Jafuri şi necredinţă

***

Lupte, jafuri, încercări

Trimisul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) lui Allah a prevestit trei semne ce vestesc apariţia Zilei de Apoi înainte de apariţia lui Dajjal. Acestea sunt:

 • Lupte şi jafuri.
 • Durere datorată bunăstării nemărginite.
 • Dezbinări (fitna).

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Dacă acestea vor avea loc (vor predomina), atunci puteţi aştepta apariţia lui Dajjal.

Abdullah bin Omar a spus:

Şedeam alături de Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) când a început să menţioneze perioade pline de încercări (fitna) înştiinţându-ne despre multe dintre acestea. Când ne-a vorbit despre acea vreme în care oamenii trebuie să nu iasă din casă, unii l-au întrebat: Trimis al lui Allah, care este încercarea care ne va face să rămânem în case? Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Vor fi lupte şi jafuri. Apoi va veni o încercare ce va fi plăcută, întunecată fiind numai de unul dintre oamenii mei, care va afirma că-mi este prieten devotat, însă nu va fi aşa, căci prieteni îmi sunt numai cei cu adevărat temători de Allah. Oamenii se vor uni sub conducerea unui om care va fi precum mierea pentru albine. Apoi va veni această încercare întunecată şi nimeni din această comunitate nu va pleca mai înainte de a-i da o palmă, iar când vor spune că s-a terminat atunci se va extinde. În timpul acesta o persoană va fi credincioasă dimineaţa şi necredincioasă seara, astfel încât se vor forma două tabere:

 • Tabăra celor credincioşi, unde nu va exista prefăcătorie.
 • Tabăra celor prefăcuţi, unde nu va exista credinţă.

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a continuat spunând:

Când acestea se vor întâmpla aşteptaţi apariţia lui Dajjal chiar în acea zi sau în următoarea.

Pentru a preveni astfel de încercări fiecare se cuvine a se înarma cu cunoştinţele necesare din Coran şi din tradiţiile profeţilor, fiind în acelaşi timp cu adevărat temător de Allah.

Teama este împărţită în mai multe categorii:

 • Teama omului laş.
 • Teama pe care o simte un copil sau o persoană lipsită de experienţă în faţa unui pericol necunoscut.
 • Teama celui chibzuit care doreşte să evite rănirea lui sau a celor pe care doreşte să-i protejeze.
 • Stima, asemănătoare iubirii, căci cel ce are respect se teme să nu cauzeze neplăceri persoanei iubite.

Teama caracteristică primei categorii trebuie să fie străină omului. Cea din a doua categorie este necesară celui imatur, pe când a treia este o prevenire împotriva răului cât timp cât acesta este necucerit. Cea de-a patra este rădăcina celor dreptcredincioşi. Cei cu adevărat credincioşi o cultivă pe cea de-a patra iar pentru cei mai puţin maturi în credinţă este necesară cea de-a doua sau a treia. Toţi însă ar trebui să se ruşineze şi să se îndepărteze de teama caracteristică primei categorii. Întreaga noastră făptură trebuie să fie pătrunsă de curaj şi forţă în adevăratul spirit islamic. Credinţa nu se rezumă doar la simple cuvinte şi la gesturi de faţadă.

Allah Preaînaltul a spus:

Pelerinajul are loc în lunile cunoscute. Aceluia care s-a decis să facă Pelerinajul în aceste luni îi sunt oprite în timpul Pelerinajului împreunarea cu femeile, nesupunerea şi cearta. Şi binele pe care îl faceţi, Allah îl ştie. Luaţi cu voi provizii, dar cea mai bună provizie este evlavia! Şi să fiţi cu frică de Mine, voi cei care aveţi minte! 2:197

***

Necredinţa în tradiţia profetică

Printre semnele Zilei de Apoi se numără şi apariţia unor grupări ce se vor prezenta a fi adepţi ai Coranului însă nu vor avea credinţă în tradiţia profetică. Necredinţa în relatările profetice reprezintă o încălcare a învăţăturilor Coranului.

Întreaga supremaţie îi aparţine lui Allah iar Trimişii lui Allah transmit Mesajul Său. Din moment ce islamul nu face o diferenţiere între treburile sacre şi cele lumeşti, se aşteaptă ca toţi cârmuitorii să fie drepţi şi virtuoşi după cutuma revelată de Allah profeţilor. De asemenea islamul prevede ca musulmanii să respecte autoritatea conducătorilor şi a celor însărcinaţi cu autoritate sau responsabilitate căci altfel nu ar mai exista ordine sau disciplină.

Allah Preaslăvitul a spus:

4:59

O, voi cei care credeţi! Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu supunere [ascultare] faţă de Trimisul Său şi faţă de conducătorii voştri! Apoi dacă aveţi neînţelegeri într-o chestiune, aduceţi-o [întru judecare] la Allah şi la Trimis, dacă voi credeţi în Allah şi în Ziua de Apoi! Aceasta este mai bine şi cu mai bune urmări.

Credinţa nu înseamnă doar un simplu legământ verbal ci şi punerea tuturor îndoielilor şi a disputelor sub protecţia Celui pe care-L slăvim. Mai mult, atunci când o hotărâre este pronunţată după legea lui Allah se cuvine să o acceptăm cu bucurie fără a ne opune.

4:65

Însă, nu! [Jur] pe Domnul Tău! Nu vor crede ei (cu adevărat) până ce nu te vor lua pe tine ca judecător pentru cele care se iscă între ei şi nu vor mai afla în sufletele lor temere faţă de ceea ce tu ai hotărât şi nu se vor supune cu desăvârşită supunere [hotărârii tale].

Allah Preamăritul şi Preaslăvitul a mai revelat:

47:33

O, voi cei care credeţi! Fiţi cu ascultare faţă de Allah şi fiţi cu ascultare faţă de Trimis şi nu faceţi ca faptele voastre să fie în zadar!

Din aceste versete se înţelege că astfel de secte ce nu cred în învăţăturile tradiţiei profetice resping efectiv principiile islamice. Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) nu vorbeşte după propriile sale dorinţe ci conform revelaţiei trimise de Allah.

54:3-4

Nu rosteşte nimic după pofta lui,

El (Coranul) nu este decât o revelaţie trimisă.

Al-Miqdad bin Ma’dikarib a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Temeţi-vă! Mi-a fost înmânat Coranul şi altceva asemănător, totuşi va veni o vreme când un om, sprijinit în culcuşul său, va spune: Preţuiţi Coranul! Lucrurile ce au fost permise trataţi-le ca fiind permise, iar cele interzise ca fiind interzise. Luaţi aminte! Măgarul domestic, animalele de pradă cu colţi, o descoperire ce aparţine unui aliat, în afară de faptul când acesta nu o doreşte pentru el, sunt lucruri interzise.

Această relatare arată faptul că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a permis înfăptuirea multor lucruri dar de asemenea a şi interzis unele dintre acestea. De aceea musulmanul trebuie să urmeze atât învăţăturile Coranului cât şi pe cele ale Sunnei, „tradiţiei profetice”.

Abu Rafi’a a relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Să nu găsesc pe nici unul dintre voi că spune despre un lucru pe care eu l-am declarat a fi permis sau interzis: Nu ştim; [ci spuneţi] Ceea ce-am citit în cartea lui Allah, am urmat.

Aceasta este una dintre cuvântările Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) în care a prezis că în comunitatea musulmană vor exista persoane care vor urma Coranul, însă vor respinge tradiţia profetică.

Practicile urmate în timpul vieţii profetului Muhammad sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) reprezintă o sunna sau o parte a sunnei: şi acest lucru deoarece Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a aprobat această practică iar companionii săi au urmat-o conform tradiţiei profetice. Astăzi orice lucru introdus de către musulmani trebuie să îşi găsească rădăcina în timpul acestei perioade sau să fie aprobat de către ştiinţa profetică ulterioară lăsată de companionii Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi transmisă mai departe învăţaţilor.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Vă poruncesc să vă temeţi de Allah, să ascultaţi şi să vă supuneţi, căci urmaşii mei vor fi martori ai multor neînţelegeri. Trebuie aşadar să urmaţi învăţăturile mele, sunna şi calea califilor drept-călăuziţi. Urmaţi-o cu sfinţenie. Evitaţi inovaţiile căci fiecare inovaţie este o schimbare şi fiecare schimbare este o greşeală.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s