Ahlul Bayt

***

Casa Profetului Muhammad sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )

În mod obişnuit şi în înţelesul exact al cuvântului „Ahlul Bayt”, „oamenii casei” sau familia unui om, sunt cei care vieţuiesc ca membri în mica obşte a aceleiaşi case, precum soţia, fiul, fiica şi servitorii, ce-şi duc traiul în cuprinsul gospodăriei stăpânului lor. Uneori înţelesul termenului Ahlul Bayt este generalizat pentru a include rude apropiate, precum tata, mama, sora, copiii, unchiul, sora tatălui, mătuşa din partea mamei şi copiii acestora.

Totuşi înţelesul de Ahlul Bayt ai Sfântului Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), exprimat răspicat în Sfântul Coran şi în tradiţii (ahadith), nu este în concordanţă cu cele două descrieri anterioare. Potrivit tradiţiilor, transmise prin surse generale şi particulare, Ahlul Bayt este un nume acordat ca un dar pentru a cuprinde, în mod special, pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi pe cei demni de cinste din familia sa precum Ali, Fatima, al-Hasan şi al-Husayn ( may Allaah be pleased with him). Prin urmare, din această raţiune, alţi membri ai familiei Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi alte rude ale sale nu sunt incluşi în această caracterizare (deşi în mod obişnuit şi în sensul propriu ei sunt consideraţi drept membri ai casei sale).

Chiar Khadijah al-Kubra care era cea mai cinstită soţie a Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi mama Fatimei precum şi Ibrahim, fiul de sânge al Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), care a primit cea mai mare apreciere din partea lui, nu sunt incluşi printre Ahlul Bayt. Ba mai mult, în conformitate cu aceste hadisuri şi cu alte tradiţii, nouă din cei doisprezece imami neprihăniţi, care sunt fii şi urmaşii lui Husayn may Allaah be pleased with him, sunt de asemenea incluşi în casa profetică.

Aşadar Ahlul Bayt sunt cei 14 neprihăniţi.

În mod tradiţional Ahlul Bayt se referă la cei 13 urmaşi ai Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ).

Oamenii casei sunt înzestraţi cu un mare număr de virtuţi, însuşiri minunate şi poziţii sociale incontestabile, dintre care cele mai importante sunt următoarele funcţii:

Conform versetului de mai jos ei au o ţinută neprihănită şi deţin un statut ideal, hiperbolic; şi mulţumită acestui statut nici un păcat nu îi poate atinge.

Allah a revelat:

[33:33]

…O oameni ai Casei! Allah vrea numai să îndepărteze de la voi stricăciunea şi să vă curăţească pe deplin! 

Potrivit hadisurilor Ahlul Bayt sunt nedespărţiţi de Sfântul Coran. Nu va exista niciodată o separare între ei şi Sfântul Coran. Drept urmare ei nu săvârşesc nici o deviere sau greşeală în ceea ce priveşte înţelegerea Coranului. Premisa postulării acestor demnităţi este că faptele şi cuvintele casei profetice sunt criterii şi fundamente axiomatice precum acelea ale Sfântului Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) însuşi.

***

Virtuţile limpede afirmate ale lui Ali may Allaah be pleased with him şi casei profetice

Referindu-se la Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) învăţaţii musulmani au istorisit multe tradiţii asupra virtuţilor lui Ali may Allaah be pleased with him şi ale tuturor celorlalţi din casa profetică.

În al şaselea an de la Hijra, creştinii din oraşul Najran au ales un grup de notabili şi învăţaţi de-ai lor şi i-au trimis la Medina. Iniţial delegaţia a intrat în polemici religioase şi a discutat aprins cu Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), însă după aceea au fost combătuţi şi biruiţi iar Allah a revelat următorul verset:

[3:61]

Dacă vreunul îţi întoarce vorba după ce tu ai primit ştiinţa, spune-i: Veniţi! Îi vom chema pe fiii noştri şi pe fiii voştri, pe femeile noastre şi pe femeile voastre, pe noi înşine şi pe voi înşivă, şi împreună vom înălţa o rugă, chemând blestemul lui Allah asupra mincinoşilor! 

În conformitate cu porunca şi învăţătura aduse de mijlocirea acestui verset, Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a cerut delegaţiei creştinilor din Najran să ia parte la invocarea blestemului lui Allah asupra mincinoşilor, adică, ei trebuiau să se adune împreună cu soţiile, copiii lor şi să se roage pentru blestemul lui Allah asupra mincinoşilor, astfel încât Atotputernicul Allah să trimită pedeapsa Sa asupra lor, mai precis asupra celor care nu spuneau adevărul în polemica religioasă avută.

Delegaţia creştinilor din Najran a primit propunerea pentru această întrunire numită al-Mubahalah şi au rezervat ziua următoare acestui scop. A doua zi un mare număr de musulmani, desigur, împreună cu delegaţia creştinilor din Najran, aşteptau sosirea Sfântului Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), dornici să vadă în ce mod, prin ce formalităţi şi cu cine se va prezenta el. Ei l-au zărit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) venind spre mulţime cu al-Husayn may Allaah be pleased with him în braţe şi al-Hasan may Allaah be pleased with him de mână. În spatele Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) era fiica sa Fatima may Allaah be pleased with him urmată de Ali may Allaah be pleased with him. Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a poruncit însoţitorilor lui, acestor cinstite persoane, să spună Amin (aşa să fie) în timpul invocării sale.

Solia din Najran a înmărmurit de spaimă când a văzut această delegaţie sfântă care etala în totalitate adevărul şi realitatea şi nu a căutat nici o pavăză în afara oblăduirii Atotputernicului Allah. Conducătorul delegaţiei din Najran a spus partenerilor săi:

Pe Allah, văd aceste chipuri care ne vor distruge pe noi şi vor distruge toţi creştinii din lume dacă i se adreseaza lui Allah.

Acesta a fost motivul pentru care ei au venit la Muhammad sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi i-au cerut să treacă cu vederea participarea la întrunire. Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) i-a poftit să se supună voinţei lui Allah şi să se convertească la islam. Ei au spus că nu puteau să lupte cu musulmanii, însă erau gata să plătească o taxă anuală pentru a trăi sub protecţia islamului.

Astfel s-a încheiat această întâmplare.

Următoarea concluzie poate fi enunţată din acest incident:

În cadrul întâlnirii, isonul lui Ali, Fatima, Hasan şi Husayn ( may Allaah be pleased with him) în sprijinul Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a făcut să devină clar că, în sfântul verset, termenii fiii noştri, femeile noastre şi pe noi înşine fac aluzie la nimeni altul decât la Muhammad, Ali, Fatima, Hasan, şi Husayn. Altfel spus, prin precizarea noi înşine, Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) s-a avut în vedere pe sine însuşi şi pe Ali may Allaah be pleased with him, prin femeile noastre s-a gândit la Fatima may Allaah be pleased with him şi prin fiii noştri s-a referit la Hasan şi Husayn ( may Allaah be pleased with him).

Devine astfel limpede cum Ali may Allaah be pleased with him a fost aşezat de Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) la acelaşi nivel cu el însuşi ca parte din casa profetică. La fel de clar este că Ahlul Bayt sunt patru persoane, deoarece membrii oricărei familii sunt desemnaţi în mod obişnuit drept noi înşine, femeile noastre şi copiii noştri. Dacă oricare alte persoane ar fi fost considerate ca făcând parte dintre Ahlul Bayt, ar fi fost luate de Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) pentru al-Mubahalah.

De aceea se cuvine a recunoaşte infailibilitatea acestor patru, deoarece Atotputernicul Allah mărturiseşte asupra infailibilităţi şi neprihănirii Ahlul Bayt:

[33:33]

…O, oameni ai Casei! Allah vrea numai să îndepărteze de la voi stricăciunea şi să vă curăţească pe deplin! 

După cum s-a transmis de învăţaţi că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a menţionat:

Pilda Ahlul Bayt este cea a corabiei lui Noe: cei care s-au îmbarcat au fost mântuiţi, în vreme ce aceia care nu s-au urcat s-au înecat.

Într-un alt hadis, transmis de învăţaţi, Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a afirmat:

Las vouă moştenire două lucruri preţioase, care niciodată nu vor fi separate unul de altul, până ce acestea nu se vor întâlni cu mine la fântâna abundenţei (al-Kawthar). Ele sunt Coranul (cartea lui Allah) şi Ahlul Bayt (sunna casei profetice). Nu veţi merge pe un drum greşit după mine atâta timp cât veţi sta în strânsă legătură cu ele şi veţi căuta adăpost sub acestea două.

***

Mai citeşte şi:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2016/10/06/despre-imamul-conducator/

Vezi şi:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2018/04/06/lacul-khumm/

Nu lăsa deoparte:

https://alternativaislamica.wordpress.com/2016/10/06/imamatul/

Un gând despre „Ahlul Bayt

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s