Anticristul

***

Descrierea apariţiei lui Dajjal

Conform relatărilor profetice Anticristul se va arăta din Khorasan şi va trece prin toate colţurile lumii în afară de Mecca şi Medina unde nu va putea intra deoarece Allah i-a interzis acest lucru, iar îngerii lui Allah vor păzi aceste oraşe pentru ca acest lucru să nu se întâmple.

Abu Bakr a relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Dajjal va apărea dinspre răsărit, din Khorasan.

Anas a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Dajjal va apărea din Asbahan.

Ibn Hajar a relatat că:

Dajjal se va ivi din Khorasan. Se va ivi pe drumul dintre Siria şi Irak şi va pustii atât partea stângă, cât şi pe cea dreaptă. O, robi ai lui Allah, mergeţi pe calea Adevărului.

Fatima, fiica lui Qais, a relatat de la Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) că Anticristul a zis:

„Vă voi povesti despre mine. Eu sunt Dajjal şi în curând mi se va permite să călătoresc în lume şi nu voi cruţa nici o localitate, însă nu mi se va permite să intru în Mecca şi în Medina căci acestea sunt zone interzise pentru mine şi nu voi încerca să intru în nici unul dintre acestea, căci un înger cu o sabie în mână mă va înfrunta şi îmi va bara calea; şi la fiecare drum ce va duce spre acestea două se vor afla îngeri ce vor păzi accesul.”

Relatările confirmă că Dajjal nu va putea intra în patru locuri sfinte: moscheile din Mecca şi Medina, moscheea at-Thaur şi moscheea al-Aqsa, ambele din Ierusalim.

Mu’adh bin Jabal a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Înfloritorul stat al Ierusalimului va apărea atunci când Medina va fi o ruină; Yathribul va fi o ruină atunci când va veni războiul. Războiul va izbucni odată cu cucerirea Constantinopolului, iar acesta va fi cucerit atunci când Dajjal se va ivi. Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a atins cu mâna umărul său (al lui Mu’adh) şi a continuat: E la fel de adevărat ca şi faptul că tu te afli aici.

An-nawwas bin Sam’an a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) l-a descris despre Dajjal. Companionii au întrebat: Mesager al lui Allah, cât timp va rămâne pe pământ? Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Timp de 40 de zile, o zi va fi precum un an, o zi precum o lună, o zi precum o săptămână, iar celelalte zile vor fi precum zilele voastre.

Anas bin Malik a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Dajjal va fi urmat de 70.000 de necredincioşi din Isfahan ce vor purta voaluri persane.

Abu Huraira a relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Ceasul nu va fi stabilit înainte de a veni lupta cu al-Khuza şi cu Kirman, cei ce nu sunt de origine arabă. Aceştia vor avea feţe roşii, nasuri proeminente şi ochi mici; feţele lor vor arăta precum nişte scuturi plate, iar încălţările lor vor fi făcute din păr.

Abu Umama a relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Printre nenorocirile sale se numără şi aceasta. Va întreba un beduin: „Ce părere ai dacă îi voi reînvia pe tatăl şi pe mama ta? Vei depune atunci mărturie că eu sunt Domnul tău?” Auzind acest lucru, beduinul a răspuns: „Da!” Atunci Dajjal a proiectat două imagini ale Satanei sub înfăţişarea tatălui şi mamei sale şi amândoi au zis: O, fiul meu, urmează-l, căci el este Domnul tău.”

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a prezis că Dajjal se va duce într-o vale din apropierea Medinei, numită Marqanat, vale ce trece prin Taif şi va călători la mare distanţă de marginea cimitirului martirilor căzuţi în bătălia de la Uhud iar cei mai mulţi adepţi ai lui vor fi femei. Toate lucrurile prin care Anticristul se va arăta vor fi denaturate, deformate şi răsturnate. Ceea ce în ochii lui va părea a fi plăcut va atrage mânia lui Allah iar ceea ce lui i se va părea a fi iad pentru Allah va fi demn de recompensă.

Hudhaifa a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Dajjal nu va vedea cu ochiul stâng, are părul des, şi va fi însoţit de o grădină şi de foc, dar focul lui va fi o grădină şi grădina lui va fi foc.

Hudhaifa a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Dajjal va avea apă şi foc, însă focul său va avea efectul apei reci, iar apa sa va avea efectul focului, aşa că nu vă distrugeţi cu mâinile voastre.

Mughira bin Şu’ba a relatat:

Nimeni nu i-a adresat Trimisului lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) mai multe întrebări referitoare la Dajjal decât mine. El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Pentru tine nu va constitui o sursă de îngrijorare, căci ţie nu va putea să-ţi facă nici un rău. Eu am zis: Trimis al lui Allah, se spune că va aduce cu el hrană şi apă (din belşug). Auzindu-mă a răspuns: Toate acestea nu vor avea nici cea mai mică importanţă în faţa lui Allah!

An-Nawwas a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a profeţit despre Dajjal:

El se va arăta oamenilor şi îi va invita (la o credinţă greşită), iar ei vor răspunde chemării şi îşi vor mărturisi credinţa în el. Apoi va porunci cerului şi atunci ploi torenţiale vor cădea pe pământ şi vor creşte recolte. Apoi, spre seară, animale ce se întorc de la păscut vor avea burţile gata să explodeze şi ugerele pline de lapte. Şi se va duce la alţi oameni şi îi va chema să i se alăture lui. Însă aceştia vor refuza, iar Dajjal se va depărta de ei, lăsând în urmă numai secetă şi sărăcie. Va merge apoi pe teren neroditor şi va spune: Scoate la lumină comorile tale şi comorile vor ieşi şi se vor înghesui la picioarele lui precum un roi de albine.

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Cum aş putea să nu vă previn de venirea lui Dajjal, spunându-vă ceea ce nici un al trimis al lui Allah nu a relatat discipolilor săi? Acesta va fi chior şi va fi însoţit de o imagine a Paradisului şi de una a Focului însă ceea ce el va numi Paradis va fi Iad şi vă previn, aşa cum profetul Noe şi-a prevenit oamenii.

Hudhaifa a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând:

Ştiu foarte bine ceea ce va aduce Dajjal. Va fi însoţit de o mare de apă şi de un râu de foc şi ceea ce vedeţi a fi foc va fi apă, iar ceea ce vedeţi a fi apă va fi foc. Cine va apuca acele timpuri şi va dori să bea apă trebuie să bea din ceea ce vede a fi foc, căci acolo va găsi apă.

Anas bin Malik a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Apoi va apărea într-un loc lipsit de vegetaţie situat în apropierea Medinei iar aceasta se va cutremura de trei ori, astfel încât toţi cei ipocriţi şi necredincioşi vor ieşi din Medina şi se vor îndrepta spre el.

Într-o altă relatare făcută de Muslim este menţionat:

Dajjal va veni şi îşi va instala cortul în Juruf şi astfel va ieşi (din Medina) fiecare ipocrit, bărbat sau femeie.

În realizarea lucrării sale necurate Satana îl va ajuta şi va răspunde cu repeziciune fiecărei dorinţe şi chemări făcute de Anticrist.

Într-o relatare a lui Abu Umama este menţionat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Printre nenorocirile aduse de Dajjal se va număra şi aceasta: Va întreba un beduin: Ce părere ai dacă-i readuc la viaţă pe tatăl şi pe mama ta? Vei mărturisi că eu sunt Domnul tău? Auzindu-l, beduinul va răspunde: Da! Atunci Dajjal va proiecta două imagini satanice sub înfăţişarea tatălui şi a mamei sale şi ambii vor zice: O, fiul meu, urmează-l, căci acesta este Domul vostru.

Abu Sai’d a relatat:

Într-o zi Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) ne-a povestit multe despre venirea lui Dajjal. Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Dajjal va veni şi i se va interzice să străbată munţii ce trec prin Medina. Se va instala într-una din zonele din vecinătatea Medinei şi acolo se va întâlni cu cel mai evlavios sau unul dintre cei mai evlavioşi oameni. Acesta va spune: Mărturisesc că tu eşti Dajjal, cel despre care ne-a avertizat Trimisul lui Allah! Atunci Dajjal va zice (către cei care-l înconjoară): Priviţi, dacă-l ucid pe acest om şi apoi îl readuc la viaţă, veţi mai avea vreo îndoială în privinţa mea? Aceştia vor răspunde: Nu! Atunci Dajjal îl va ucide pe acel drept-credincios şi apoi îl va readuce la viaţă. Acesta va spune: Pe Allah, te recunosc acum mai mult decât oricând. Dajjal va încerca atunci să-l ucidă (din nou), însă nu i se va mai acorda puterea de a face acest lucru.

într-o altă versiune:

Dajjal se va ivi şi atunci unul dintre cei drept-credincioşi va merge la el, însă oamenii înarmaţi ai lui Dajjal îi vor ieşi în cale şi îi vor zice: Unde vrei să te duci? Acesta va răspunde: Vreau să merg la acesta care a apărut! Atunci ei vor zice: Nu crezi în Domnul vostru? El va răspunde: Nu este nimic care să nu fie revelat în legătură cu Domnul nostru! Ei vor zice: Ucideţi-l, însă alţii vor spune: Stăpânul (Dajjal) vostru nu v-a interzis să ucideţi fără consimţământul său? Şi astfel îl vor aduce în faţa lui Dajjal, iar când dreptcredinciosul îl va vedea va exclama: Oameni, acesta este Dajjal despre care Trimisul lui Allah ne-a spus. Atunci Dajjal va porunci să-i fie zdrobit capul şi va zice: Prindeţi-l şi rupeţi-i gâtul! Va primi lovituri în spate şi în stomac. Apoi Dajjal îl va întreba: Nu crezi în mine? Drept-credinciosul va răspunde: Tu eşti un profet mincinos. Atunci va da poruncă să fie despicat în două şi se va plimba printre cele două părţi zicându-i apoi: Ridică-te şi se va ridica şi va sta drept. Atunci îl va întreba: Nu crezi în mine? Iar omul va spune: Acest lucru mi-a întărit şi mai mult convingerea (că tu eşti Dajjal) şi apoi va zice: O, oameni, nu se va mai purta cu nimeni în modul acesta! Dajjal va încerca să-l prindă pentru a-l ucide din nou. Partea dintre gât şi claviculă îi va fi transformată în aramă şi nu va găsi nici un mijloc de a-l ucide. Atunci îl va apuca de mâini şi de picioare şi îl va arunca în sus, iar oamenii vor crede că a fost aruncat în focul Iadului, însă el a fost aruncat în Paradis. După aceasta, Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Acela va fi cel mai evlavios martir în faţa Stăpânului lumii.

Abdullah bin Amr a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Dajjal se va arăta poporului meu şi va rămâne în lume timp de 40 de zile. Apoi Allah îl va trimite pe Iisus, fiul Mariei, care se va asemăna cu Urua bin Masud. El (Iisus Hristos) îl va urmări şi îl va ucide.

Majma bin Jaria an-Ansari a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând:

Fiul Mariei, Iisus Hristos, îl va ucide pe Dajjal la intrarea în Ludd.

An-Nawwas bin Sama’n a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a vorbit despre venirea pe pământ a lui Iisus Hristos, cel ce îl va ucide pe Anticrist: Fiecare necredincios va muri când va simţi mireasma lui, iar răsuflul lui va ajunge până acolo unde va putea zări. Apoi îl va căuta pe Dajjal şi îl va prinde la intrarea în Ludd şi îl va ucide.

An-Nawwas bin Sama’n a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a vorbit despre Dajjal într-o dimineaţă. Uneori îl descria ca fiind o persoană lipsită de importanţă, alteori descria încercările sale ca fiind de o importanţă majoră (aşa cum simţeam şi noi). Când ne-am îndreptat spre el (spre Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )) într-o seară, Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a citit pe feţele noastre teamă şi a întrebat: Ce se întâmplă cu voi?

Noi am răspuns: Trimis al lui Allah, de dimineaţă ne-ai vorbit despre Dajjal şi (uneori) l-ai descris a fi lipsit de semnificaţie, iar alteori a fi foarte însemnat!

Atunci a răspuns: Simt că vă temeţi şi de alte lucruri în afară de Dajjal! Dacă se va ivi în timp ce eu mă aflu printre voi, mă voi lupta cu el, dar de va veni când eu nu mă aflu printre voi, fiecare trebuie să se lupte pentru el şi Allah va avea grijă de fiecare musulman în parte. El (Dajjal) va fi un tânăr cu păr creţ şi nu va vedea cu un ochi. Îl asemăn cu Abdul Uzza bin Qatan. Ce-l ce va trăi în perioada în care se va ivi trebuie să recite în prezenţa lui versetele de deschidere din capitolul al-Kahf din Coran. Dajjal se va ivi între Siria şi Irak şi va distruge atât partea din stânga, cât şi pe cea din dreapta. O, robi ai lui Allah, urmaţi calea Adevărului.

Noi am zis: Trimis al lui Allah, cât timp va rămâne pe pământ? El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Timp de 40 de zile, o zi va fi precum un an; o zi, precum o lună; o zi, precum o săptămână, iar celelalte vor fi ca zilele obişnuite.

Noi am întrebat: Trimis al lui Allah, rugăciunile ce se fac într-o zi vor fi echivalente cu cele pe un an?

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Nu, voi trebuie să estimaţi timpul.

Noi am zis: Trimis al lui Allah, cât de repede va merge pe pământ?

Auzindu-ne, Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns:

Precum un nor purtat de vânt. Se va arăta oamenilor şi îi va chema (la o credinţă falsă), iar ei vor răspunde chemării şi îşi vor mărturisi credinţa în el. Apoi va da poruncă cerului şi vor cădea ploi torenţiale şi vor creşte recolte. Apoi, spre seară, animalele ce se întorc de la păscut vor avea burţile pline, gata să plesnească, şi ugerele lor vor fi pline de lapte. Se va duce apoi la alţi oameni şi îi va chema să i se alăture. Aceştia însă vor refuza chemarea lui, iar el se va îndepărta lăsând în urma lui numai secete şi foame. Se va plimba apoi pe teren neroditor şi va spune: Scoate-ţi la iveală comorile şi acestea vor ieşi la suprafaţă şi se vor strânge la picioarele lui precum un roi de albine. Va chema apoi la el un tânăr şi îl va lovi cu sabia, despicându-l în două. Va aşeza cele două părţi la o oarecare distanţă una de cealaltă. Apoi îl va striga pe acel tânăr şi acesta se va ridica răzând şi cu faţa strălucind de bucurie. În acea vreme îl va trimite Allah pe Hristos, fiul Mariei. Şi Iisus va coborî pe pământ la minaretul alb, în partea estică a Damascului, purtând două veşminte colorate uşor în galben-şofran, ţinându-şi mâinile pe aripile a doi îngeri. Când îşi va înclina capul, stropi de sudoare vor cădea, iar când îl va ridica picături de mărgăritar se vor împrăştia. Fiecare necredincios ce va simţi mireasma lui va muri, iar răsuflarea sa va ajunge până acolo unde va putea zări cu privirea. Apoi îl va căuta (pe Dajjal) şi îl va găsi la intrarea în Ludd şi îl va ucide.

Atunci unii oameni care se aflaseră sub paza lui Allah vor veni la Iisus, fiul Mariei, iar el le va şterge feţele şi le va spune despre locul lor din Paradis în aceste circumstanţe Allah îi va revela lui Iisus următoarele cuvinte: Printre slujitorii mei am adus pe lume astfel de oameni împotriva cărora nimeni nu va fi capabil să se lupte. Du aceşti oameni în siguranţă în Tur! Apoi va trimite pe Iagog şi Magog, iar aceştia se vor căţăra pe fiecare povârniş. Sunt atât de mulţi încât primii vor traversa lacul Ghenizaret şi îl vor seca. Iar când vor trece ultimii, vor spune: Odată aici era o apă. Iisus şi cei ce îl însoţesc vor fi asaltaţi aici şi vor fi atât de asupriţi, încât capul unui taur va fi pentru ei mai nepreţuit decât o mie de dinari. Iisus şi însoţitorii săi se vor ruga lui Allah, care va trimite asupra lor insecte (ce le vor ataca gâtlejurile) şi în zori vor pieri ca şi cum ar fi fost doar unul. Iisus şi însoţitorii lui vor coborî apoi şi nu vor găsi nici măcar o singură palmă de pământ care să nu fie acoperită de leşurile lor şi peste care să nu plutească un miros îngrozitor. Trimisul lui Allah Iisus şi însoţitorii lui se vor ruga din nou stăruitor la Allah şi El va trimite păsări ale căror gâturi vor fi precum cele ale cămilelor bactrine, iar acestea îi vor sălta şi îi vor purta după voia lui Allah. Apoi Allah va trimite o ploaie şi nici o locuinţă din lut sau (cort) din păr de cămilă nu va rezista; ploaia va spăla pământul până ce acesta se va arăta ca o oglindă. Apoi pământului i se va porunci să-şi arate roadele şi toate cu care a fost binecuvântat şi, ca rezultat, se vor înălţa rodii atât de mari încât un grup mare de oameni va putea să se hrănească şi să caute adăpost la umbra rodiului. Şi vacile de lapte vor avea atât de mult lapte încât o întreagă comunitate se va putea sătura. Şi cămilele de lapte vor avea atât de mult lapte încât întregul trib se va putea hrăni, iar oaia de lapte va avea atât de mult lapte încât întreaga familie se va putea sătura. În acea vreme, Allah va trimite o adiere plăcută care îi va ridica pe oameni de subsori şi va lua viaţa fiecărui musulman şi numai cei răi vor supravieţui, cei ce vor fi necredincioşi, şi aceştia vor vedea Ziua de Apoi.

Jabir a adăugat că Iagog şi Magog vor merge până ce vor ajunge la muntele al-Khamar, munte lângă Casa Sfântă din Ierusalim. Şi aceştia vor zice: „I-am ucis pe cei ce se aflau pe pământ. Să-i ucidem acum pe cei ce se află în ceruri” şi îşi vor arunca săgeţile spre cer şi săgeţile se vor întoarce mânjite de sânge. În relatarea lui Ibn Hurk termenii folosiţi sunt următorii: Am trimis astfel de oameni şi nimeni nu va îndrăzni să lupte împotriva lor.

Abu Sa’id al-Khudri a relatat că într-o zi Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a oferit detalii referitoare la Dajjal, printre care se numără şi: Va apărea, dar nu i se va permite să intre în munţii care trec prin Medina. Astfel că va coborî printre cei credincioşi într-un loc neroditor. Aceştia îi vor spune: Mărturisim că tu eşti Dajjal ce-l despre care ne-a avertizat Trimisul lui Allah. Dajjal i-a întrebat: Ce părere aveţi dacă îl ucid pe acesta şi apoi îl readuc la viaţă? Chiar şi atunci vă veţi îndoi de mine? Şi ei vor răspunde: Nu! Apoi va ucide omul şi îl va readuce la viaţă. Când va fi reînviat, omul va spune: Pe Allah, nu am avut o dovadă mai bună decât în clipa de faţă (cu adevărat tu eşti Dajjal). Atunci Dajjal va încerca din nou să-i ia viaţa, însă nu va mai putea să facă acest lucru.

Abu Isqah a completat:

Acel om va fi Khadir – Allah să fie mulţumit de el!

Amir bin Şarahil Şab Hamdan a povestit că a rugat-o pe Fatima, fiica lui Qais şi sora lui ad-Dhahak bin Qais, să-i relateze un hadis pe care l-a auzit direct de la Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ).

Ea a început: Prea bine, dacă aşa voieşti, îţi voi face pe plac. El a zis: Povesteşte-mi!

Ea a povestit: M-am căsătorit cu fiul lui Mughira şi se găsea acea vreme în timpul primului Jihad luptând alături de Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ). Când am rămas văduvă, Abdul Rahman bin Auf, unul dintre companionii Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), mi-a trimis un mesaj în legătură cu sclavul său eliberat, Osama bin Zaid. Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus (despre Osama): Cel ce mă iubeşte pe mine trebuie să-l iubească şi pe Osama! Când Trimisul lui Allah mi-a vorbit (despre această problemă) eu am zis: Problemele mele se află în mâinile tale. Poţi să mă măriţi cu cine voieşti! El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Mai bine te întorci acum în casa lui Umm Şarik. Umm Şarik era o femeie înstărită printre Ansar. Eu am zis: Prea bine, voi face precum îţi este voia! El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) mi-a spus: Să nu te duci doar pentru că Umm Şarik este o femeie a cărei locuinţă este adesea frecventată de oaspeţi şi mă tem că poate vei fi văzută cu capul descoperit sau cu picioarele dezvelite. Mai bine te întorci în casa vărului tău Abdullah bin Amr bin Umm Maktum, care este din neamul Fihr, ce aparţine de Quraiş.

Aşadar m-am îndreptat spre acea casă şi când perioada de aşteptare a luat sfârşit, am auzit o persoană anunţând că rugăciunea se va face în moschee. Aşadar m-am îndreptat spre moschee şi m-am rugat, fiind conduşi în rugăciune de Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ). Mă aflam în rândul unde erau femeile aproape de rândul bărbaţilor. Când Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a terminat rugăciunea, s-a aşezat pe amvon şi zâmbind a spus: Fiecare credincios să rămână la locul său. Ştiţi de ce v-am chemat? Ei au răspuns: Allah şi Trimisul Său ştiu cel mai bine! El a zis: În numele lui Allah, nu v-am chemat să vă ţin o predică sau să vă avertizez de un lucru. V-am chemat pentru că Tamim Dari, un creştin care s-a convertit la islam, mi-a povestit un lucru care confirmă ceea ce v-am spus eu despre Dajjal. Mi-a spus că împreună cu 30 de oameni din neamul Lakhm şi din neamul Jutham se aflau într-o barcă mică şi au fost purtaţi de curenţi în ocean (spre o insulă) când era vremea de apus. Au intrat pe acea insulă. Acolo era o fiară ce avea păr lung şi încâlcit şi din această cauză n-au putut să îi distingă partea din faţă de cea din spate.

Ei au zis: Vai ţie, cine eşti tu?

Atunci fiara a zis: Sunt al-Jassasa (numele fiarei ce va îndeplini sarcina de iscoadă a lui Dajjal).

Ei s-au întrebat: Ce înseamnă al-Jassasa? şi fiara a răspuns: O, oameni, duceţi-vă la această persoană din mănăstire, căci este foarte dornică să afle despre voi.

A numit un om de care nouă ne era teamă să nu fie Satana. Apoi am mers în grabă într-acolo până am ajuns la acea mănăstire şi am găsit un om bine-făcut care avea mâinile legate de gât şi lanţuri de fier îi încătuşau picioarele până la glezne.

Şi ei au întrebat: Vai ţie, cine eşti tu?

Iar el a răspuns: În curând veţi auzi de mine, însă spuneţi-mi cine sunteţi voi? şi ei au răspuns: Suntem din Peninsula Arabă şi ne-am îmbarcat pe o barcă, însă valurile mării ne-au purtat în larg timp de o lună şi ne-au adus în apropierea acestei insule. Am coborât din barcă şi am venit pe această insulă şi am întâlnit o fiară care avea păr lung şi încâlcit şi din cauza acestui lucru nu i se distingea faţa de spate. Şi noi am întrebat-o cine este, iar fiara a răspuns: Eu sunt al-Jassasa, apoi ne-a spus să mergem la acel om din mănăstire căci acesta este dornic să ne cunoască. Astfel am venit în grabă, temându-ne că ar putea fi Satana.

El (cel încătuşat) ne-a zis: Spuneţi-mi de grădina de curmali şi palmieri din Baisan. Noi am întrebat: Ce doreşti să afli?

El a zis: Vreau să ştiu dacă această grădină are rod sau nu! Noi am răspuns: Este roditoare!

Atunci el a zis: Cred că nu va mai avea rod! Dar spuneţi-mi despre lacul Tabariyia. Noi am întrebat: Ce anume doreşti să afli?

Iar el a zis: Mai are apă? Ei au răspuns: este plin de apă; însă el a zis: Cred că în curând va seca!

Spuneţi-mi despre izvorul Zughar. Aceştia au întrebat: Ce anume doreşti să afli? Acesta (cel înlănţuit) a spus: Are apă şi este folosit pentru a iriga (pământul)? Noi i-am răspuns: Da, are un debit foarte mare de apă, iar locuitorii (din Medina) îl folosesc pentru a-şi iriga pământurile.

Atunci a mai întrebat: Spuneţi-mi despre profetul care nu ştie să scrie, ce-a mai făcut? Noi i-am răspuns: A plecat din sfânta Mecca şi s-a instalat în Medina. El a zis: Arabii sunt împotriva lui? Noi am răspuns: Aşa este!

Şi el ne-a mai întrebat: Şi el cum se descurcă cu ei? Noi l-am informat că i-a biruit pe cei aflaţi în vecinătate şi că aceştia s-au supus în faţa lui.

El ne-a întrebat dacă şi în prezent se întâmplă aşa, iar noi am răspuns afirmativ. Atunci el a zis: Dacă este aşa, atunci este mai bine pentru ei să-i arate supunere.

Acum vă voi povesti despre mine. Eu sunt Dajjal şi în curând mi se va permite să ies şi atunci voi ieşi şi voi călători pe pământ şi timp de 40 de zile nu voi cruţa nici un colţişor de pământ în afară de Mecca şi Medina, căci aceste două locuri îmi sunt interzise şi nu voi încerca să intru în nici unul dintre ele. Un înger cu o sabie în mână mă va înfrunta şi îmi va bara calea şi la fiecare cărare ce va duce spre aceste două localităţi se vor afla îngeri ce vor păzi intrarea.

Apoi Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) s-a ridicat şi a spus:

Nu v-am povestit şi eu la fel?

Oamenii au zis: Ba da!

Eu (Fatima bint Qais) am ascultat cu atenţie această relatare a lui Tamim Dari, căci întăreşte ceea ce v-am povestit eu referitor la acesta (la Dajjal) în Mecca şi Medina. Luaţi aminte, Dajjal se află în partea de est, în partea de est, în partea de est şi a arătat spre răsărit. Am păstrat cu sfinţenie în minte această relatare a Trimisului lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ).

Nawwas bin Sama’n a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus despre Dajjal:

Cel ce va supravieţui pentru a-l vedea pe Dajjal trebuie să recite în prezenţa lui versetele de deschidere ale surei Kahf.

https://legacy.quran.com/18

Abu Dardaa a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Cel ce învaţă pe de rost primele zece versete de deschidere ale capitolului al-Kahf va fi ocrotit de Dajjal.

DtznhinWoAAcJ5l

Imran bin Husain a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Cel ce aude de Dajjal să se îndepărteze în grabă de el, căci jur pe Allah că un om va veni la el crezând că are credinţă dreaptă, însă îl va urma din cauza confuziei pe care Dajjal a semănat-o în mintea lui.

Rugaţi-vă întotdeauna lui Allah slăvind Gloria Sa nermărginită şi amintiţi-le fraţilor voştri şi celor apropiaţi vouă de amăgirile şi încercările lui Anticrist.

Mai citeşte şi:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2019/10/16/marele-mincinos/

Un gând despre „Anticristul

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s