Vitalitatea

Îndrumarea Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) cu privire la menţinerea stării de sănătate

Păstrarea unei stări bune de sănătate necesită o bună hidratare, astfel încât corpul să poată rezista căldurii. Umezeala ţine piept căldurii în timp ce temperaturile înalte conduc spre maturare diverse substanţe toxice şi ajută organismul să elimine reziduurile acumulate. În lipsa hidratării, căldura excesivă dăunează organismului şi nu permite ca organele să funcţioneze în mod corespunzător; uscăciunea exagerată permite căldurii să ardă trupul şi să îl usuce. Dacă analizăm cele două stări, umezeala şi fierbinţeala, observăm că ambele sunt necesare pentru a susţine organismul şi a-i înlesni funcţionarea. Căldura consumă umiditatea şi astfel se evită putrezirea sau descompunerea. Atunci când una din cele stări devine dominantă, starea de sănătate este alterată şi apare un dezechilibru.

Drept urmare căldura descompune umezeala forţând organismul să înlocuiască apa pierdută prin consumarea de hrană şi lichide. Atunci când în organism există un nivel prea ridicat de umezeală, căldura nu reuşeşte să o descompună şi astfel corpul va fi afectat în mod negativ. În acest caz, o serie de boli şi afecţiuni vor ataca organismul slăbit.

Allah a revelat:

7:31

„Mâncaţi şi beţi, însă nu întreceţi măsura…” 

Allah îi îndrumă pe robii Săi să fie cumpătaţi, să nu consume mâncăruri şi băuturi decât în măsura în care acestea aduc beneficii organismului, hrănindu-l pentru a restabili nivelul de energie. Cantitatea (de alimente şi lichide) desinate consumului nu trebuie să depăşească echivalentul energiei epuizate de corp, la care se adaugă cea necesară funcţionării trupului; întrucât hrana în exces va atrage după sine alte afecţiuni iar starea de sănătate va fi afectată. Regula se aplică atunci când omul mănâncă în exces, cât şi atunci când se alimentează cu o cantitate prea mică de hrană.

Echilibrul descris de Allah constituie cheia unei sănătăţi puternice.

Calea atingerii acestui echilibru este menţinerea nivelului de hidratare departe de orice factori care îl pot destabiliza, precum şi îndepărtarea acelor cauze care pot modifica temperatura normală a corpului. Un tratament înţelept va urmări echilibrarea balanţei dintre puterile şi stările corpului, aşa cum Allah a creat cerurile şi pământul: în proporţii clare şi bine definite.

Întreaga creaţie prosperă atunci când există certitudine şi echilibru.

Aşadar păstrarea stării de sănătate depinde de o alimentaţie diversificată şi echilibrată precum şi de o hidratare corespunzătoare. Atunci când aceste nevoi fundamentale sunt satisfăcute adecvat, ţinându-se cont de particularităţile corpului, de ţinutul în care locuieşte omul, vârstă şi obiceiuri personale, ş.a.m.d., este probabil ca acesta să se bucure de o stare de bine şi vitalitate. O stare bună de sănătate ce garantează o calitate superioară a vieţii este una din cele mai mari binecuvântări trimisă oamenilor de către Allah, precum şi una dintre cele mai însemnate răsplăţi acordate de El.

Al-Bukhari a relatat în Sahih de la Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) următoarele:

Există două binecuvântări pe care oamenii le irosesc: sănătatea şi timpul liber.

At-Tirmidhi a relatat că Abdullah bin Mihsan al-Ansari a zis că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Pentru cel care se trezeşte sănătos dimineaţa, în siguranţa casei sale şi cu hrana necesară pentru acea zi, este ca şi cum i-ar fi fost dăruită întreaga viaţă a acestei lumi.

At-Tirmidhi a relatat de la Abu Huraira cuvintele Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ):

Prima binecuvântare despre care va fi întrebat robul în ziua Învierii va fi: Şi nu ţi-am dat un trup sănătos şi nu ţi-am potolit setea cu apă rece?

Acesta este motivul pentru care unii dintre pioşii predecesori au spus că versetul: Apoi veţi fi întrebaţi, în Ziua aceea, despre plăceri (102:9) face referire la starea de sănătate şi faptele oamenilor.

Ahmad a relatat că Abu Bakr a spus:

L-am auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând: Cereţi-i lui Allah să vă aflaţi în siguranţă şi într-o stare bună de sănătate, pentru că într-adevăr nimeni nu poate să aibă ceva mai bun, în afară de certitudinea credinţei, decât o stare bună de sănătate.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a alăturat starea de bine din această viaţă lumească cu aceea din viaţa veşnică. Reuşita robului în ambele vieţi nu poate fi completă dacă nu cuprinde certitudinea credinţei şi o stare generală de bine. Credinţa sinceră îndepărtează chinurile Vieţii de Apoi, iar starea de bine înlătură afecţiunile care ar putea ataca trupul în viaţa lumească. Cele trei elemente menţionate în hadis implică înlăturarea răului înfăptuit în trecut prin dobândirea iertării, cele din prezent – prin bunăstare, iar cele din viitor prin învăţarea lecţiei în raport cu greşelile comise; astfel, robul se va elibera de chinuri.

Abdul Rahim bin Abu Laila a spus că Abu ad-Dardaa a spus:

O, Trimis al lui Allah, mie îmi place mai mult să dobândesc o stare bună de sănătate pentru care să fiu recunoscător decât să fiu încercat şi apoi să demonstrez răbdare. Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus atunci: Şi Trimisului lui Allah îi place sănătatea, întocmai ca şi ţie.

Se relatează că Ibn Abbas a spus:

Un beduin a venit la Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi l-a întrebat: Ce ar trebui să cer după ce termin de împlinit cele cinci rugăciuni? Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Cere-i lui Allah să te bucuri de sănătate. Bărbatul a repetat întrebarea iar Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) i-a răspuns la fel. Când beduinul a rostit aceeaşi întrebare pentru a treia oară, Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) i-a răspuns astfel: Cere-I lui Allah să te bucuri de bunăstare atât în această viaţă cât şi în Cea de Apoi!

Prin îndrumările profetice, robul lui Allah dobândeşte sănătatea corpului şi a inimii, atât în decursul acestei vieţi lumeşti, cât şi în cea veşnică. Robul caută ajutorul lui Allah în toate problemele sale; cu toţii depindem doar de El şi nu există putere sau forţă în afară de Allah.

Poetul a scris:

Sănătatea este acea coroana împărătească

pe care omul o preţuieşte doar după ce o pierde.

***

Citeşte şi:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2017/05/11/sanatatea-si-curatenia/

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s