Coborârea lui Iisus

***

Venirea lui Iisus pe pământ

Conform relatărilor profetice, Iisus Hristos, fiul Mariei, va coborî la minaretul alb din partea de est a Damascului purtând două veşminte de un galben pal, sprijinindu-şi mâinile pe aripile a doi îngeri. Când îşi va înclina capul, picături de sudoare vor aluneca pe buclele sale, iar, când va înălţa capul, picături asemenea perlelor vor cădea. Fiecare necredincios ce va simţi mireasma lui Iisus va muri şi răsuflarea sa va ajunge până acolo unde îi va ajunge privirea.

a9746ddab788722044d2e5f55fda5629

Abu Huraira a relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Nu mai există nici un profet între şi mine şi el (adică Iisus). El va coborî (pe pământ). Când îl vedeţi, recunoaşteţi-l: un bărbat de statură medie ce poartă două veşminte de un galben pal, iar din păr îi vor coborî mici stropi (de apă) deşi acesta nu va fi umed. El va lupta alături de oameni în numele islamului. Va sfărâma crucea, va ucide porcul şi va desfiinţa jizya. Allah va duce la pieire toate religiile în afară de cea islamică. Iisus îl va distruge pe Dajjal şi va trăi pe pământ timp de 40 de ani şi apoi va muri. Musulmanii se vor ruga pentru el.

Află de ce:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2019/10/09/unirea-lumii-islamice/

Iisus (pacea fie asupra lui) este descris în chipul unui bărbat care va avea o înfăţişare minunată şi extrem de curată. Pe faţa lui nu se vor găsi nici un fel de murdării, impurităţi sau imperfecţiuni iar privirea lui va fi una radiantă.

După spusele lui Abu Huraira s-a relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Când am mers în Călătoria Nocturnă l-am întâlnit pe Moise. Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Moise era un om înalt, cu părul drept ca şi cum ar fi fost unul dintre oamenii (tribului) Şanuwa, iar apoi m-am întâlnit cu Iisus. Trimisul lui Allah l-a descris ca fiind un bărbat de statură medie, roşu în obraji ca şi cum de abia ar fi ieşit din baie. El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: L-am văzut pe Avraam. (Iisus) arăta precum unul dintre copiii săi.

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a adăugat: Mi-au fost aduse două vase. Într-unul era lapte iar în celălalt era vin. Mi s-a spus: Alege-l pe cel care îţi place! Eu am ales vasul în care era lapte şi am băut. El (îngerul) a spus: Ai fost călăuzit de puritatea ta înnăscută şi ai obţinut naturaleţea. Dacă ai fi ales vasul în care se afla vin, adepţii tăi s-ar fi abătut de la calea cea dreaptă.

Citeşte mai multe aici:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2019/05/03/calatoria-nocturna/

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) l-a asemănat pe Iisus cu Urwa bin Mas’ud, acesta era un bărbat solid, avea părul ondulat, era de statură medie şi tenul său era alb spre roz.

Qatada a relatat că l-a auzit pe Abu al-Aliyya povestind că unul dintre verii Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), Ibn Abbas, îi spusese:

În timp ce relata despre Călătoria Nocturnă, Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Moise era un bărbat înalt ca şi cum ar fi făcut parte din tribul Şanuwa, iar Iisus era bine-făcut şi avea păr ondulat (în altă relatare se spune că era de statură medie, cu tenul alb, rumen în obraji şi cu părul ondulat). De asemenea el a vorbit şi de Malik, păzitorul iadului şi de Dajjal.

Ibn Omar a relatat:

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: În noaptea înălţării spre sferele cereşti i-am văzut pe Moise, Iisus şi pe Avraam. Iisus avea tenul roşiatic, părul ondulat şi pieptul lat. Moise era mai închis la culoare, avea părul drept şi era înalt de statură ca şi cum ar fi făcut parte din tribul Azzut.

După spusele lui Abdullah bin Omar, s-a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Într-o seară mă aflam în apropierea Ka’bei. Am văzut un bărbat care se afla printre cei mai bălai oameni pe care i-am văzut vreodată. Părul îi cădea în bucle, cele mai frumoase pe care le-am văzut. Îl avea pieptănat. Din el se scurgeau picături de apă. Era aplecat pe doi oameni sau pe umerii acestora şi a făcut ocolul Ka’bei. Eu am întrebat: Cine este el? Mi s-a răspuns: Este Hristos, fiul Mariei.

Într-o altă relatare Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

În această noapte în care am fost în apropierea Ka’bei mi s-a arătat în vis un bărbat cu ten alb, unul dintre cei mai plăcuţi oameni pe care i-am văzut. Buclele de păr îi cădeau pe umeri. Părul său nu era nici prea ondulat, nici prea drept, şi stropi de apă se prelingeau din el. Şi-a aşezat mâinile pe umerii a doi bărbaţi şi sprijinit de aceştia a făcut înconjurul Ka’bei. Eu am zis: Cine este acesta? Ei mi-au răspuns: Hristos, fiul Mariei.

***

După coborârea pe pământ, Iisus Hristos va merge pentru a împlini rugăciunea alături de imamul Mahdi may Allaah be pleased with them şi va orândui astfel mişcarea globală a credincioşilor celor trei religii reunite.

Se crede că Iisus va coborî la minaretul alb din partea de est a Damascului, care este o structură rămasă de pe urma minaretului răsăritean al marii moschei omeiade, şi va participa la rugăciunea condusă de imamul Mahdi may Allaah be pleased with them. Ibn Kathir a afirmat că în partea de răsărit a Damascului nu exista, până la acea vreme, nici un minaret alb, însă, în 741 Hijra s-au făcut reparaţii extinse ale structurii folosindu-se ca material de construcţie pietre albe arse iar reconstruirea minaretului a fost posibilă datorită contribuţiei creştinilor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odată, Abdul Rahman bin Auf, unul dintre companionii Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), a condus oamenii în rugăciune, iar Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) l-a urmat, spunând: Iisus va coborî şi se va alătura unui grup de oameni care nu va înceta să lupte niciodată pentru Adevăr şi vor izbuti până în Ziua de Apoi, iar conducătorii acestora îi vor ruga să vină să-i conducă în rugăciune, însă el va spune: Nu!

Jabir bin Abdullah a relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Vor fi unii dintre adepţii mei care nu vor înceta să lupte pentru Adevăr şi vor izbuti să facă asta până în Ziua de Apoi. El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a mai zis: Iisus, fiul Mariei, se va pogorî apoi iar conducătorii acestora îl vor invita să vină să-i conducă în rugăciune însă el va răspunde: Nu, unii dintre voi sunt conducători peste alţii; este răsplata lui Allah pentru această naţiune.

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Aceştia (musulmanii) se vor pregăti de luptă aşezându-se în şiruri. Cu siguranţă, va intra timpul de rugăciune şi atunci Iisus, fiul Mariei, va coborî pe pământ şi îi va conduce conform învăţăturilor Coranului şi cele ale tradiţiei profetice. Când duşmanul lui Allah îi va vedea se va dizolva aşa cum sarea se dizolvă în apă, iar dacă el (Iisus) nu s-ar fi aflat în faţa lor, chiar şi atunci, (Dajjal) s-ar fi evaporat în totalitate, însă Allah îl va ucide, cu  mâna lui Iisus, care le va arăta oamenilor sângele lui (Dajjal) pe lancea sa.

Citeşte şi:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2019/10/23/anticristul/

Aşadar cel de-al treilea semn major ce vesteşte Ziua de Apoi se referă la coborârea pe pământ a profetului şi trimisului lui Allah, Iisus, fiul Mariei.

Allah Preaînaltul a revelat:

43: 57-61

Şi când fiul Mariei le-a fost dat drept pildă, imediat au început să batjocorească, * spunând: “Nu sunt zeii noştri mai buni decât el?” Ei nu ţi-au spus aceasta decât întru gâlceavă căci ei sunt un popor răzvrătit. * El (Iisus) nu a fost decât un rob asupra căruia am pogorât harul Nostru, pe care l-am făcut pildă fiilor lui Israel. * Dacă Am fi vrut v-am fi făcut pe unii dintre voi îngeri, stăpâni pe pământ! * Iisus este (un semn) al ştiinţei Ceasului. Nu vă îndoiţi, ci urmaţi-Mă! Aceasta este calea cea dreaptă!

A doua venire a lui Iisus Hristos va aduce distrugerea tuturor doctrinelor şi crezurilor false care acţionează în numele lui şi îl iau drept chezaş; netezind astfel calea pentru acceptarea universală a islamului. Iisus va coborî printre oameni nu pentru a predica sau a mai răspândi religia universală ci pentru a judeca omenirea.

Găsim în Biblie:

Matei 7:22-23

Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, nu în numele tău am proorocit şi nu în numele tău am scos demoni şi nu în numele tău minuni multe am făcut? * Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la mine cei ce lucraţi fărădelegea.

Numeroasele ipoteze religioase ale primelor secte creştine au condus la apariţia unei panopolii de crezuri eretice, unele acceptate de învăţaţii creştini iar altele respinse. Creştinismul are ca element central al doctrinei sale religioase: răstignirea lui Iisus pe cruce şi moartea acestuia, urmată de îngropare şi învierea lui în a treia zi fără nici o urmă de rană. Alte secte, spre exemplu, nici nu credeau că Iisus a fost răstignit şi a murit pe cruce şi că, de fapt, Iisus nu a avut niciodată trup fizic, pământesc, ci unul aparent, iar crucificarea a fost numai un miraj. Doctrina lui Marcion a negat faptul că Iisus ar fi fost născut, ci că pur şi simplu s-a materializat în formă fizică. Acelaşi Marcion argumenta că există doi Dumnezei, unul inferior şi unul superior, mai precis un Dumnezeu-coborât şi un Dumnezeu-creator în timp ce Evanghelia lui Barnabas a susţinut teoria substituirii pe cruce a lui Iisus cu un alt trup.

75266189_2551926234887439_2515900492337381376_n

Învăţăturile Coranului spun că Iisus nu a murit pe cruce, nici nu a fost ucis de către evrei.

Allah Preaînaltul a revelat:

4:157-158

Şi din pricina vorbelor lor: “Da, noi l-am ucis pe Cristos, Iisus, fiul Mariei, trimisul lui Dumnezeu.” Ei însă nici nu l-au ucis, nici nu l-au răstignit, ci numai li s-a părut aşa. Cei care nu se înţeleg asupra lui sunt în îndoială, căci ei nu au nici o ştiinţă anume şi nu urmează decât o nălucire, fiindcă ei de bună seamă nu l-au ucis, * ci Allah l-a înălţat la El, căci Allah este Puternic, Înţelept.

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Pe Cel în Mâinile căruia se află sufletul meu, cu siguranţă Iisus, fiul Mariei, va coborî în curând printre voi şi va judeca omenirea cu dreptate după legile Coranului (precum un judecător drept). Bunăstarea va domni peste măsură astfel încât nimeni nu va mai accepta nimic, iar o singură prosternare la Allah (în timpul rugăciunii) va fi mai bună decât întreaga lume cu tot ce se găseşte în ea.

Hafiz ibn Hajar Asqalani spune că prin termenul „cruce” se înţeleg toate acele instrumente ideologice care devin mijloace de subminare a ştiinţei divine.

***

A revelat Allah în Coran:

48:29

Muhammad este trimisul lui Allah. Însoţitorii săi sunt aprigi cu tăgăduitorii, blânzi între ei. Tu îi vezi îngenunchind, prosternându-se, căutând harul lui Allah şi mulţumirea Sa. Îi recunoşti căci pe chipurile lor se văd urmele prosternării. Aceasta este pilda lor în Tora, după cum aceasta este şi pilda lor în Evanghelie: ei sunt asemenea seminţei căreia îi mijeşte colţul. Apoi devine viguros, se îngroaşă şi se înalţă cu tulpina-i spre bucuria semănătorilor şi furia tăgăduitorilor. Allah făgăduieşte acelor dintre ei care cred şi săvârşesc fapte bune iertare şi mare răsplată.

şi în Biblie:

Marcu 4:27-32

Şi doarme şi se scoală, noaptea şi ziua, şi sămânţa răsare şi creşte, cum nu ştie el. * Pământul rodeşte de la sine: mai întâi pai, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic. * Iar când rodul se coace, îndată trimite secera, că a sosit secerişul. * Şi zicea: Cum vom asemăna împărăţia lui Dumnezeu, sau în ce pildă o vom închipui? * Cu grăuntele de muştar care, când se seamănă în pământ, este mai mic decât toate seminţele de pe pământ; * Dar, după ce s-a semănat, creşte şi se face mai mare decât toate legumele şi face ramuri mari, încât sub umbra lui pot să sălăşluiască păsările cerului.

Profetul Muhammad sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) este, în islam, succesorul profetic al lui Iisus şi fraţi întru credinţă. Religia lor este una singură şi nici un profet nu va mai veni între moartea lui Muhammad şi coborârea lui Iisus.

Vezi mai multe aici:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2017/09/06/cei-cinci/

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Dintre toţi oamenii eu sunt cel mai apropiat de fiul Mariei şi profeţii au mame diferite, dar îi uneşte o singură religie şi nici un profet nu va exista între Iisus Hristos şi mine.

Atât Muhammad cât şi Iisus au fost profeţi întăriţi cu puterea Sfântului Duh după cum este revelat în Coran:

2:87

…Lui Iisus, fiul Mariei, i-am dat dovezi vădite şi apoi l-am întărit cu duhul sfinţeniei.

16:102

Spune (despre Coran): “Duhul sfinţeniei l-a pogorât întru Adevăr, de la Domnul tău pentru a-i întări pe credincioşi şi drept călăuzire şi bună vestire pentru supuşi.”

Venirea lui Muhammad sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a fost profeţită în mai multe locuri în Biblie:

Ioan 14:16

Şi eu voi ruga pe Tatăl şi alt mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac…

Ioan 15:26

Iar când va veni mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine.

Ioan 16:7

Dar eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca să mă duc eu. Căci dacă nu mă voi duce, mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, îl voi trimite la voi.

În versiunea în limba engleză, pentru termenul „mângâietor” este folosit termenul de comforter; iar în versiunea în limba greacă este folosit cuvântul paracletos; ceea ce înseamnă „apărător, susţinător” adică un ajutor chemat şi prieten.

După cum este menţionat în a cincea carte a lui Moise:

Deuteronom 18:18-19

Eu le voi ridica prooroc din mijlocul fraţilor lor, cum eşti tu, şi voi pune cuvintele Mele în gura lui şi el le va grăi tot ce-I voi porunci Eu. * Iar cine nu va asculta cuvintele Mele, pe care proorocul acela le va grăi în numele Meu, aceluia îi voi cere socoteală.

Un gând despre „Coborârea lui Iisus

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s