Creatura

***

Vietatea ce va ieşi din pământ şi va vorbi oamenilor

Apariţia acestei fiinţe mitice reprezintă unul dintre semnele majore ale Zilei de Apoi şi va inaugura apropierea iminentă a sfârşitului lumii. Creatura se va arăta omenirii după răsărirea soarelui dinspre apus şi închiderea porţilor de acceptare a căinţei. Natura sa va fi cu totul diferită de cea a vieţuitoarelor actuale care există pe planetă.

Apariţia sa este confirmată de nobilul Coran:

Allah Preaînaltul şi Preamăritul a spus:

27:82

Când cuvântul [porunca] va cădea asupra lor [omenirii], vom ivi din pământ o fiară care le va spune oamenilor că nu au crezut cu tărie în semnele Noastre.

Dovezi din tradiţia profetică

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Grăbiţi-vă să îndepliniţi fapte bune înainte ca aceste cinci semne să se întâmple: (apariţia lui) Dajjal, fumul, ieşirea creaturii din pământ, răsărirea soarelui dinspre apus şi moartea maselor de oameni.

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Când trei semne se vor adeveri, credinţa nu îi va mai fi de nici un folos celui ce mai înainte nu a crezut sau nu a înfăptuit nici o faptă bună; acestea trei sunt: răsăsirea soarelui dinspre apus, Dajjal şi ieşirea vietăţii din pământ.

Abdullah bin Amr a relatat:

Am învăţat pe de rost o relatare a Trimisului lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ).

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Primul semn (în afară de apariţia lui Dajjal) va fi răsărirea soarelui dinspre răsărit, apariţia creaturii în faţa oamenilor înainte de amiază, dimineaţa; indiferent care dintre aceste semne va veni mai întâi, celălalt va urma imediat după acesta.

Huzaifa bin Usaid a relatat:

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a venit deodată la noi în timp ce purtam o discuţie. El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Despre ce vorbiţi? Aceştia (companionii) au răspuns: Vorbim despre Ziua de Apoi! Atunci a zis: Aceasta nu va veni până ce nu vedeţi (înainte de Ziua de Apoi) zece semne. Şi a menţionat: fumul, Dajjal, vietatea, răsărirea soarelui dinspre apus, venirea pe pământ a lui Iisus, fiul Mariei, Gog şi Magog şi eclipse în trei locuri: una în partea de est, una în cea de vest şi una în Peninsula Arabă, la sfârşitul căreia focul va izbucni din Yemen şi va conduce oamenii spre locul adunării lor.

Descrierea creaturii

Este descris că dabbat-ul-ard, creatura, are 4 picioare precum cele ale cămilelor şi aripi de pasăre. Capul său este precum al unui bivol iar urechile ca ale elefantului iar coada îi va fi precum a unui berbec sau a unui păun. Oamenii vor fugi de teamă la vederea creaturii, sau vor începe să se roage. Creatura va veni la ei şi le va strivi feţele spunând:

„O, tu acesta, acum ai început să te rogi?”

Creatura deţine o ştiinţă anume încât va cunoaşte diferenţa dintre credincioşi şi necredincioşi; îl va atinge pe credincios cu toiagul lui Moise şi atunci pe fruntea lui se va scrie: destinat Paradisului, iar faţa i se va lumina. După aceea îl va atinge pe necredincios cu sigiliul lui Solomon şi atunci pe fruntea lui se va scrie: destinat iadului, iar faţa i se va întuneca.

Qurtubi spune:

Dacă dabba este o vietate obişnuită sau un om, ar avea caracteristici fireşti şi nu ar deţine puterile pe care le regăsim menţionate în relatări. Dacă este un om care va lupta împotriva necredincioşilor ar mai fi numit creatură? Aceste interpretări nu sunt înţelepte. Adevărul este ca dabba va fi un animal (mitic).

Locul unde se va ivi creatura a ridicat unele contradicţii între învăţaţi şi nu este cunoscut cu exactitate.

***

Dispariţia nobilului Coran

Unul dintre lucrurile ce vor zgudui lumea musulmană spre încheierea lumii va fi dispariţia nobilului Coran şi a cuvintelor divine din Cartea Sfântă iar religia islamică va fi dată uitării.

Versetele coranice vor dispărea din toate sursele existente pe pământ, fie ilustraţii, cărţi, fotografii sau alte mijloace de stocare.

După aceea Allah va lua sufletele credincioşilor.

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Cu adevărat Allah va face să adie un vânt dinspre Yemen mai delicat decât mătasea şi acesta nu va cruţa pe nimeni şi va cauza moartea celui ce are credinţă chiar şi cât un grăunte de colb.

Cu acordul lui Abdul Rahman bin Şamasa al-Mahri s-a relatat:

Mă aflam alături de Muslama bin Mukhalled şi Abdulla bin Amr bin al-Ass. Abdullah a zis: Ceasul va veni numai când pe pământ vor rămâne cei mai răi oameni. Aceştia vor fi mai răi decât cei din perioada preislamică. În timp ce încă şedeam, a venit Uqbam bin Amer şi Muslama i-a zis: Uqba, ascultă ce zice Abdullah. Uqba a zis: El ştie mai bine. În ceea ce mă priveşte l-am auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând: Un grup de oameni dintre ai mei va continua să lupte, supunându-se poruncii lui Allah şi aceştia îşi vor învinge inamicii. Cei ce li se vor opune nu le vor face nici un rău. Şi vor rămâne astfel până ce va veni Ceasul. Auzindu-l Abdullah a spus: Aşa este! Apoi Allah va trimite o adiere a cărei mireasmă va semăna cu moscul şi a cărei atingere va fi precum a mătăsii; va pricinui moartea tuturor credincioşilor şi nu va lăsa în urmă nici măcar o singură persoană ce va avea credinţă chiar şi cât un grăunte de colb. Şi apoi numai cei păcătoşi vor rămâne şi vor fi nimiciţi de venirea Ceasului Final.

Această relatare face referire la o comunitate de credincioşi pe care Allah a împovărat-o cu responsabilitatea de a întări binele şi interzice răul:

3:104

Să apară dintre voi o adunare care îi va chema pe oameni la bine şi le va porunci cuviinţa şi îi va opri pe ei de la urâciune: aceştia vor fi cei fericiţi!

Aşadar o facţiune de adepţi devotaţi lui Muhammad sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) va rămâne mereu angrenată în lupta pentru propagarea binelui şi pentru înlăturarea răului.

Mirdas as-Salami a relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Cei drepţi vor pleca din această lume pe rând, unul după altul, şi vor rămâne (pe pământ) cei fără de folos precum învelişurile nefolositoare ale seminţelor de orz sau curmalele stricate şi Allah nu se va îndura de aceştia.

Cu acordul lui Anas s-a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a grăit:

Ceasul nu va veni cât timp se va spune pe pământ „Allah”.

într-o altă versiune:

Ceasul (Învierii) nu va veni cât timp cât există oameni care se roagă: Allah, Allah!

Întregul univers, prin felul magistral în care a fost creat, atestă că facerea sa nu este o simplă întâmplare ci rezultatul unei Voinţe Divine. Dacă o persoană nu se află într-un echilibru spiritual cu acest deziderat ceresc atunci nu poate obţine armonie în viaţa sa. A ne raporta la Voinţă Divină este o necesitate primordială pentru om, căci, în absenţa acestei conştiinţe, valorile care ne susţin viaţa morală şi spirituală, precum dreptatea, altruismul, adevărul, vor înceta să existe iar omenirea va ajunge condusă doar de materialism şi necesităţi primare.

Abdullah bin Amr a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Ceasul nu va veni până ce Allah nu-i va ridica de pe pământ pe adepţii şi credincioşii Săi devotaţi; şi vor rămâne numai acei huligani şi scursuri ale societăţii care nu au recunoscut niciodată calităţile de seamă şi nici nu au renunţat la vicii.

Abdullah bin Amr bin al-As a relatat:

L-am auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) că a spus:

Numai cei răufăcători vor supravieţui şi vor fi nepăsători precum păsările şi vor avea caracteristici ale animalelor sălbatice. Aceştia nu vor aprecia niciodată binele şi nu vor condamna răul. Apoi Satana va veni la ei sub chip de om şi le va spune: Nu răspundeţi? Şi ei vor spune: Care este porunca ta? Şi el le va porunci să venereze idolii, însă, în ciuda acestui fapt, ei vor avea condiţii bune de subzistenţă şi vor duce o viaţă confortabilă.

Abdullah bin Amr bin al-As a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Ziua de Apoi nu va veni până ce (păcătoşii) nu vor înfăptui preacurvii pe drumurile (publice) precum măgarii. Eu am întrebat: Este posibil să se întâmple astfel? El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Da, într-adevăr aşa se va întâmpla!

Nawwas bin Saman a relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Şi la vremea aceea, Allah va trimite o adiere plăcută care va sălta (oamenii) de subsuori şi va lua viaţa fiecărui musulman şi numai cei răi vor supravieţui şi vor comite preacurvii iar Ziua de Apoi va veni.

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Jur pe Cel în Mâinile Căruia se află sufletul meu, această comunitate nu va fi distrusă până ce un bărbat nu va avea o aventură cu o femeie, comiţând preacurvie într-un loc public; şi la acea vreme cel mai bun dintre ei va fi cel care îi va spune celui ce înfăptuieşte preacurvia: Ar fi mai bine dacă aţi putea să vă duceţi în spatele unui zid.

Mai citeşte şi:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2018/09/28/abandonarea-moravurilor/

Nu uita de:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2018/09/21/diluarea-societatii-islamice/

Vezi şi:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2018/09/14/disparitia-cinstei/

Ţine cont de:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2019/04/26/politeism-printre-musulmani/

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s