Întrebarea 10 (II)

= Şabestari =

Grădina Tainei

گل سان رز

***

10

(partea a II-a)

Ce-i marea care-şi are drept ţărm întins gândirea?

Ce-i perla care-şi află-n adâncu-i zămislirea?

Răspuns

635

Vezi, partea-ntrecând totu-i Suprema Existenţă,

iar totu-i existentul; a lumii-ntregi prezenţă.

636

În chip multiplu totul ne-apare în afară.

Unicitatea se află-n adâncu-i, drept comoară.

637

Prin multiplicitate – existentul se vădeşte.

Unicitatea-i partea ce-n sine-o tăinuieşte.

638

Dar totul existenţă adevărată n-are.

El pentru Existenţa Supremă e-o-ntâmplare.

639

De totul se vădeşte multiplu în afară,

mai mic e decât partea, cu ea de se măsoară.

640

Nu poate existentul să fie mai presus.

Supremei existenţe îi e de fapt supus.

641

Unică şi multiplă-acest tot viaţa şi-o are,

căci doar în chip multiplu Unicitatea-apare.

642

Se trece existentul, căci e-o-alcătuire.

Ce-i trecător se-ndreaptă spre propia-i pieire.

644

Cum acest tot e lumea, în fiecare clipă,

în largul nefiinţei ea se cufundă-n pripă.

645

Apoi o altă lume îşi ia din nou avânt,

şi-n fiecare clipă-i alt cer şi alt pământ.

646

Un lucru doar o clipă de viaţă-n fapt cunoaşte,

căci în aceeaşi clipă el moare şi se naşte.

***

Pilduiri

651

De vrei să ştii ce toate acestea te învaţă,

tu află că de moarte ai parte şi în viaţă.

652

Şi tot ce-există-n lume, în cer şi pe pământ,

în al tău trup şi suflet aşijderi s-a răsfrânt.

653

Căci lumea, -asemeni ţie, -o fiinţă e, vezi bine.

Şi tu eşti al ei suflet şi trup ea-i pentru tine.

654

Iar moartea în trei feluri în om se înfiripă:

întâia moarte adusă-i de fiecare clipă.

655

A doua moarte-i frânge voinţa şi i-o-ngroapă.

Iar de a treia moarte, vezi, nimenea nu scapă.

656

Cum viaţa şi cu moartea în fapt stau faţă-n faţă,

tot astfel de trei feluri va fi şi a ta viaţă.

657

Nu poate-orice făptură să-şi frângă-a sa voinţă.

Doar ţie ţi-a fost dată o-asemenea putinţă.

658

În orice clipă lumea se schimbă, e ştiut,

şi la sfârşit ajunge cum fost-a la-nceput.

659

Ce-o să se vadă-n lume, în Ziua cea din urmă,

tu vei vedea în tine, când viaţa ţi se curmă.

660

Ţi-e trupul glia, capul e bolta-mbietoare.

Ţi-s simţurile stele şi sufletul e-un soare.

661

Iar ale tale oase ca munţii sunt de tari,

şi părul ţi-e din vrejuri iar membrele-s stejari.

662

La vremea morţii trupul, căit, se va suci,

cum fi-va-n tremur glia-n a Judecăţii Zi.

663

Năucă-ţi va fi mintea şi duhu-negurat,

şi simţurile-stele ce s-au întunecat.

664

Din porii tăi sudoarea va curge ca o mare,

şi-n ea-necat, tu, fără de cap şi de picioare.

665

Şi oasele-or începe încet să se destrame,

şi vor ajunge toate asemeni unor scame.

666

Picioarele amândouă, pe rând, s-or răsuci.

Tovarăşii de-o viaţă de tine vor fugi.

667

Iar când din trup pleca-va-al tău suflet pe vecie,

ţărâna-ţi deveni-va o „netedă câmpie”.

668

Şi lumea va ajunge tot în aceeaşi stare,

în care-ajunge omul în clipa-n care moare.

671

Zdrobită-i lumea-ntruna şi iar se întregeşte,

cum duhul se-ntrupează şi-apoi se slobozeşte.

672

Creaţia se-nnoieşte întruna-n creatură,

deşi-ndelungă pare-a fi viaţa-ntr-o făptură.

673

Mărinima care ne-o-arată Dumnezeu,

întruna se vădeşte, înfăptuind mereu.

674

Căci, pe de-o parte lumea mai mândră se-nfiripă,

pe de-altă parte piere în fiecare clipă.

675

Iar când această lume, a noastră, va dispare,

domni-va veşnicia în lumea viitoare.

676

În orice lucru două lumi îşi vădesc prezenţa:

întâia este forma şi-a doua e esenţa.

677

De te uneşti cu prima, te-aşteaptă despărţirea.

A doua-şi are veşnic în Domnul dăinuirea.

680

Tot ce-n această lume e numai în putinţă,

în lumea viitoare primi-va-alcătuinţă.

***

Rânduiri

685

Şi fapte şi cuvinte, ascunse cu migală,

în Ziua Judecăţii ieşi-vor la iveală.

686

De-a trupului cămaşă când te vei despuia,

atunci virtuţi şi vicii deplin s-or arăta.

687

Când de-al tău trup nevrednic te vei fi curăţat,

se va privi în tine ca-ntr-un izvor curat.

688

Şi tot ce-ascunde-adâncu-ţi ieşi-va la lumină

„când dezlegarea tainei va deveni deplină”.

689

Dar ca şi-n lumea-aceasta, orice-nsuşire-anume

o dreaptă întrupare primi-va în cea lume.

690

Aşa cum cele patru stihii, vezi, au putinţa

să işte-n lume piatra şi planta şi fiinţa,

691

la fel orice-nsuşire în lumea ce-o să vină

va arde-ntr-o văpaie ori va sclipi-n lumină.

695

Iluminat tu fi-vei atuncea pe deplin.

Putea-vei fără văluri să-l vezi pe Cel Divin.

696

Şi lumile-amândouă în hău o să le-arunci,

căci nu ştiu ce beţie te va cuprinde-atunci.

697

Să nu uiţi de licoarea ce-o da-va Cel Divin.

E vinul ce de tine te curăţă deplin.

698

Ferice clipa-n care de tine ai scăpat.

Cel mai sărac devine atunci cel mai bogat.

699

Şi fără de credinţă şi fără judecată,

şi beat şi smuls din sine, cu fruntea-n praf plecată.

701

Ce preţ v-avea atunci raiul cel de fecioare plin,

când în lăcaşul tainic nu intră vreun străin?

702

Când voi vedea-a Ta faţă şi vinu-l voi sorbi,

eu nu ştiu după aceea, ce oare va mai fi.

703

Dar cum după beţie doar mahmureala vine,

la gându-acesta fierbe tot sângele din mine.

704

S-a despărţit ce-i veşnic de ce e trecător?

E vorba despre lume şi despre Creator.

***

Răspuns

705

Nu-i despărţit ce-i veşnic de ce e trecător,

acesta-şi află-n Domnul al dăinuirii-izvor.

706

Cel Veşnic este totul, şi în afara Lui

cu-adevărat în lume, să ştii, nimica nu-i.

707

Putinţa existenţei, vezi, nefiinţa n-are.

Suprema Existenţă e-n veci nepieritoare.

708

Întreaga lume nu e decât o-nchipuire,

ca punctul ce-mplineşte un cerc dup-o rotire.

710

Învârte cu iuţeală-o scânteie, stând pe loc!

Iuţeala învârtirii-o preschimbă-n cerc de foc.

711

De-l pomeneşti pelinul mereu, nu doar o dată,

prin asta nu devine multiplu niciodată.

715

În chip multiplu numai ce-i trecător apare,

cum cameleonu-şi schimbă întruna-a lui culoare.

716

În toate-o existenţă doar dăinuie mereu,

vădind Unicitatea ce este Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s