Mâncarea

Îndrumarea Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) în privinţa mâncării

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) obişnuia să consume alimente specifice dietei poporului său, cum ar fi carne, fructe, pâine, curmale, precum şi altele.

https://alternativaislamica.wordpress.com/2017/09/06/dietele/

Atunci când gustul unui anumit aliment necesita atenuare, Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) folosea opusul acestuia, de exemplu calitatea caldă a curmalelor era neutralizată prin răcoarea pepenului. Dacă nu găsea un alt aliment pentru neutralizarea unui fel de mâncare, consuma din acesta atât cât îi era necesar, fără a face excese.

https://alternativaislamica.wordpress.com/2019/01/03/echilibrul/

Când Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) nu îi plăcea un anumit fel de mâncare, se abţinea de la a-l consuma şi nu se forţa să îl mănânce. Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte cu privire la menţinerea stării de sănătate. Atunci când omul mănâncă un fel de mâncare care nu îi stârneşte pofta, aspectele negative ale acelui aliment vor contrabalansa cu beneficiile pe care le-ar putea aduce.

https://alternativaislamica.wordpress.com/2019/01/10/regimul-alimentar/

Abu Huraira a spus:

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) nu a criticat niciodată vreun fel de mâncare. Dacă îi plăcea, mânca. Altfel, nu mânca.

Atunci când Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) i s-a oferit carne de şopârlă nu a mâncat. A fost întrebat: Este interzis să mâncăm din aceasta? El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Nu. Dar nu se numără printre alimentele pe care obişnuiesc să le consume cei din comunitatea mea şi nu îmi place.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) obişnuia să consume alimente caracteristice unui regim alimentar obişnuit, iar atunci când i se oferea un aliment neobişnuit pentru el şi nu aveaa poftă să mănânce acea hrană se abţinea. Nu le-a interzis celor care erau obişnuiţi cu acel fel de mâncare sau cărora le era poftă să mănânce acel aliment.

https://alternativaislamica.wordpress.com/2018/09/21/hrana-si-apa/

Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) îi plăcea să mănânce carne, în special pulpele din faţă sau carne provenind din partea superioară a oii.

În Sahihan se relatează că Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) i s-a adus odată nişte carne, iar lui i s-a oferit tocmai acea parte care îi plăcea. Abu Ubaid a povestit că Dhiba’ah bint az-Zubair a spus că a sacrificat o oaie în curtea lui. Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) i-a transmis: Hrăneşte-ne şi pe noi! Ea i-a spus Trimisului lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ): A mai rămas doar gâtul şi îmi este ruşine să îl trimit Trimisului lui Allah. Cel care transmitea mesajele Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) s-a întors la el şi i-a spus ce s-a întâmplat. Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) i-a spus: Întoarce-te la ea şi spune-i să îl trimită, pentru că gâtul este acea parte care călăuzeşte oaia şi se află mai aproape de lucrurile bune şi mai departe de cele vătămătoare.

Nu există nici o îndoială asupra faptului că, în cazul cărnii de oaie, nu există părţi mai puţin grase decât gâtul, picioarele din faţă şi coapsa. Sunt uşor de digerat şi nu cad greu la stomac. Metoda adoptată de Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) în această privinţă satisface cele trei reguli de bază cu privire la alimentaţie: să fie benefică şi folositoare, să nu cadă greu la stomac şi să poată fi digerată rapid. Alimentele care întrunesc aceste caracteristici sunt cele mai bune; a mânca o cantitate mică din astfel de alimente este un obicei mai bun decât acela de a mânca mari cantităţi de hrană din alte feluri de mâncare.

https://alternativaislamica.wordpress.com/2019/01/25/alimentele-contaminate/

Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) îi plăcea să consume dulciuri şi miere. Carnea, mierea şi dulciurile sunt cele mai bune mâncăruri şi aduc cele mai multe beneficii corpului, fiacatului şi altor organe interne. Consumarea acestor alimente are un profund efect asupra menţinerii stării de sănătate şi puterii,  însă celor care sunt deja suferinzi le pot fi dăunătoare.

https://alternativaislamica.wordpress.com/2017/12/26/mierea/

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) obişnuia să mănânce pâine în combinaţie cu orice aliment avea la dispoziţie. Câteodată mânca pâine cu carne, alteori o combina cu pepene sau cu curmale. Odată Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a pus o curmală uscată pe o bucată de pâine şi a spus că acel fruct reprezintă condimentul bucăţii de pâine. Pâinea din făină de orz este rece şi uscată, în vreme ce curmalele sunt fierbinţi şi umede, aşadar consumarea acestor alimente combinate este cea mai bună decizie, mai ales în cazul acelora care sunt obişnuiţi cu această hrană.

În timpul unei vizite Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a  mâncat pâine cu oţet, spunând: Ce condiment minunat este oţetul! Această laudă a fost adusă oţelului întrucât era singurul condiment disponibil în casă.

Ni se relatează că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a venit odată la una dintre soţiile sale şi atunci când i s-a oferit nişte pâine, a întrebat dacă au condimente în casă. Ea i-a răspuns că aveau doar oţet, iar el a zis: Ce condiment bun este oţetul.

https://alternativaislamica.wordpress.com/2016/06/13/739/

Adăugarea unui condiment pe pâine este benefică pentru starea de sănătate. Aici folosim această denumire generică de condiment, deoarece atunci când aceste elemente sunt adăugate pâinii ea capătă un gust mai bun şi ajută la menţinerea stării de sănătate.

https://alternativaislamica.wordpress.com/2018/08/25/intestinele/

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) obişnuia să mănânce acele fructe sezoniere caracteristice regiunii în care se afla, deoarece consumul de frute reprezintă una dintre cele mai bune metode de păstrare a sănătăţii: în Înţelepciunea Sa imensă, Allah a decis ca fiecare ţinut să aibă felurile sale de fructe, ele vor fi de folos în păstrarea stării de bine şi de sănătate, servind, în acelaşi timp, ca medicamente. Pe de altă parte, cei care se abţin de la consumarea fructelor specifice regiunii în care locuiesc se vor număra printre cele mai suferinde persoane, fiind private de o stare bună de sănătate.

https://alternativaislamica.wordpress.com/2018/10/05/521/

Cantitatea de apă conţinută de diversele fructe reprezintă căldura favorabilă a acelui anotimp şi a pământului din care au rodit. Stomacul va reuşi să le matureze şi va înlătura răul pe care acestea ar putea să îl aducă, cu condiţia ca ele să nu fie consumate în cantităţi excesive; omul nu are de ce să îşi forţeze organismul să suporte ceea ce nu îi face bine. Pe de altă parte, omul nu ar trebui să amestece hrana nedigerată din stomac cu fructe, nici să bea apă în timpul în care are loc digestia. Fructele sunt mai bine consumate doar după ce conţinutul stomacului a fost digerat, în special pentru a preveni constipaţia. Pentru cei care consumă fructele într-o manieră potrivită, la momentul oportun şi în cele mai bune condiţii, ele vor acţiona ca nişte leacuri sau remedii pentru el.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Nu mănânc atunci când sunt întins pe o parte, şi a mai zis: Mă aşez cum se aşează sclavul şi mănânc la fel cum mănâncă şi el.

Poziţia în care omul stă întins pe o parte dăunează stomacului, pentru că împiedică deplasarea hranei prin circuitul corect al digestiei; în acea poziţie se exercită presiune asupra stomacului şi nu i se permite să se deschidă astfel încât hrana să treacă prin el mai departe în intestine.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) obişnuia să stea sprijinit pe unul dintre picioare atunci când mânca. Îşi punea genunchiul unui picior pe sol şi se aşeza pe celălalt, în semn de umilinţă faţă de Domnul său şi din respect faţă de hrană şi de cei prezenţi. Aceasta este cea mai bună poziţie care poate fi adoptată în timpul mesei,  dacă se mănâncă pe podea, deoarece organele corpului se vor afla în poziţia corectă, iar bunele maniere vor şi ele respectate.

https://alternativaislamica.wordpress.com/2018/08/25/1508/

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) mânca folosind trei degete

Atunci când omul mănâncă utilizând un deget sau două degete, îşi va afecta apetitul şi nici nu va cuprinde o cantitate de mâncare suficientă, iar masa ar dura foarte mult timp. Organele responsabile de prelucrarea hranei nu vor fi satisfăcute cu o cantitate atât de mică de hrană după fiecare îmbucătură şi vor trece printr-o perioadă de inactivitate în timp ce omul se alimentează. Dacă omul mănâncă o cantitate foarte mică de alimente, nu se va bucura de hrană ingerată şi nici nu se va simţi confortabil. Cel care mănâncă utilizând toate cele cinci degete va trimite stomacului, la fiecare îmbucătură, o cantitate mai mare de hrană decât cea care poate fi digerată. Organele corpului vor fi forţate să prelucreze o cantitate de hrană prea mare, iar astfel persoana nu se va bucura de hrană şi nici corpul nu se va simţi confortabil pe parcursul procesului de digestie. Cea mai bună cale de a mânca este aceea în care sunt utilizate trei degete, aşa cum făcea Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), precum şi cei care i-au urmat exemplul.

https://alternativaislamica.wordpress.com/2016/07/07/733/

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) nu combina niciodată alimente cum ar fi peşte cu lapte, lapte şi mâncăruri acre, două feluri de mâncare (fierbinţi sau reci), două tipuri de alimente vâscoase, ori două feluri de alimente ce puteau provoca uşor constipaţia sau diareea, nici două feluri de mâncare care cad greu la stomac, dar nici două feluri de mâncare cu consistenţă lichidă sau două alimente care să producă acelaşi efect. El nu amesteca nici două feluri de mâncare ce puteau produce efecte opuse asupra organismului (de exemplu: constipaţie şi diaree), dar nici alimente uşor digerabile cu mâncăruri gătite sau prăjite, care cad greu la stomac; de asemenea, nu combina nici alimente uscate cu hrană proaspătă, nu mânca nici ouă în combinaţie cu lapte sau carne cu lapte. Când mâncarea era încălzită, nu o consuma atunci când era fierbinte; nu se atingea de mâncare veche, reîncălzită a doua zi. Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) nu mânca mâncăruri sărate sau conservate, cum ar fi murăturile, de exemplu.

Toate aceste combinaţii de alimente sunt dăunătoare şi înrăutăţesc starea sănătăţii.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) obişnuia să neutralizeze substanţele vătămătoare conţinute de unele alimente consumându-le în combinaţie cu opusul lor, dacă era posibil. Atunci când hrana era de natură fierbinte, îi neutraliza efectul prin combinarea cu alimente hidratante, de exemplu curmalele coapte le mânca împreună cu castraveţi, iar curmalele uscate erau combinate cu unt. Obişnuia să bea apa rezultată în urma înmuierii curmalelor pentru a neutraliza efectul mâncărurilor care cad greu la stomac. Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) obişnuia câteodată să mănânce la cină doar câteva curmale.

Abu Nu’aim a menţionat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) obişnuia să descurajeze obiceiul de a dormi imediat după servirea mesei deoarece împovăra inima. Doctorii recomandă o scurtă plimbare după ce s-a luat cina, chiar dacă ar fi vorba doar de câţiva paşi; a dormi imediat după cină este foarte dăunător. Doctorii musulmani sunt de părere că omul ar putea să împlinească rugăciunea după ce a servit cina, astfel încât hrana să treacă în partea inferioară a stomacului, unde va fi digerată cu uşurinţă.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) nu bea nici apă, nici lapte în timp ce mânca, pentru că lichidele alterează hrana, mai ales dacă acestea au temperatură prea scăzută sau ridicată.

Nu este recomandabil să se bea apă imediat după efectuarea unor activităţi fizice, când organismul este obosit, după întreţinerea de relaţii intime, înainte şi imediat după consumarea de alimente sau după ce au fost ingerate fructe. Nu este recomandat să se bea apă nici după ce s-a făcut baie sau imediat ce omul s-a trezit din somn. În toate aceste situaţii consumul de apă ar dăuna sănătăţii.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s