Permis şi interzis

Îndrumarea Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) referitoare la interdicţia de a folosi în scop medicinale ceea ce Allah a interzis

Abu Daud a relatat că Abu Dardaa a relatat următoarele cuvinte ale Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ):

Allah a coborât atât boala cât şi leacul şi a creat un leac pentru fiecare boală. Căutaţi vindecarea însă nu folosiţi în scopuri medicinale ceea ce Allah a interzis.

Al-Bukhari a relatat că Ibn Mas’ud a spus:

„Într-adevăr Allah nu v-a făcut leacuri din ceea ce este interzis pentru voi.”

În Sunan s-a relatat că Abu Huraira a spus:

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) nu a permis folosirea substanţelor impure în scopuri medicinale.

Muslim a relatat că Tariq ibn Suwayd al-Ju’fi a spus că l-a întrebat pe Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) despre alcool iar el nu i-a permis sau i-a spus că urăşte faptul că îl produce.

Atunci Tariq i-a menţionat: Îl fabric doar în scopuri medicinale.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Nu este un leac ci mai degrabă este o boală.

În Sunan ni se relatează că Trimisul lui Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a fost întrebat despre alcool dacă este o substanţă ce poate fi folosită în scopuri medicinale.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Într-adevăr acela nu este un leac ci mai degrabă o boală.

Muslim a relatat că Tariq ibn Suwayd al-Hadhrami a spus:

„Am zis: O, Trimis al lui Allah! În ţinutul nostru sunt nişte vii ale căror roade le stoarcem (pentru a obţine alcool şi bem din acest produs). El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Nu faceţi acest lucru. M-am întors la el şi am adăugat: Noi îl folosim în scopuri medicinale. El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Nu este un leac ci mai degrabă este o boală.”

An-Nasa’i a relatat că, în altă discuţie, un doctor a amintit de procedeul utilizării broaştelor pentru producerea de medicamente iar Trimisul lui Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a interzis uciderea broaştelor pentru îndeplinirea acestui scop.

Aşadar folosirea unor ingrediente interzise de către Allah pentru producerea leacurilor reprezintă o încălcare a jurisprudenţei şi gândirii islamice întrucât Allah a interzis anumite substanţe datorită impurităţii acestora şi nu este potrivit ca robii Lui să folosească aceste substanţe în scopuri medicinale. Bolnavul care foloseşte ceva ce Allah a interzis, chiar dacă face acest lucru în scopuri medicinale, ar putea reuşi să îndepărteze boala fizică, însă credinţa şi implicit inima îi vor fi afectate de suferinţe mai grave. Substanţele interzise pe care oamenii le folosesc pentru fabricarea de medicamente aduc mai mult rău decât cel pe care ar putea să îl elimine din organism. De exemplu, alcoolul, căpetenia celor mai rele substanţe, pe care Allah nu l-a creat nici ca leac, nici ca remediu, este extrem de dăunător pentru creier, organul care controlează corpul, potrivit opiniilor susţinute de medici şi numeroşi învăţaţi.

De exemplu Hipocrate a spus referindu-se la bolile grave:

„Alcoolul produce efecte negative foarte grave asupra creierului, pentru că ajunge foarte repede la acesta împreună cu alte substanţe dăunătoare care se găsesc în corp.”

Autorul operei al-Kamil a spus:

„Consumarea alcoolului dăunează creierului şi sistemului nervos.”

În afară de alcool mai există două alte categorii de medicamente nepermise care nu plac trupului uman, cum ar fi carnea de şarpe şi otrăvurile. Astfel de substanţe cad greu inmii şi stomacului şi constituie o boală în sine, nu un leac.

Aceste substanţe produc mai mult rău decât bine, prin urmare credinciosul nu le va accepta ci le va considera ca fiind aducătoare de boli; altfel şi-ar contrazice propriile credinţe. Însă ingredientele ilicite sunt enunţate, totuşi, ca fiind foarte puţine iar Allah a înlesnit folosirea substanţelor benefice şi aducătoare de bine omului, mult mai numeroase decât cele interzise.

Mai citeşte:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2019/04/12/otravuri/

Vezi şi:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2017/08/27/boli-si-leacuri/

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s