74

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Mi s-au arătat multe popoare. Am văzut un profet care era însoţit doar de una sau două persoane şi unii care nu erau urmaţi de nimeni.

Dintr-o dată mi s-a arătat o mulţime uriaşă şi eu am crezut că era poporul meu, dar mi s-a spus: Acesta este Moise şi poporul lui, dar ridică-ţi privirea către orizont; şi iată că se vedea o mare mulţime. Mi s-a spus: Acesta este poporul tău şi dintre ei vor fi şaptezeci de mii ce vor ajunge în Paradis, fără să fie traşi la răspundere sau chinuiţi.

Apoi Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) s-a ridicat şi a intrat în casa lui, iar companionii lui au început să-şi dea cu părerea în legătură cu cei ce vor merge în Rai, fără să aibă parte de chinuri sau să dea socoteală.

Unii au zis: Poate că sunt cei ce l-au însoţit pe Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ).

Alţii au spus: Poate că sunt cei ce s-au născut musulmani şi n-au asociat niciodată pe altcineva cu Allah, şi tot aşa.

Atunci Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a ieşit din casă şi a întrebat: Despre ce vorbiţi? Şi ei i-au povestit.

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Aceştia sunt cei care nu-şi fac talismane şi nici nu le caută, nici nu caută semnele rele, ci au încredere în Domnul lor.

Când a auzit astfel ’Ukkaşa ibn Muhssine s-a ridicat şi l-a rugat: Imploră-L pe Allah să mă facă unul dintre ei.

Trimisul lui Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Tu eşti unul dintre ei.

Apoi s-a ridicat altul şi l-a rugat acelaşi lucru.

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Ukkaşa te-a întrecut.

75

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) se ruga astfel:

Allah! Ţie m-am supus şi de Tine ascult, în Tine cred şi în Tine îmi pun încrederea, la tine alerg şi la Tine îmi caut înţelepciunea. Allah, sub aripa Ta caut adăpost; nimeni nu este demn de laudă în afară de Tine, căci Tu mă păzeşti de stricăciune. Tu eşti Cel Veşnic, Care nu moare niciodată, în vreme ce fiinţele omeneşti şi jinnii vor muri cu toţii.

76

Ibn Abbas relatează că atunci când Avraam a fost aruncat în foc, a rostit:

Pentru noi Allah este de ajuns! El este cel mai bun Împărţitor al lucrurilor.

Tot astfel a făcut şi Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), când a fost înştiinţat că (o armată de) oameni s-au adunat împotriva lui, pentru a se feri de ei; aceasta (avertismentul) n-a făcut decât să sporească credinţa musulmanilor şi ei au zis:

Allah este de ajuns pentru noi şi El este Cel mai Minunat Păzitor; în El ne punem încrederea!

77

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Mulţi oameni ale căror inimi vor fi uşoare ca inimile păsărilor, vor ajunge în Paradis.

Se spune că astfel de oameni sunt mulţumiţi şi cu inima blândă.

78

Jabir a relatat că el a luptat împreună cu Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) în apropiere de Najd. Când Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) s-a întors şi Jabir s-a întors împreună cu el. Atunci, pe la prânz, somnul i-a cuprins într-o vale plină cu pietre. Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a descălecat şi oamenii s-au împrăştiat în jur, căutând umbră sub un copac mare şi el şi-a agăţat sabia de copac.

El (Jabir) a spus: Noi dormeam liniştiţi când, iată, Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) ne-a strigat şi noi am văzut cu uimire că lângă el se afla un arab din deşert.

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Fără îndoială, omul acesta îmi agita sabia deasupra capului, în vreme ce eu dormeam. M-am trezit şi am văzut că ţinea sabia mea în mână, fără să o fi scos din teacă. El a întrebat: Cine te va apăra împotriva mea? Eu am răspuns: Allah – de trei ori. Nu l-am pedepsit şi a şezut jos.

Într-o altă versiune se relatează de către Jabir că:

Îl însoţeam pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) în campania de la Dhatul Riqa’ şi la o vreme, l-am lăsat să se odihnească sub un copac umbros. Unul dintre politeişti a venit la el. Sabia Trimisului lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) atârna de copac.

El a luat-o şi a zis: Nu ţi-e frică de mine?

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Nu.

Atunci omul a spus: Cine te va apăra de mine?

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Allah.

Şi într-o povestire de Abu Bakr Isma’ili, el a întrebat: Cine te va apăra de mine? Allah; a răspuns el (Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )). Atunci sabia i-a scăpt din mână şi Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a ridicat sabia şi a întrebat: Cine te va apăra de mine? El a zis: Eşti unul care pedepseşti aspru. Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: Mărturiseşte că nu este alt zeu în afară de Allah şi că eu sunt Trimisul lui Allah. Nu, a răspuns el, îţi promit că nici nu voi lupta împotriva ta şi nici nu mă voi lipi de cei ce vor lupta împotriva ta. Atunci Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) l-a lăsat să-şi vadă de drum. Omul a mers la prietenii lui şi a zis:

M-am întors la voi de la cel mai bun dintre oameni.

79

Umar ibn al-Khattab a relatat:

L-am auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând: Dacă aţi avea încredere cu adevărat în Allah, El v-ar asigura hrana aşa cum asigură hrana păsărilor, care dimineaţa se trezesc flămânde şi seara se întorc cu stomacul plin.

80

Al-Bara’ ibn ’Azib a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) mă îndemna să recit întotdeauna când merg la culcare: O, Allah, m-am predat Ţie, către Tine mi-am întors faţa. Şi m-am încredinţat Ţie, din dorinţă şi frică faţă de Tine (cu speranţă pentru răsplata Ta şi frică de pedeapsa Ta). Nimeni nu se poate ascunde de Tine, decât dacă de la Tine îi vine puterea. Cred în Cartea pe care ai revelat-o şi în Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) pe care l-ai trimis.

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus că dacă cineva repeta aceste cuvinte şi se întâmplă să moară în acea noapte, el murea în adevărata religie. În cazul în care trăieşte până dimineaţa, el va avea parte de bine.

Într-o altă versiune: El a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus unui om să facă abluţiune pentru rugăciune înainte de a merge la culcare, apoi să se întindă pe partea dreaptă şi să se roage (ca mai sus), iar acestea să îi fie ultimele vorbe.

81

Abu Bakr Siddiq, Abdullah ibn Osman ibn Amir ibn Amr ibn Ka’b ibn S’ad ibn Taim şi ceilalţi strămoşi ai lui, inclusiv mama lui relatează:

Când Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi cu mine ne aflam în peşteră, Thaur şi cu mine am văzut picioarele politeiştilor la gura peşterii (în timpul emigrării), iar eu am rostit: O, Trimis al lui Allah! Dacă vreunul dintre ei s-ar uita în jos, ne-ar putea vedea. El a zis: O, Abu Bakr! Ce părere ai despre doi oameni, pe lângă care al treilea este Allah?

82

Umm Salama relatează că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunea întotdeauna când ieşea din casă: (Pornesc) în numele lui Allah; în Allah cred. O, Allah! La Tine caut adăpost, ca să nu mă rătăcesc sau să nu mă las dus în rătăcire, ca să nu alunec de pe calea dreaptă, să nu nedreptăţesc pe nimeni, sau să fiu nedreptăţit, să nu fac rău şi să nu mi se facă rău.

83

Anas relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând: Când un om iese afară din casă şi rosteşte: În numele lui Allah; în Allah mă încred; nu există altă putere mai mare (împotriva răului) decât în Allah, pe dată îi vor fi spuse următoarele (cuvinte):

Eşti călăuzit, apărat şi protejat. Diavolul se va îndepărta de el.

Abu Dawud a transmis această tradiţie cu adăugirea:

Un diavol va spune altuia:

Cum să ai de-a face cu un om care a fost călăuzit, apărat şi protejat?

84

Anas relatează că pe vremea Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) erau doi fraţi. Unul dintre ei avea obiceiul să se ţină după Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), iar celălalt învăţase o meserie (pentru a-şi câştiga existenţa). Odată acesta din urmă s-a dus la Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) cu o plângere împotriva primului, că nu-l interesa să câştige.

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Poate că ţie ţi se oferă (câştigul) datorită lui.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s