Marele mincinos

***

Apariţia Anticristului

Cuvântul din limba arabă Dajjal descrie o persoană care ascunde adevărul prin minciună, care înşală cu multă viclenie, o fire deosebit de perfidă, ipocrită; un mare amăgitor. Cuvântul mai înseamnă şi: a unge corpul unei cămile cu smoală. Aşadar potrivit acestui înţeles, un Dajjal înseamnă un mare mincinos care va acoperi tot pământul cu neîncredere, înşelăciune şi nedreptate şi îşi va ademeni adepţii în întuneric aşa cum smoala acoperă trupul. Potrivit unei alte versiuni va fi numit Dajjal deoarece va călători în aproape toate colţurile pământului. Referitor la persoana lui Dajjal, există anumite diferenţe de opinie printre învăţaţi iar mai multe variante ale apariţiei lui Dajjal sunt vehiculate în mediile religioase. Totuşi se cunoaşte sigur că aproape de sfârşitul lumii un mare înşelător se va ivi printre oameni şi folosindu-se de şiretlicuri şi viclenii îi va îndepărta cu totul pe fiii lui Adam de la calea cea dreaptă.

Hafiz ibn Hajar Asqalani a menţionat părerea lui Qadhi Iiadh: „Ceea ce citim în relatările profetice dovedeşte faptul că, mai presus de orice îndoială, Dajjal este o persoană neobişnuită; va apărea în lume şi prin şiretlicurile sale va abate omenirea de la calea cea dreaptă.”

Anticristul reprezintă, în antiteză cu misiunea profetică, o adevărată sursă de necredinţă şi falsitate. De aceea toţi profeţii şi-au avertizat adepţii să caute adăpost la Allah de încercările acestuia, în special Profetul Muhammad sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) care în fiecare rugăciune căuta adăpost la Allah de încercările şi amăgirile lui Dajjal.

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Când faceţi taşahud (un element al rugăciunii) să căutaţi adăpost la Allah de patru încercări şi să spuneţi: O, Allah, caut adăpost la Tine de chinurile iadului, de chinurile mormântului, de înşelăciunile vieţii şi de amăgirea lui Masih al-Dajjal (Anticristul).

Abu Qatada a relatat:

„Mergeam la Imran bin Husain fiind înaintea lui Hişam bin Amar. Acesta, într-o zi, a spus: Treceţi pe lângă mine pentru a merge pentru a vedea şi alte persoane, însă nimeni nu a rămas alături de Trimisul lui Allah mai mult decât mine şi nimeni în afară de mine nu cunoaşte mai bine relatările sale. L-am auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând: Nimeni nu va face mai mult rău decât Dajjal, de la facerea lui Adam şi până în Ziua de Apoi.”

Apariţia şi trăsăturile sale

Ni s-a spus că Dajjal nu va vedea deloc cu ochiul drept iar ambii lui ochi vor fi anormali datorită unei boli olfactive ce favorizează creşterea de umflături în colţul interior al ochiului, extinzându-se apoi spre iris, uneori chiar acoperindu-l.

În fapt toate trăsăturile şi felul de a fi al lui Anticrist vor fi deformate şi denaturate. Ceea ce în ochii lui va fi un lucru plăcut va atrage mânia lui Allah şi ceea ce va fi îngrozitor în ochii lui Dajjal pentru Allah va fi demn de o răsplată mare. Dajjal va fi extrem de iritabil şi mânios şi va deţine  puteri supranaturale, ca de exemplu: reînvierea morţilor, cantităţi enorme de cereale şi de apă se vor afla în posesia lui, ş.a.m.d.

Prin puterile sale nenaturale lăsate libere să corupă omenirea, Allah le va încerca robilor Săi credinţa.

În pofida puterilor satanice, Anticrist va fi ucis de către Iisus (pacea fie asupra sa).

Drept urmare trăsăturile lui Dajjal sunt următoarele: nu va vedea deloc cu ochiul stâng, iar cel drept va arăta ca un bob de strugure ce pluteşte în orbită; tenul îi va fi de culoare roşiatică iar pe frunte va avea inscripţionate literele ك ف ر . Deşi va cutreiera pământul nu va putea să intre în Medina iar oraşul se va cutremura de trei ori la apariţia lui. Va face minuni necurate precum învierea oamenilor după ce îi ucide.

Unul dintre companioni a afirmat că a găsit un bărbat legat cu lanţuri de fier pe o insulă din Marea Mediterană şi a povestit acest lucru însă Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a relatat cu claritate că Anticristul se va arăta dinspre răsărit. Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a confirmat că anumite trăsături ale lui Dajjal se regăseau în acea persoană bizară dar nimic nu-l indică pe acesta ca fiind Anticristul.

Hafiz ibn Hajar, încercând să explice acest lucru, a afirmat:

„Când va veni Dajjal nimic nu va fi sigur în legătură cu el în afară de faptul că se va ivi dinspre răsărit.”

Precum Allah nu a dezvăluit momentul exact al Zilei de Apoi dar a lăsat totuşi profeţii ale venirii momentului, Atotputernicul nu a dezvăluit toate detaliile referitoare la Anticrist. Este totuşi limpede faptul că se va ivi în apropierea Zilei de Apoi un mare mincinos care va produce dezastre teribile, însă nu s-a stabilit cu exactitate locul unde se va arăta. Acesta este şi motivul pentru care Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) nu a profeţit altceva decât că va apărea dinspre răsărit.

Trăsăturile Anticristului sunt menţionate în mai multe relatări convenite.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a descris în amănunt trăsăturile lui Dajjal pentru ca musulmanii să îl cunoască şi să se apere de amăgirile lui:

 • Dajjal nu vede deloc cu ochiul stâng, iar cel drept are o umflătură cât un bob de strugure,
 • are pe frunte inscripţionate literele ك ف ر pe care fiecare musulman, cu carte sau fără de carte, le va putea citi, în timp ce necredincioşii nu le vor putea percepe,
 • este scund,
 • are picioare subţiri,
 • are părul lănos,
 • are un trup imens,
 • are tenul roşu,
 • are părul creţ,
 • se aseamănă foarte mult cu Ibn Qatan din tribul Khuza’a,
 • este steril şi nici un copil nu va fi născut din el,
 • Allah i-a interzis să intre în Mecca şi în Medina şi el nu va putea să intre,
 • va fi necredincios,
 • va fi foarte mânios şi nervos şi prima calitate pe care o va dezvălui oamenilor va fi furia sa.

Abdullah bin Omar a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) l-a descris pe Dajjal în faţa oamenilor astfel:

Cu adevărat Allah vede absolut tot. Luaţi aminte, Dajjal nu vede cu ochiul drept care este umflat precum bobul unei strugure.

Anas bin Malik a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Nu există nici un profet care să nu-şi fi prevenit adepţii de venirea Mincinosului. Luaţi aminte, el este chior, iar Domnul nostru este Atotvăzător. Pe frunte îi sunt întipărite literele ك ف ر

Ubada bin al-Samit a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

V-am spus atâtea despre Dajjal căci mă tem că s-ar putea să nu înţelegeţi. Dajjal este scund, cu picioare subţiri, cu părul lânos, chior. Dacă sunteţi confuzi în ceea ce-l priveşte, gândiţi-vă că Allah este Atotvăzător.

Abdullah bin Omar a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

În timp ce dormeam, m-am văzut (în vis) făcând tawaf în jurul Ka’bei. Luaţi aminte, am văzut un om cu părul neted şi picături de apă se scurgeau de pe capul său. Am întrebat: Cine este? Ei au răspuns: Fiul Mariei! Apoi m-am întors şi am văzut un alt om care avea un corp imens, faţa roşie, părul ondulat şi nu vedea cu un ochi. Ochiul îi era ieşit în afară. Ei mi-au zis: El este Dajjal. Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a adăugat: Cel mai mult seamănă, ca înfăţişare, cu Ibn Qatan, un bărbat din tribul Khuza’a.

Într-o altă relatare este menţionat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Am văzut un alt om, robust şi cu părul ondulat, care nu vedea cu ochiul drept. Am întrebat: Cine este? Mi s-a răspuns: El este Dajjal.

*

Abu Sa’id al-Khudri a relatat:

„L-am însoţit pe Ibn Sayyad spre Mecca şi el mi-a zis: Oamenii cred că eu sunt Dajjal. Nu l-ai auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând: El nu va avea nici un copil?

Eu am zis: Ba da, desigur! După aceasta mi-a spus: Însă eu am copii. Nu l-ai auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând: El nu va intra în Medina?

Eu am zis: Ba da! Apoi mi-a spus: Eu m-am născut în Medina şi acum intenţionez să merg la Mecca.

Spre sfârşitul discuţiei mi-a zis: Pe Allah, cunosc data sa de naştere, casa sa, unde se află acum. El (Abu Sa’id) a spus: Asta a cauzat confuzie în mintea mea (referitor la identitatea lui).”

Abu Sa’id al Khudri a relatat:

„Ibn Sayyad mi-a spus un lucru de care m-am ruşinat”.

El a zis: „Pe ceilalţi îi pot ierta, însă ce s-a întâmplat cu voi, companioni ai lui Muhammad, de credeţi că sunt Dajjal? Oare Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) nu a spus că acesta va fi un necredincios în timp ce eu sunt musulman? Şi a mai spus că nu va putea avea copii, în timp ce eu am copii?”.

Apoi a zis: „Cu adevărat, Allah i-a interzis lui să intre în Mecca în timp ce eu am făcut pelerinajul… şi a continuat astfel încât eu să fiu impresionat de cuvântarea sa”.

Apoi a mai spus: „Ştiu unde se află el şi îi cunosc tatăl şi mama” şi i s-a spus: „Nu ai fi fericit să fi chiar acel bărbat?” Atunci el a zis: Dacă această descriere mi-a fost făcută mie, nu o voi lua ca pe o ofensă.

Pentru a găsi un răspuns corect la dilema relatărilor anterioare, să identificăm exact care a fost statutul lui Ibn Sayyad:

A fost el Dajjal sau nu?

Numele său adevărat a fost Saf – dar a fost cunoscut ca Ibn Sayyad. Multe relatări stabilesc identitatea lui. Acesta este fără îndoială unul dintre şarlatanii cu care comunitatea islamică a avut de-a face şi reprezintă exemplul complet al unui amăgitor însă cu siguranţă nu este Anticristul ce va apărea în apropierea Zilei de Apoi.

Proba la care l-a supus Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) pe Ibn Sayyad

Ibn Sayyad era un ocultist care se baza pe concepţia deviantă că poate primi mesaje divine şi să ofere informaţii despre cele nevăzute, întocmai ca un profet.

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), cu scopul de a-i încerca puterea necurată şi de a dovedi falsitatea pretenţiilor sale, l-a rugat să-i dezăluie gândurile sale (ale Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )). În acel moment Muhammad sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) avea în minte versetul din sura Dukhan (fumul): Deci aşteaptă o zi în care cerul va veni cu un fum vizibil (44:10).  Prin toate abilităţile sale în arta vrăjitoriei şi ocultismului, Ibn Sayyad nu a reuşit să citească versetul ci doar o mică parte a numelui surei: cuvântul incomplet Dukh. În acest fel, Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a dovedit că Ibn Sayyad era doar un ghicitor care primea fragmente de informaţii fără sens şi fără explicaţie. Astfel Ibn Sayyad a fost dovedit ca fiind din tagma celor care afirmă că au habar despre nevăzut însă, de fapt, vorbesc lucruri la nimereală fără a cunoaşte adevărata natură a Realităţii care ne este dezvăluită numai prin intermediul profeţilor, cei ce primesc revelaţia de la Allah.

Abdullah bin Omar a relatat:

Omar împreună cu un un grup de oameni a pornit alături de Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spre casa lui Ibn Sayyad. L-au văzut jucându-se cu alţi băieţi în apropierea unui deal al tribului Maghala. La acea vreme Ibn Sayyad se apropia de vârsta pubertăţii şi ne-a observat abia atunci când Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) l-a atins cu mâna şi i-a zis:

Mărturiseşti că eu sunt Trimisul lui Allah?

Ibn Sayyad l-a privit şi a zis: Mărturisesc că eşti Trimisul celor ignoranţi!

Apoi l-a întrebat pe Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ): Tu mărturiseşti că eu sunt Trimisul lui Allah?

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a dezminţit acest lucru şi a spus: Cred în Allah şi în Mesagerul Său!

Apoi l-a întrebat pe Ibn Sayyad: Tu în ce crezi?

Acesta din urmă a răspuns: Oameni adevăraţi şi mincinoşi vin la mine!

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Ai fost neclar în privinţa asta! Apoi l-a încercat: Am ceva (în mintea mea) pentru tine (poţi să-mi spui ce anume este)?

Ibn Sayyad a spus: Este vorba de dukh.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Să rămâi cu mârşăvia ta. Tu nu-ţi poţi depăşi limitele.

După aceasta, Omar may Allaah have mercy upon him a zis: „O, Trimis al lui Allah, dă-mi voie să-i zdrobesc capul”.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Dacă este el (dajjal) atunci nu poţi să-l învingi, iar dacă nu este atunci nu are nici un rost să-l ucizi.

Ibn Omar, cel ce a făcut relatarea a adăugat: Mai târziu, Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) însoţit de Ubai bin Ka’b a pornit spre grădina de palmieri şi curmali unde se găsea Ibn Sayyad. Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) dorea să audă ceva de la Ibn Sayyad fără a fi văzut. L-a găsit şezând, acoperit cu un veşmânt, şi (Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )) s-a dus într-un loc de unde îi putea auzi murmurul. Mama lui Ibn Sayyad l-a văzut pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) în timp ce era ascuns după trunchiurile palmierilor şi i-a zis lui Ibn Sayyad:

O, Saf, uite-l pe Muhammad!

Atunci Saf s-a ridicat.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Dacă această femeie nu l-ar fi anunţat, atunci Ibn Sayyad şi-ar fi dezvăluit adevărata faţă.

Abu Sai’ed a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) împreună cu Abu Bakr şi Omar ( may Allaah have mercy upon him) l-au întâlnit pe Ibn Sayyad pe unul dintre drumurile Medinei.

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Mărturiseşti că sunt Trimisul lui Allah?

Auzind întrebarea, acesta a zis: Mărturiseşti că eu sunt Trimisul lui Allah?

Atunci Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Mărturisesc credinţa mea în Allah, în Îngerii Săi, în Cartea Sa! Tu ce vezi?

Ibn Sayyad a spus: Văd un tron peste apă.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) i-a răspuns: Vezi tronul lui Iblis peste apă. Altceva ce mai vezi?

Ibn Sayyad a spus: Văd două persoane drepte şi un mincinos sau doi mincinoşi şi un om drept.

Auzindu-l Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Lăsaţi-l. Este confuz.

Conform relatările se poate observa cum în mintea şarlatanului ocultist Ibn Sayyad se găseşte un amestec de născociri cât şi realităţi nediferenţiate. Doar încercându-l în privinţa iluziilor rostite, Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a  putut dovedi că Ibn Sayyad era vasul unor puteri necurate.

Moartea lui Ibn Sayyad

Ibn Sayyad a fost persoana pe care Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a bănuit-o fi Dajjal. Se referea nu la acel Dajjal care se va ivi în apropierea Zilei de Apoi şi care va fi ucis de Iisus, ci la unul dintre mincinoşii care vor apărea pentru a amăgi oamenii. Aceştia se vor arăta înainte de venirea ultimului mare mincinos: Anticrist. Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a prezis că mulţi astfel de prooroci falşi vor apărea înainte de ivirea celui din urmă rău.

Mai târziu, Ibn Sayyad a îmbrăţişat islamul, a avut copii şi a murit.

Jabir a zis:

„Ultima dată l-am văzut pe Ibn Sayyad în bătălia de la Harra. Aceasta a fost ziua în care Yazid bin Muawwiya a câştigat controlul deplin asupra oamenilor din Medina.”

Vezi mai multe aici:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2018/04/27/18-ultimul-episod/

*

Omar may Allaah have mercy upon him a jurat pe Allah în faţa Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi a zis:

„Nu mă îndoiesc că Ibn Sayyad este un mincinos”; iar Profetul  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) nici nu a încuviinţat, nici nu a negat.

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a păstrat o tăcere plină de înţeles cu privire la identitatea confuză a lui Ibn Sayyad căci nu a primit nici o revelaţie de la Allah referitoare la acest lucru. Mulţi companioni ai Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), printre care şi Jabir, Ibn Omar, Abu Zarr şi alţii, au susţinut părerea lui Omar şi au jurat în numele lui Allah că Ibn Sayyad este un Dajjal.

Muhammad bin Munkadir a relatat:

„Când l-am văzut pe Jabir bin Abdullah că depune jurământ în numele lui Allah că Ibn Sayyad este unul dintre mincinoşi, am zis: Te juri în numele lui Allah?” Atunci el a zis: „L-am auzit pe Omar jurând în prezenţa Trimisului lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), iar Profetul nu a negat acest lucru”.

Nafi a relatat că Ibn Omar l-a întâlnit pe Ibn Sayyad pe una dintre cărările Medinei şi i-a zis un lucru care l-a înfuriat peste măsură. Ibn Omar a mers la Hafsa şi a informat-o despre întâmplare. Atunci ea a zis: „Fie ca Allah să aibă milă de tine, de ce l-ai provocat pe Ibn Sayyad deşi ştiai că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Furia nemăsurată va fi cea care îl va face pe Dajjal să se ivească în lume?.”

Nafi a relatat că Ibn Omar a zis:

„L-am întâlnit pe două ori pe Ibn Sayyad şi le-am zis unora dintre ei (prietenii lui): Aţi afirmat că el este Dajjal! El a zis: Pe Allah, nu este aşa! Eu am zis: Nu mi-aţi spus adevărul! Unii dintre voi mi-au împărtăşit că nu va muri până nu va avea cel mai mare număr de urmaşi şi o avere uriaşă”.

Apoi Ibn Sayyad ne-a vorbit. Eu am plecat şi când l-am întâlnit pentru a doua oară avea un ochi umflat.

Eu am întrebat: „Ce s-a întâmplat cu ochiul tău?”

Mi-a răspuns: „Nu ştiu.

Atunci am zis: Ai ceva la ochi şi tu nu ştii ce s-a întâmplat?”

A răspuns: „Dacă asta este voia lui Allah. El poate crea ceva (un ochi) şi pe toiagul tău”; apoi a scos un sunet asemănător răgetului unui măgar.

Unii dintre oamenii mei au crezut că îl lovisem cu toiagul până ce acesta se rupsese pe el, însă, pe Allah, nu eram conştient de acest lucru. Apoi el s-a dus la Hafsa şi i-a povestit ce se întâmplase. Ea a zis: „Ce ai cu el? Nu ştii tu că Trimisul lui Allah a spus că primul lucru pe care-l va dezvălui oamenilor va fi furia sa?”

Din relatările convenite putem conclude că Ibn Sayyad nu a fost Anticristul ce se va ivi în apropierea Zilei de Apoi şi care va fi ucis de către Iisus. Însă a fost unul dintre ocultiştii vremurilor sale. Aceasta este părerea lui Ibn Kathir şi a altora.

*

Legea divină spune că atunci când răul atinge un anumite nivel de răzvrătire şi sfidare este lăsat să prindă avânt şi să se îndrepte cu furie spre propria lui distrugere. Are parte de un anumit răgaz, de o ultimă şansă, însă dacă nu se căieşte, atunci zilele îi sunt numărate. Cei cu frică de Allah nu trebuie să se îngrijoreze de aparenta răspândire a răului în lume, ci trebuie să-şi îndeplinească îndatoririle aşa cum spune legea islamică.

Allah Preaînaltul a spus:

19:81

Ei şi-au făcut alţi zei în locul lui Allah, ca să le fie lor apărători.

Citeşte şi:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2018/08/25/dajjalii/

 

 

Un gând despre „Marele mincinos

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s