Legăturile intime

Îndrumarea Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) cu referire la activităţile sexuale

Călăuzirea Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) în această privinţă este cea mai bună, deoarece păstrează starea de sănătate, oferă mulţumire şi subliniază scopurile pe care această activitate trebuie să le atingă.

Relaţiile intime sunt menite să îndeplinească trei scopuri principale: reproducerea şi perpetuarea speciei umane, până în ziua în care se va ajunge la numărul de oameni pe care Allah l-a intenţionat; un al doilea scop este eliminarea lichidului seminal iar al treilea scop se referă la satisfacerea dorinţelor sexuale şi obţinerea plăcerii resimţite de împlinirea acestui act din care derivă numeroase binecuvântări. Acest din urmă scop este unicul care va fi împlinit în Paradis din cele trei, pentru că în Paradis nu vor exista reproducere şi nici acumulări anatomice de lichide.

Cei mai buni doctori afirmă faptul că sexul este una dintre cele mai bune metode de a menţine sănătatea.

Galinus a spus: Esenţa spermei constă în căldură şi aer, iar aceasta este fierbinte şi umedă din cauză că este produsă din sângele pur care hrăneşte organele esenţiale.

Unii dintre precedesori au spus: Bărbatul ar trebui să fie atent la trei lucruri: să nu ignore mersul pe jos, astfel încât, atunci când va avea nevoie să realizeze această activitate, să fie în stare să depună efortul; să nu se abţină de la mâncare, pentru că intestinele sale se vor micşora; să nu se abţină de la activitate sexuală, deoarece atunci când apa din fântână nu este extrasă, aceasta va seca.

Muhammad bin Zakariyya a spus: Oricine ignoră activitatea sexuală pentru o lungă perioadă de timp va avea nervii slăbiţi, fluxul nervos va fi blocat, iar dimensiunile organului sexual masculin vor fi micşorate. Am văzut nişte oameni care s-au abţinut de la relaţii intime, pretinzând că ţin un fel de post, iar corpurile lor au devenit mai reci, mişcările lor au fost restricţionate şi au fost atinşi de depresii inexplicabile. Pofta de mâncare şi capacitatea de a digera au scăzut şi ele.

Activitatea sexuală ajută la practicarea coborârii privirii, combate poftele, permite abţinerea de la relaţii intime interzise, pentru bărbat şi femeie deopotrivă. Atunci când activitatea sexuală dintre aceştia are loc într-o manieră halal (permisă), atât bărbatul cât şi femeia vor avea beneficii atât în viaţa lumească cât şi în cea veşnică.

Acesta este motivul pentru care Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) obişnuia să îşi împlinească dorinţele într-o manieră permisă spunând:

Am fost creat să îmi placă femeile şi parfumurile din această lume.

Se cuvine a menţiona că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) îşi încuraja comunitatea să se căsătorească:

Căsătoriţi-vă, pentru că numărul vostru va fi în întrecere cu cel al altor popoare!

Ibn Abbas a spus:

Cei mai buni oameni din acest popor sunt cei care au cel mai mare număr de soţii (până la patru). Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a mai spus: Mă căsătoresc cu femei, mănânc carne, dorm, stau să împlinesc qiyam, postesc şi rup postul. Oricine îmi ignoră sunna (tradiţia) nu face parte din comunitatea mea. El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a adăugat: O, voi, oameni tineri! Oricine îşi poate permite să se căsătorească să facă acest lucru, pentru că vă ajută să vă coborâţi privirile (şi a nu privi la ceea ce este interzis) şi protejează organele sexuale (de activităţi sexuale ilicite). Iar cei care nu îşi pot permite ar trebui să postească, pentru că postul îi va vindeca.

Ibn Majah a relatat în Sunan că Ibn Abbas a zis că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Nu vedem un adăpost mai bun pentru cei care se iubesc decât căsătoria.

Muslim a relatat în Sahih că Abdullah bin Umar a transmis de la Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) următoarele:

Viaţa acestei lumi este plăcere, iar cea mai mare bucurie din această lume este o soţie virtuoasă.

An-Nasa’i a relatat că Abu Huraira a spus:

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a fost întrebat: Cine este cea mai bună dintre femei? El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Aceea de care (soţul său) este mulţumit atunci când o priveşte, care îl ascultă atunci când îi porunceşte ceva şi care evită să nu îi dea ascultare în privinţa lucrurilor pe care el le urăşte, în ceea ce o priveşte pe ea şi banii lui.

În Sahihan se relatează că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Femeia poate fi luată în căsătorie din patru motive: bogăţia, statutul, frumuseţea şi religia sa. Aşadar căsătoreşte-te cu femeia religioasă, fie ca mâna ta să fie umplută cu nisip! (o expresie cu sens benefic).

Tot Profetul  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) obişnuia să încurajeze căsătoria cu femeile care puteau avea copii; îi displăceau căsătoriile cu acele femei care nu puteau face copii. Abu Dawud a relatat că Ma’qil  bin Yaşar a spus: Un om a venit la Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi a spus: Am auzit de o femeie frumoasă, bogată şi vreau să mă căsătoresc cu ea, însă ea nu poate face copii. Ar trebui să mă însor cu ea? El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Nu. Bărbatul a venit pentru a doua oară şi Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) nu i-a permis. Iar a treia oară, Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Căsătoriţi-vă cu o femeie blândă care poate face copii, pentru că eu mă voi întrece – în ce priveşte numărul vostru – cu alte popoare!

At-Tirmidhi a relatat de la Trimisul lui Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ):

Printre tradiţiile profeţilor se numără acestea patru: căsătoria, folosirea siwak-ului (beţişorul natural de curăţat dinţii), folosirea parfumului şi henna.

Soţul ar trebui să îşi aline soţia înainte de a întreţine relaţii intime cu ea, sărutând-o şi atingându-o; Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) obişnuia să facă astfel cu soţiile lui.

Abu Dawud relatează în Sunan:

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) obişnuia să o sărute pe Aişa şi să îi atingă limba.

Jabir bin Abdullah a spus:

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) nu permitea relaţiile intime înainte de mângâierea soţiei.

Este permis ca aceia care întreţin relaţii intime să repete actul pentru a doua oară după ce fac abluţiunea. Muslim a relatat în Sahih că Abu Sa’id al Khudri a spus că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a dat următorul sfat:

Când unul dintre voi are relaţii cu soţia sa şi apoi vrea să repete actul, să facă abluţiunea.

A face o baie sau a realiza abluţiunea după ce au fost întreţinute relaţii intime reîmprospătează nivelul de energie, dă noi puteri şi curăţă ceea ce ar fi putut rămâne pe suprafaţa corpului după actul sexual. În plus, acesta este un act de purificare şi curăţare. Căldura interioară va reveni la nivelul iniţial, după ce crescuse în timpul actului sexual. A face o baie după întreţinerea de relaţii intime îndeplineşte criteriile a ceea ce Allah preferă (curăţenia) şi înlătură ceea ce El urăşte (impurităţile).

Cele mai bune relaţii intime sunt cele care au loc după ce hrana a fost digerată

În acel moment căldura, răceala, uscăciunea şi umiditatea interioară a corpului au valori moderate. Relaţiile intime întreţinute când stomacul este plin sunt mai dăunătoare decât cele care au loc atunci când el este gol. Aceasta este situaţia în care corpul simte umezeala în exces, comparativ cu uscăciunea, precum şi căldura, opusul răcelii. Relaţiile intime ar trebuie întreţinute în momentul în care dorinţa se aprinde şi corpul este pregătit în mod natural să se angajeze în acest act, nu doar pentru că omului i-a trecut prin cap acest lucru.

Omul nu ar trebui să îşi stârnească apetitul sexual atunci când corpul său nu este excitat în mod natural, nici să se forţeze să întreţină relaţii intime. Pe de altă parte, dacă apetitul său sexual este trezit, el poate să îşi satisfacă aceste dorinţe. Ar trebui evitate relaţiile intime cu o femeie bătrână, cu cele foarte tinere care nu sunt pregătite pentu acest lucru sau nu îl doresc, cu o femeie suferindă, cu o femeie care nu este frumoasă sau cu o femeie pe care bărbatul o urăşte. Întreţinerea de relaţii sexuale în una dintre aceste condiţii slăbeşte dorinţa şi impulsul sexual.

Femeile din Paradis, huriile, nu au fost atinse de nimeni înaintea soţilor din Paradis, iar aceasta este o binecuvântare din partea lui Allah, o calitate. Aişa i-a spus odată Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ): Dacă treci pe lângă un copac ale cărui frunze au fost mâncate şi pe lângă un alt copac care nu a fost încă atins, din care dintre aceştia i-ai permite cămile tale să pască? El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Din copacul care nu a fost atins. Ea se referea la faptul că el nu a fost căsătorit cu nici o virgină în afară de ea.

Relaţiile intime cu o femeie aflată la menstruaţie nu sunt permise de şeriat şi prin însăşi natura lucrurilor, deoarece este un act nociv şi toţi doctorii au avertizat asupra acestui lucru.

Se cuvine a fi menţionat faptul că o poziţie sexuală foarte bună este aceea în care soţul stă deasupra soţiei, după ce a alintat-o şi a sărutat-o. Acesta este şi motivul pentru care poziţia respectivă este numită câteodată firaş (saltea sau pat).

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus odată: Fiul aparţine firaş-ului.

Îndeplinirea relaţiilor intime face parte din responsabilităţile pe care le are soţul faţă de soţie, după cum a spus Allah: Bărbaţii sunt protegiuitori ai femeilor (Nisa, 34).

Allah a mai revelat:

Ele (femeile) vă sunt veşmânt vouă, iar voi le sunteţi veşmânt lor (Baqara, 187).

Poziţia sexuală indicată, pe care am descris-o în rândurile de mai sus, este preluată din descrierea apropierii dintre cei doi prin acest verset, aceştia fiind veşmânt unul pentru celălalt.

Se relatează că oamenii Cărţii obişnuiau să întreţină relaţii cu soţiile lor în timp ce stăteau întinşi pe o parte, afirmând că această poziţie este cea mai confortabilă pentru femeie. Cât despre cei din tribul Quraiş şi Ansari, ei obişnuiau să întreţină relaţii intime cu soţiile pe la spate (pe cale vaginală) iar evreii îi criticau pentru aceste practici.

Apoi Allah a revelat:

Femeile voastre vă sunt vouă ogor. Duceţi-vă la ogorul vostru cum veţi voi, însă, înainte, faceţi ceva şi pentru sufletele voastre. Temeţi-vă de Allah! Să ştiţi că-L veţi întâlni. Aşa vesteşte-le credincioşilor! (2:223)

În Sahihan se relatează că Jabir a spus:

Evreii obişnuiau să spună că, dacă un bărbat întreţinea relaţii intime cu soţia lui pe la spate, copilul din pântecele femeii va avea ochii saşii. Apoi Allah a revelat: soţiile voastre sunt ogor pentru voi. Veniţi la ogorul vostru când şi cum voiţi 2:223

Într-o altă variantă a acestui hadis, relatată de Muslim, Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a comentat astfel acest verset: Dacă doriţi pe la spate, dacă doriţi din faţă, însă într-o singură deschizătură (vaginul).

Relaţiile sexuale anale nu au fost permise de nici unul dintre profeţi.

Abu Daud a relatat în Sunan că Abu Huraira a transmis de la Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) următoarele:

Blestemat fie cel care are relaţii intime cu o femeie prin anusul ei.

Ahmad şi Ibn Majah au relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Allah nici nu se va uita la acela care a întreţinut relaţii intime anale cu soţia lui.

At-Tirmidhi şi Ahmad au mai menţionat o altă variantă a acestui hadis, variantă conform căreia Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Oricine întreţine relaţii intime cu soţia sa în timp ce ea se află la menstruaţie sau pe cale anală şi oricine merge la un ghicitor şi crede ceea ce acesta îi spune, el nu a crezut în ceea ce Allah a trimis pe pământ prin Muhammad.

Într-o altă relatare a lui al-Bayhaqi, Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Oricine are relaţii intime cu un bărbat sau cu o femeie pe cale anală a comis un act de kufr (necredinţă).

Se mai relatează că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Allah spune adevărul fără sfială; să nu aveţi relaţii intime pe cale anală cu femeile.

At-Tirmidhi a relatat că Talq bin Ali a spus că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Nu faceţi sex cu femeile prin deschizăturile lor din spate! Allah nu se sfieşte să grăiască adevărul.

Ibn Adi a relatat în cartea sa al-Kamil că Abdullah bin Mas’ud a povestit că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Nu întreţineţi relaţii intime prin anus cu femeile!

Abu Than a relatat următoarele spuse ale Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ): oricine întreţine relaţii intime cu bărbaţi sau cu femei pe cale anală a comis un act de necredinţă.

Isma’il bin Aiyas a relatat că Jabir a narat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Fiţi timizi în faţa lui Allah; însă Allah nu se sfieşte să grăiască adevărul: să nu aveţi relaţii intime cu femeile pe cale anală.

Al-Baghawi a relatat că Qatadah a fost întrebat odată despre acela care întreţine relaţii intime cu soţia sa pe cale anală, iar Qatadah a relatat ceea ce i-a spus lui Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ): Aceasta este sodomie minoră. Imamul Ahmad a relatat că Ibn Abbas a spus: Soţiile voastre sunt ogor pentru voi 2:223

Acest verset a fost revelat cu referire la unii oameni din tribul Ansar. Ei au venit la Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi l-au întrebat, iar el le-a răspuns: Întreţineţi relaţii intime cu soţiile voastre oricum doriţi, însă evitaţi pe cele pe cale anală!

În Musnad-ul Imamului Ahmad se relatează că Ibn Abbas a spus că Umar bin Al-Khattab a venit la Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )  şi a spus:

O, Trimis al lui Allah, sunt distrus!

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) l-a întrebat: Ce te-a distrus?

Umar a spus: Mi-am întors aseară soţia invers.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) nu i-a răspuns, iar la puţin timp după aceea Allah a revelat versetul: Soţiile voastre sunt ogor pentru voi. Veniţi la ogorul vostru când şi cum voiţi 2:223. Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Dacă doriţi, puteţi să întreţineţi relaţii intime prin faţă sau prin spate, însă evitaţi menstruaţia şi calea anală.

At-Tirmidhi a relatat că Ibn Abbas a relatat de la Profet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) următoarele:

Allah nu se va uita la un bărbat care a întreţinut relaţii intime pe cale anală cu un bărbat sau cu o femeie.

Uqbah bin Amir a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Blestemat fie oricine întreţinte relaţii cu femeile pe cale anală.

Musnad al-Harith bin Abi Usamah a relatat că Abu Huraira şi Ibn Abbas au spus: Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) ne-a ţinut un discurs chiar înainte de a muri şi era ultima cuvântare pe care Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a ţinut-o în Medina înainte de a merge către Allah. El a spus: Oricine întreţine relaţii pe cale anală cu o femeie sau cu un bărbat, sau cu un băiat, când va veni în Ziua Judecăţii va emite un miros mai fetid decât leşul putrezit. Oamenii din jur vor fi deranjaţi de mirosul lui până când vor intra în Iad. Iar Allah îi va distruge toată răsplăţile şi nu va accepta de la el nici o rugăciune şi nici un post. Şi va fi băgat într-un sicriu din foc în care va fi ferecat cu cuie făurite din foc.

Abu Huraira a comentat pe marginea acestui hadis:

Acest lucru i se va întâmpla oricui nu s-a căit (după ce a comis un act de sodomie).

Un bărbat a venit la Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi l-a întrebat despre relaţiile intime cu femeile, pe la spate.

Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Este permis.

După ce bărbatul a plecat, Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) l-a chemat din nou şi l-a întrebat:

Ce anume ai întrebat? Dacă te referi la faptul că ai întreţinut relaţii intime pe la spate, dar în vagin, atunci este permis. Cât despre relaţiile pe la spate, în anus, acestea nu sunt permise. Allah nu se sfieşte să rostească adevărul. Să nu aveţi relaţii intime pe cale anală cu femeile! Allah a mai spus: Şi intraţi la ele după cum Allah a poruncit.

Mujahid a spus: L-am întrebat pe Ibn Abbas despre semnificaţia cuvintelor lui Allah: Şi intraţi la ele după cum Allah v-a poruncit. El a spus: Să întreţineţi relaţii cu ele prin singura deschizătură permisă şi nu vă este permis să aveţi relaţii cu ea când este la menstruaţie. Ali bin Abi Talhah a comentat astfel: Se făcea referire la vagin.

Printre drepturile pe care soţia le are asupra soţului ei se numără şi acela de a se bucura de o activitate sexuală naturală, iar relaţiile intime anale nici nu îi satisfac acest drept, nici nu îi împlinesc dorinţa. Calea anală nu a fost creată pentru acest act şi nici nu este potrivită pentru acesta, spre deosebire de vagin. Cei care se abţin de la sexul normal, pe cale vaginală, şi întreţin relaţii pe care anală au deviat de la poruncile lui Allah, de la înţelepciunea Lui divină. Sodomia conduce la depresie şi mâhnire şi atrage după sine ura şi înstrăinarea soţilor. Sodomia înnegreşte faţa, aduce suferinţă pieptului, stinge flacăra inimii şi dă culoare pământie feţei, culoare care va deveni un semn particular al celor care se implică în această activitate. Pe de altă parte, sexul anal aduce ură (între cei care participă la acest act) şi curând îi va face pe cei doi să se separe. Natura bună a ambilor participanţi va fi distrusă treptat, cu excepţia cazului în care se căiesc cu sinceritate în faţa lui Allah. Sodomia şterge calităţile pozitive şi le înlocuieşte cu opusul acestora; nu în ultimul rând reuşeşte să distrugă sentimentele de afecţiune şi bunele relaţii dintre cei doi practicanţi care vor ajunge să se blesteme şi să se urască reciproc. De asemenea, sexul anal stârpeşte timiditatea. Atunci când inima îşi pierde sfiala, va ajunge să îi placă ceea ce trebuie displăcut şi va urî ceea ce ar trebui să fie plăcut. Astfel, inima va cădea în ruină şi va fi distrusă. Sodomia alterează natura umană şi o îndepărtează de calea trasată de Allah, generând un comportament animalic sau chiar mai josnic. Atunci când natura umană este alterată şi schimbată, faptele omului şi călăuzirea vor şi ele modificate. Celui care se dedă la un asemenea act îi vor deveni plăcute lucrurile rele şi faptele rele; el va deveni confuz în ceea ce priveşte stautul, faptele şi vorbirea sa. Sodomia îl umileşte, îl degradează pe om şi îi aduce nefericirea. În cele din urmă, sexul anal va face ca acela care îl practică să fie urât de către toţi, el va displăcea tuturor, iar oamenii vor simţi dispreţ şi dezgust faţă de el.

Fie ca pacea şi binecuvântările lui Allah să se reverse asupra celui a cărui îndrumare le oferă celor care îl urmează fericirea în această viaţă lumească, precum şi în cea veşnică!

Există două tipuri de activitate sexuală nocivă

Unul dintre ele este cel declarat ca atare de către şeriat, iar celălalt este cel care sfidează natura.

Există o gradaţie cu privire la tipurile de relaţii intime pe care religia le interzice; unele sunt mai rele decât altele. Activitatea sexuală interzisă pentru o anumită perioadă de timp este mai puţin periculoasă decât cea interzisă cu desăvârşire. De exemplu, este interzisă întreţinerea de relaţii intime în timpul postului, în starea de ihram, în timpul izolării (itikaf), pe durata menstruaţiei, etc. Nu este stipulată vreo pedeapsă atunci când vreuna dintre aceste interdicţii limitate este încălcată.

Cel de-al doilea tip, interzis complet, se împarte în două categorii. Prima categorie se referă la ceea ce este interzis pentru eternitate, cum ar fi căsătoria cu o persoană cu care nu este permis mariajul. Cea de a doua categorie este interzisă, însă nu fără căi de acceptare: de exemplu, comiterea de adulter sau desfrânarea, act întreprins de două persoane care, teoretic, s-ar putea căsători. În cazul adulterului se încalcă două drepturi: dreptul lui Allah şi cel al soţului. Dacă o femeie a fost forţată să realizeze un astfel de act, atunci se vor încălca trei drepturi (cel al lui Allah, al soţului şi propriul ei drept). Dacă ea are familie şi rude, ei vor fi dezonoraţi de actul devenit astfel, viol, şi se va încălca un al patrulea drept, faţă de societate. Iar dacă femeia este interzisă pentru căsătorie acelui bărbat, atunci un al cincilea drept va fi încălcat, al legii.

Gravitatea unui astfel de act diferă în funcţie de numărul de prohibiţii pe care le încalcă.

Există un gen de activitate sexuală care este dăunătoare pentru natura umană, fie din cauza formei pe care o îmbracă, fie din cauza felului în care este împlinită. De exemplu, a întreţine relaţii intime excesiv de des va slăbi forţa corpului şi va dăuna nervilor. În plus, va provoca tremurat convulsiv, paralizie facială şi spasme. Va slăbi vederea şi restul funcţiilor corpului, atrăgând după sine şi pierderea căldurii şi energiei corpului, lărgind vasele de sânge şi expunându-le la acumularea de substanţe dăunătoare.

Cel mai bun moment pentru întreţinerea de relaţii intime este după ce hrana din stomac a fost digerată, însă nu atunci când stsomacul este gol, deoarece în această situaţie este posibil ca actul sexual să conducă la formarea de cheaguri de sânge; nu este bine nici atunci când omul este obosit, după ce a făcut baie, după ce a vomat sau când este nervos, trist, deprimat, preocupat sau extrem de fericit.

Cel mai potrivit moment de a întreţine relaţii intime este după căderea nopţii, mai ales după ce hrana a fost digerată. După aceea se face baie sau se împlineşte abluţiunea, apoi se trece la somn şi astfel organismul îşi recapătă puterea.

Un gând despre „Legăturile intime

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s