157

Abu Huraira relatează că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Să nu vă întrebaţi în legătură cu ceea ce eu nu vă spun. Oamenii dinaintea voastră au ajuns în Iad din pricină că au pus prea multe întrebări profeţilor lor şi apoi au cârtit împotriva învăţăturii lor. Înfrânaţi-vă de la lucrurile pe care eu vă interzic să le faceţi şi faceţi cu toată puterea voastră ceea ce vă zic eu.

158

Irbad ibn Sariya a relatat:

Într-o zi Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) conducea rugăciunea în adunare. Apoi şi-a întors faţa către noi şi ne-a ţinut o predică foarte elocventă care a făcut ochii să verse lacrimi şi a înmuiat inimile. Un om a cerut: O, Profet al lui Allah, aceasta a sunat ca o cuvântare de rămas-bun! Sfătuieşte-ne. Atunci el sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Vă îndemn să aveţi frică de Allah, să ascultaţi şi să vă supuneţi, chiar de-ar fi unui sclav negru. Din pricină că aceia dintre voi care vor trăi după mine vor vedea multă neînţelegere, va trebui să vă călăuziţi după exemplele mele şi cele ale califilor dreptcredincioşi ce vor veni după mine. Alipiţi-vă de ele şi ţineţi-vă cu dinţii de ele. Feriţi-vă de lucrurile noi căci aceasta înseamnă schimbare şi fiecare schimbare înseamnă înşelare (greşeală).

159

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Toţi adepţii mei vor intra în Paradis, afară de cel ce refuză. El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a fost întrebat: Şi cine a refuzat (adevărul)? El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Oricine se supune mie va intra în Paradis, dar oricine nu se supune, înseamnă că refuză (adevărul).

160

Salama ibn Akwa’ a relatat, cu acordul tatăul său, că o persoană mânca cu mâna stângă în prezenţa Trimisului lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), la care acesta a zis: Mănâncă cu mâna dreaptă.

El a zis: Nu pot face asta. Şi atunci el sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) i-a spus: Fie ca să nu mai poţi face asta!

Trufia îl împiedicase (să mănânce cu mâna dreaptă) şi nu şi-a mai putut ridica mâna până la gură.

161

Nu’man ibn Başir a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Îndreptaţi-vă rândurile, ori Allah va crea neînţelegeri între voi.

Într-o altă versiune a lui Muslim, Nu’man ibn Başir a relatat:

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) avea obiceiul să ne îndrepte rândurile de parcă îndrepta o săgeată, până când a văzut că am priceput cum să facem. Într-o zi el a ieşit afară, s-a ridicat (pentru rugăciune) şi era pe punctul de a spune: Allah este Mare, când a văzut un om al cărui piept ieşea afară din rând, şi atunci a zis:

Slujitori ai lui Allah, trebuie să vă îndreptaţi rândurile sau Allah va crea neînţelegeri între voi.

162

Abu Musa a relatat că în Medina, în timpul nopţii, luase foc o casă şi acoperişul şi pereţii s-au prăbuşit peste cei care locuiau în ea. Când i s-a relatat acest lucru Trimisului lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), el a zis: Focul este duşmanul vostru; să-l stingeţi când mergeţi la culcare.

163

Abu Musa relatează că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Călăuzirea şi cunoaşterea cu care Allah m-a înzestrat se aseamănă cu o ploaie torenţială care a căzut peste o bucată de pământ. Partea fertilă a pământului absoarbe apa şi face să crească din abundenţă iarba şi plantele. O altă parte, care este goală (pe dinăuntru), reţine apa şi prin aceasta Allah îngăduie oamenilor să tragă foloase. Ei beau apa, adapă animalele şi sădesc seminţele. Dar ploaia cade şi pe o porţiune de teren uscat care nici nu reţine apa, nici nu îngăduie vegetaţiei să crească. Tot aşa se poate asemăna omul care înţelege religia lui Allah şi trage foloase din învăţătura cu care m-a trimis Allah, care învaţă şi le arată şi altora, precum şi omul care nici nu-şi ridică capul în acest sens, nici nu acceptă călăuzirea lui Allah cu care am fost trimis.

164

Jabir a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Parabola despre mine şi parabola despre voi seamănă cu parabola unui om care a aprins un foc. Când totul s-a luminat în jur, viermii şi alte insecte ce cad în foc, au început să cadă înăuntru. El a încercat să le împiedice, dar ele l-au copleşit şi au sărit în foc. Eu vă prind din spate să vă salvez din foc, dar voi săriţi în el.

174

Ibn Mas’ud relatează că a fost menţionat:

Primul fiu al lui Adam (Cain) împarte vina (omuciderii) cu fiecare dintre cei ce ucid pe alţii, fără de vină, căci el a fost iniţiatorul omorului.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s