Deochiul

Îndrumarea Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) cu privire la tratamentul celor afectaţi de deochi

Muslim precum şi Ahmad, Ibn Hibban, al-Hakim şi at-Tabarani au relatat că Ibn Abbas a transmis că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Deochiul există şi dacă ar fi ceva care să preceadă soarta, acela ar fi deochiul.

Muslim a relatat că Anas a spus: „Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a permis utilizarea formulelor islamice de rugăciune (remediile divine) pentru a elimina febra, deochiul şi rănile.”

În două dintre cărţile de hadisuri autentice, Abu Huraira a menţionat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Deochiul există.

Abu Daud a relatat că Aişa a spus:

„Aceluia care a deochiat altă persoană i s-a poruncit să facă abluţiunea, iar cel care a fost atins de deochiul său să se spele cu acea apă.”

Este menţionat în Sahihan că Aişa a spus următoarele:

„Profetul mi-a poruncit mie sau a poruncit să folosim rugăciuni (islamice) pentru a îndepărta deochiul.”

At-Tirmidhi a relatat următoarele de la Asma Bint Umaya:

„Am zis: o, Trimis al lui Allah, copiii lui Ja’far sunt de obicei atinşi de deochi. Ar trebui să rostesc o rugăciune pentru ei?” El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Da. Dacă există ceva care să preceadă soarta, acela ar fi deochiul.

Malik a relatat că Amir bin Rabi’ah l-a văzut odată pe Sahl bin Hunaif făcând baie şi a spus: „Pe Allah, Nu am văzut niciodată o piele mai moale decât aceasta, nici măcar la o fecioară!” Sahl a căzut la pământ. Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a venit apoi la Amir, furios, şi i-a spus: De ce şi-ar ucide vreunul dintre voi fratele? De ce nu ai spus fie ca Allah să-l binecuvânteze? Fă o baie pentru asta. Amir şi-a spălat, mâinile, coatele, genunchii, picioarele precum şi o parte din veşmântul său într-un vas cu apă şi a turnat apa folosită peste Sahl. Imediat Sahl şi-a revenit.

Malik a adăugat: „Deochiul există, aşa că împliniţi abluţiunea pentru aceasta.”

Într-un alt hadis relatat de Abdul Razzaq se spune:

Deochiul există, iar dacă este ceva care să preceadă soarta ar fi deochiul. Atunci când cineva este atins de deochi, să facă o baie.

At-Tirmidhi a spus:

„Celui care îi deoache pe alţii i se va porunci să îşi cufunde mâna într-un vas cu apă, să îşi spele gura, iar apoi să verse apa înapoi în vas. După aceea să îşi spele faţa în acel vas, iar apoi să îşi cufunde mâna stânga în apă şi să toarne apă peste genunchiul drept, deasupra vasului, iar după aceasta să îşi cufunde mâna dreaptă în apă şi să toarne apa peste genunchiul stâng. După aceea să îşi spele veşmântul în vas iar apa rămasă să nu fie vărsată pe jos, ci să fie turnată deasupra capului celui pe care l-a deochiat, din spate, toată odată.”

Există două feluri de deochi: cel care vine de la oameni şi cel conjurat de jinni.

Umm Salama a relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a văzut odată o fată tânără a cărei faţă avea o anumită expresie şi a spus: Căutaţi o rugăciune pentru ea, pentru că a fost atinsă de deochi.

Abu Sa’id a relatat:

„Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) obişnuia să caute adăpost la Allah de jinni şi de deochiul oamenilor.”

Minţile luminate nu neagă existenţa deochiului deşi există divergenţe de opinii cu privire la cauzele şi efectele produse de acesta. Unii afirmă că aceia care deoache deţin răutate în inimile lor iar privirea lor este nocivă, precum privirea şarpelui care îşi fixează cu ochii prada înainte de a o ucide. Alte păreri susţin că este posibil ca puterile nevăzute emise de cel care deoache să pătrundă în corpul celui care a fost deocheat şi să-i facă rău. Alţii susţin că Allah este Cel care trimite răul asupra persoanei afectate de deochi, nu omul. O definiţie a deochiului poate fi aceea a unui efect spiritual malefic conjurat la adresa unei fiinţe sau a unui obiect. Sufletele sunt diferite în funcţie de esenţa, puterea, caracteristicile şi calităţile proprii. Prin urmare sufletul unei persoane invidioase poate să aducă vătămări grave oamenilor, de aceea Allah i-a cerut Trimisului Său să caute adăpost la El de deochi.

Existenţa unui efect negativ generat de o persoană invidioasă asupra celei invidiate nu poate fi negat. În mod asemănător, vipera când este furioasă exercită un efect sinistru asupra prăzii. Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a menţionat că vipera cu coadă scurtă şi vipera dungată au capacitatea de a afecta ochii şi de a provoca în mod spontan avortul.

Efectele pe care le-am menţionat nu se rezumă doar la un contact direct. Toate aceste efecte pot fi provocate şi prin imagini, sunete, povestiri, prin stimularea imaginaţiei şi semne rele etc. Este posibil ca persoana invidioasă să nu vadă un lucru, însă atunci când i se descrie ceva anume, sufletul său invidios afectează obiectul descris şi îi face rău, în pofida faptului că nu îl poate zări.

Allah a revelat:

68:51

Aceia care nu cred aproape că te doboară cu privirile lor, când aud Îndemnarea.

113

Spune: Eu caut adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor, împotriva răului (venind) de la ceea ce El a creat şi împotriva răului întunericului care se aşterne şi împotriva răului vrăjitoarelor care suflă în noduri şi împotriva răului pizmuitorului când pizmuieşte.

Deochiul constă în vătămarea sănătăţii cuiva prin intermediul unei priviri invidioase şi duşmănoase. Dacă persoana asupra căreia se îndreaptă această privire nu este pregătită să se apere, deochiul îi va produce o vătămare. Dacă este pregătită, foarte probabil săgeţile se vor întoarce spre cel care le-a aruncat. Un exemplu asemănător este atunci când aruncăm o minge de un perete iar aceasta se întoarce spre cel care a aruncat-o. Deochiul porneşte din acel moment când persoana invidioasă vede ceva ce îi place şi nu are sau îşi doreşte ca cel care are să nu mai aibă sau îi doreşte răul pur şi simplu, iar privirea sa otrăvită îl atinge pe cel invidiat.

Abu Daud a relatat de la Sahl ibn Hunaif:

„Am ajuns în apropierea unei ape, am înaintat şi am făcut baie, însă când am terminat, am simţit că am febră”. Atunci când i s-a relatat acest lucru Trimisului lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) el a spus: Porunceşte-i lui Abu Thabit să caute adăpost (pentru Sahl, la Allah) recitând una dintre rugăciuni! „Am spus: O, stăpâne! Există vreo rugăciune islamică din care să derive beneficii?” El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Nu există nici o rugăciune care să nu elimine deochiul, febra şi muşcătura (de şarpe sau scorpion).

Există mai multe rugăciuni care pot fi rostite; de exemplu, recitarea primului capitol din Coran şi surele 113 şi 114 din Coran precum şi ayat al Kursi 2:255:

https://legacy.quran.com/1

https://legacy.quran.com/112

https://legacy.quran.com/113

https://legacy.quran.com/114

https://legacy.quran.com/2/255

Comparaţia dintre ştiinţa medicinei şi medicina profetică este similară celei dintre actele medicale întreprinse de doctori şi cele ale vracilor; se poate afirma. Această comparaţie este, de fapt, nepotrivită, deoarece ştiinţa profetică şi medicina au o legătură complementară, cele două ştiinţe nu se contrazic şi, de fapt, se avansează una pe cealaltă. Allah călăuzeşte pe calea cea dreaptă pe cine doreşte şi deschide arbitrar porţile succesului pentru oameni. Doar El este izvorul binecuvântărilor şi al dovezilor de netăgăduit.

Al-Baghawi a relatat odată că Uthman a văzut un băiat frumos şi a poruncit astfel:

„Înnegriţi-i gropiţa din bărbie, astfel încât deochiul să nu îl atingă!”

Al-Khattabi a relatat în Gharib al-Hadis:

Se spune că Uthman a văzut odată un băiat frumos şi a ordonat:

„Ascundeţi-i gropiţa din bărbie cu culoare neagră!”

Uthman a vrut să ascundă gropiţa din bărbia băiatului frumos pentru ca el să nu fie atins de deochi.

Abu Abdullah al-Tayyahi a relatat o rugăciune care ajută la îndepărtarea deochiului. În timp ce călătorea spre a împlini hajj-ul sau mergea la jihad, călărea pe un animal bun. În caravană era un bărbat care nu putea să se uite la vreun lucru fără să îl facă să piară. Lui Abu Abdullah i s-a spus:

„Păzeşte-ţi cămila de privirea acestui bărbat!” Atunci el a spus: „Răul nu are cum să-mi atingă cămila”.

Persoana care deochea a fost informată în legătură cu răspunsul dat de Abu Abdullah şi  a aşteptat un moment în care acesta nu era prezent şi privind la cămilă animalul a căzut din picioare. Abu Abdullah a venit şi i s-a spus că omul respectiv deochease cămila şi că aceasta suferea şi era în dureri; acesta a văzut cămila şi a spus:

Arătaţi-mi care este bărbatul acela!

Când a ajuns în dreptul lui, a spus:

„În numele lui Allah, o piedică ce reţine, o stâncă puternică şi o stea orbitoare: îi cer deochiului să se întoarcă la cel care l-a aruncat şi să cadă asupra celor care-i sunt lui mai dragi.”

Apoi omul care deochease cămila şi-a pierdut lumina ochilor, iar cămila a fost vindecată.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s