49

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Un musulman fie că este bărbat sau femeie, este pus la încercare cu privire la viaţa sa, averea şi copiii săi până ce el sau ea ajunge dinaintea lui Allah Preaînaltul în starea în care toate păcatele lui sau ei au fost ispăşite.

50

Se relatează de către Ibn Abbas că Uyaina ibn Hissn a venit în Medina şi a stat la nepotul său Hurr ibn Qais, ce făcea parte dintre cei care aveau cale deschisă şi intrare la Omar pe vremea când domnea iar el obişnuia să le ceară sfaturi.

Uyaina i-a zis lui Hurr: Nepoate al meu, tu ai acces la emirul credincioşilor. N-ai vrea să obţii pentru mine îngăduinţa să intru la el?

Hurr a cerut îngăduinţa şi Omar i-a acordat-o.

Când Uyaina a ajuns dinaintea lui Omar, i s-a adresat astfel: O, fiu al lui Khattab, nici nu ne dăruieşti multe, nici nu ne faci dreptate.

Omar s-a înfuriat şi a vrut să-l pedepsească pe Uyaina, dar Hurr a zis:

O, emir al credincioşilor, Allah a spus Profetului Său sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ): Fii cu iertare, porunceşte ceea ce este bine şi îndepărtează-te de neştiutori! 7:199; Acesta este unul dintre neştiutori.

Omar a rămas pironit pe locul său. El acţiona întotdeauna cu stricteţe după cartea lui Allah.

51

Ibn Mas’ud relatează că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

După mine, veţi vedea deosebiri şi veţi vedea lucruri cu care nu sunteţi de acord. Ei au zis: Ce ne porunceşti să facem? (în astfel de împrejurări). El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Achitaţi-vă de datoriile voastre şi cereţi-vă drepturile de la Allah.

52

Usaid ibn Hudair a relatat că un om dintre Ansari a zis:

O, Trimis al lui Allah! Tu ai numit pe cutare şi cutare persoană, dar de ce nu m-ai numit pe mine? Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis: După mine vei vedea deosebiri (alţii vor ajunge la putere în prezenţa ta), dar trebuie să ai răbdare, până ce mă vei întâlni la izvorul Kauthar, în Paradis.

54

Abdullah ibn Mas’ud relatează că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Adevărul conduce la credinţă şi credinţa conduce la Paradis. Omul care vorbeşte adevărul cu statornicie, va sta lângă Allah ca unul demn de încredere. Minciuna duce la păcat, iar păcatul duce la Iad, iar cel ce persistă în minciună, în faţa lui Allah va trece drept mincinos.

55

Hasan ibn Ali a relatat că şi-a amintit (aceste cuvinte) de la Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ):

Îndepărtaţi de voi lucrurile faţă de care vă îndoiţi, căci adevărul înseamnă pacea sufletului, iar minciuna înseamnă îndoială.

56

Abu Sufyan a relatat un fragment al declaraţiei sale amănunţite despre Heraclius, când acesta din urmă l-a întrebat despre mărturisirile Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ).

El a menţionat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Închinaţi-vă numai lui Allah şi nu asociaţi nimic cu El şi renunţaţi la tot ce au zis strămoşii voştri; iar El ne porunceşte să facem rugăciuni, să spunem adevărul, să fim credincioşi şi să întărim legăturile de rudenie.

57

Abu Thabit, Abi Sa’id şi Abi Walid, relatează că Sahl ibn Hunaif a relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Dacă cineva cere martiriu de la Allah, cu sinceritate, Allah îl va conduce la lăcaşurile martirilor, chiar dacă el moare în patul său.

58

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Un profet care a pornit într-o expediţie a cerut oamenilor săi ca nimeni dintre cei ce s-au însurat cu o femeie cu care au dorit să trăiască împreună, dar totuşi n-au făcut-o, să nu-l urmeze; la fel, cei ce-au construit case dar n-au pus acoperişul sau cei ce au cumpărat oi sau cămile ce erau a făta (să nu participe). Apoi a plecat în expediţie şi a ajuns în oraş la vremea rugăciunii de după-amiază. Apoi el a spus soarelui că amândoi se aflau sub porunca lui Allah şi s-a rugat lui Allah să nu-l lase să răsară, astfel că soarele nu a răsărit până ce Allah nu le-a dăruit victoria. El a adunat prăzile şi focul s-a iscat să le mistuie, dar nu a reuşit. Era vorba că prada nu se împărţea cinstit între ei. El le-a zis că un om din fiecare trib trebuie să-i jure supunere şi când mâna unui om s-a înţepenit într-a sa, el a zis că prada se împărţea necinstit între ei. Ei i-au adus o căpăţână de aur ce semăna cu un cap de vacă şi când el l-a pus jos, s-a iscat un foc şi a mistuit prada.

O altă versiune este:

Prăzile nu erau îngăduite nimănui dinaintea noastră, iar Allah ne-a îngăduit nouă prăzile. El ne-a văzut slăbiciunea şi neputinţa şi ni le-a îngăduit.

59

Hakim ibn Hizam a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Ambele părţi implicate într-o tranzacţie de afaceri au dreptul s-o anuleze, atâta vreme cât nu s-au despărţit; şi dacă spun adevărul şi lucrează cinstit, afacerea lor va fi binecuvântată, dar dacă ascund ceva sau mint, afacerea lor va fi lipsită de binecuvântare.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s