din nou: Nu pot să răspund! Apoi Allah va porunci apei să curgă din cer şi ei (oamenii) vor încolţi precum legumele. Singura parte a omului ce nu se descompune va fi un singur os (din şira spinării) din care va fi reconstituit întregul trup în Ziua Învierii.

Lumea pământească, pe măsură ce ascensiunea către astral se va încheia, va dispărea cu totul, iar toate cele materiale care au fost vor fi lăsate în urmă, existenţa sufletelor devenind permanentă în această nouă dimensiune spirituală.

Allah Preaînaltul a spus:

69:13-18

Când se va suna din trâmbiţă o dată,

când pământul şi munţii vor fi căraţi şi fărâmiţaţi deodată,

ceea ce va cădea neapărat în Ziua aceea va cădea,

iar cerul se va crăpa şi se va despica.

Îngerii se vor ţine de marginile lui, iar opt dintre ei vor purta Tronul Domnului în Ziua aceea.

În Ziua aceea veţi fi judecaţi şi nici o taină de-a voastră nu va rămâne ascunsă.

Abdullah bin Amar a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Apoi se va suna din trâmbiţă şi nimeni nu va putea auzi sunetul şi omul îşi va apleca gâtul într-o parte şi apoi îl va înălţa spre cealaltă parte şi primul ce va auzi sunetul trâmbiţei va fi acel care va fi ocupat cu instalarea unui rezervor de apă menit să aducă apă pentru cămilele sale. Acesta va leşina şi ceilalţi oameni de asemenea vor leşina şi apoi Allah va trimite ploaie care va fi precum boabele de rouă şi din aceasta vor creşte trupurile oamenilor. Şi apoi se va sufla din trâmbiţă şi ei se vor ridica şi vor începe să privească (de jur-împrejur). Şi se va spune: O, oameni, duceţi-vă la Domnul vostru! Şi apoi vor fi judecaţi Apoi se va spune: Aduceţi un grup (dintre ei) pentru Focul Iadului! Şi se va întreba: Din câţi să fie format? Se va zice: Dintr-o mie, aduceţi 999 de oameni care să meargă în Focul Iadului.

Cum va arăta pământul în Ziua Învierii

Timpul exact în care va veni Ziua de Apoi nu este cunoscut de nici o făptură, ci numai de Allah. Totuşi, Allah ne-a dezvăluit anumite prevestiri şi semne ale Zilei de Apoi prin intermediul Mesagerului Său.

https://alternativaislamica.wordpress.com/2017/09/13/ceasul/

Sahl bin Sa’d a relatat că Trimisul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) lui Allah a zis:

Oamenii vor fi strânşi în Ziua Învierii pe un teren alb nuanţat cu o culoare roşiatică asemănătoare unei felii de pâine albă şi nu se vor găsi indicatoare pentru nimeni.

Abu Huraira ne-a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Cea mai bună zi în care soarele a răsărit a fost vineri; în această zi Adam a fost creat, în această zi a intrat în Paradis, în această zi a fost alungat din Paradis. Şi Ziua de Apoi nu va veni decât într-o zi de vineri.

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Eu voi fi mai presus decât toţi urmaşii lui Adam în Ziua Învierii, primul pentru care pământul se va deschide şi voi fi primul mijlocitor şi primul ale căror mijlociri vor fi acceptate (de către Allah).

Îngerul ce va sufla în trâmbiţă în Ziua Învierii este Israfil.

Aişa a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând:

Oamenii vor fi adunaţi în Ziua Învierii desculţi, goi şi necircumcişi. Eu am zis: Trimis al lui Allah, bărbatul şi femeia vor fi împreună în acea Zi şi se vor privi unul pe celălalt? Auzind întrebarea mea Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Aişa, situaţia va fi prea gravă pentru ei încât să se mai uite unul la celălalt.

Anas bin Malik a relatat că un bărbat a întrebat:

Trimis al lui Allah, cum vor fi adunaţi necredincioşii în Ziua Învierii? Tărându-se pe feţele lor? Atunci Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Oare Cel ce a avut puterea de a-i face să meargă pe picioare nu va avea şi puterea să-i facă să se târască cu feţele în jos în Ziua Învierii? Qatada a zis: Bineîneţeles, aşa este!

Miqdad bin Aswad a relatat:

L-am auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând: În Ziua Învierii, soarele va fi adus atât de aproape de oameni încât va rămâne numai o distanţă de 1.5 km între el şi aceştia.

A revelat Allah:

3:106-107

în Ziua când unele chipuri se vor lumina, iar altele se vor întuneca. Li se va spune celor cu chipuri întunecate: “Aţi tăgăduit după ce aţi crezut? Gustaţi osânda a ceea ce aţi tăgăduit!” * Cei cu chipurile luminate vor fi cuprinşi în milostivenia lui Allah, unde vor veşnici.

80:33-42

Când va veni însă Vuietul,

în ziua când omul va fugi de fratele său,

de mama sa, de tatăl său,

de soţia sa, de fiii săi,

în Ziua aceea fiece om îşi va primi răsplata.

În Ziua aceea,

vor fi chipuri strălucitoare, surâzătoare şi bucuroase,

însă în Ziua aceea,

vor fi şi chipuri colbuite.

Aceştia vor fi tăgăduitorii, desfrânaţii!

70:8-14

Cerul, în Ziua aceea, va fi ca argintul topit,

iar munţii ca lâna scărmănată.

Nici un prieten nu va întreba de prietenul său apropiat,

chiar de le va fi dat să se vadă. Nelegiuitul ar dori în Ziua aceea să-şi ispăşească osânda prin fiii săi,

prin soţia sa, prin fratele său,

prin obştea sa care-l adăpostea

şi prin toţi de pe pământ, numai ca el să scape.

Anas a relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Allah îi va spune acelei persoane despre Focul (Iadului): Dacă ai avea totul pe pământ, l-ai dărui ca răscumpărare pentru izbăvirea ta (pentru a te salva de Foc)? Şi omul va răspunde: Da! Atunci Allah va spune: Când te aflai în coasta lui Adam, ţi-am cerut ceva mai uşor decât aceasta, şi anume să nu slăveşti pe nimeni în afară de Mine, însă tu ai stăruit în venerarea altora în afară de Mine.

Jabir a relatat:

L-am auzit pe Trimisul lui Allah spunând:

Fiecare rob va fi trezit (în aceeaşi stare) cum a murit.

A revelat Allah:

69:19-33

Celui ce i se va da cartea sa în mâna dreaptă va spune: “Iată, citiţi cartea mea!

Îmi închipui că îmi voi găsi socoteala!”

El va avea un trai plăcut,

într-o Grădină prea-înaltă,

cu roade de cules la îndemână.

“Mâncaţi şi beţi în pace ca răsplată a ceea ce aţi săvârşit în zilele duse.”

Celui ce i se va da cartea sa în mâna stângă va spune: “Vai mie! Ce bine ar fi fost de nu mi s-ar fi dat cartea,

şi nu mi-aş fi ştiut socoteala!

Vai! Ce bine era de-ar fi fost săvârşitoare (moartea)!

Averea la nimic nu mi-a slujit,

şi puterea mi-a pierit!”

“Luaţi-l şi înjugaţi-l!

Aruncaţi-l în Iad!

Legaţi-l apoi cu un lanţ de şaptezeci de coţi.”

El nu credea în Dumnezeu cel Mare!

Credincioşii vor fi bucuroşi să îşi aducă aminte de zilele lor trecute. Cei ce au păcătuit vor resimţi, însă, o durere cumplită când îşi vor aduce aminte de greşelile din trecut.

În Ziua Judecăţii copiii luminii vor primi cele promise şi vor citi din cartea lor răsplata faptelor şi îi vor aduce mulţumiri lui Allah pentru Mila Sa.

Ce vor face însă copiii întunericului?

Aceştia au fost orbi în această lume pământească şi nu vor avea parte de bunăvoinţa lui Allah. Moartea survenită a fost, în ciuda tăgadei lor, doar o trecere spre o lume nouă. Şi-ar dori, în acele momente, ca moartea să fi însemnat, cu adevărat, sfârşitul tuturor lucrurilor, însă nu va fi aşa.

A revelat Allah:

3:91

Celor care tăgăduiesc şi mor în necredinţă chiar de-ar da tot aurul de pe pământ pentru a se răscumpăra, nu le va fi primit nici unuia dintre ei. Aceştia, de o osândă dureroasă, vor avea parte şi nu vor avea ajutoare.

Anas bin Malik a relatat:

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) obişnuia să spună:

Un necredincios va fi adus în Ziua Învierii şi va fi întrebat: Presupunând că ai avea atât de mult aur încât ai umple pământul cu el, l-ai oferi drept răscumpărare pentru tine (pentru păcatele tale)? Şi el va răspunde: Da! Apoi i se va spune: Ţi s-a cerut un lucru mai uşor decât acesta, să nu slăveşti pe nimeni în afară de Allah, însă tu ai refuzat.

A revelat Allah:

39:47-48

Dacă cei nedrepţi ar avea tot ce se află pe pământ, şi încă pe atât, ar da tot să se răscumpere de la osânda cea rea din Ziua Învierii, însă le va apărea, Allah, ceea ce ei nici nu socoteau. * Le vor apărea relele pe care le-au agonisit şi vor fi învăluiţi de ceea ce batjocoreau.

19:85-86

În Ziua când îi vom aduna ca oaspeţi de onoare pe cei care se tem de Milostivul, * îi vom mâna pe nelegiuiţi către Gheena, precum sunt mânate vitele la adăpătoare.

A mai revelat Allah:

2:286

Allah nu împovărează nici un suflet peste ceea ce ar putea duce. Binele pe care-l va săvârşi se va întoarce la el, precum şi răul pe care-l va săvârşi. Domnul nostru! Nu ne osândi dacă vom uita ori vom greşi! Domnul nostru! Nu ne da nouă o povară asemenea celei pe care le-ai dat-o celor dinaintea noastră! Domnul nostru! Nu ne împovăra pe noi cu ceea ce nu putem duce! Şterge greşelile noastre! Iartă-ne nouă! Miluieşte-ne pe noi! Tu eşti Oblăduitorul nostru! Ajută-ne nouă împotriva neamului de necredincioşi!

Mai citeşte şi alte relatări:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2016/07/07/60/

https://alternativaislamica.wordpress.com/2015/11/27/392/

https://alternativaislamica.wordpress.com/2018/09/14/166/

https://alternativaislamica.wordpress.com/2018/08/10/1551/

 

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s