Ignoranţă

***

Rivalitate în ornamentarea moscheilor

Printre semnele Zilei de Apoi ce au apărut deja şi despre care Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) ne-a relatat se numără acela că oamenii se vor lua la întrecere în decorarea moscheilor. Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a prezis apropierea zilei de Apoi ca fiind timpul în care oamenii vor construi moschei spaţioase şi măreţe, întrecându-se unii pe alţii în ornamentarea şi înfrumuseţarea lor.

Decorarea excesivă a moscheilor este un semn al Zilei de Apoi.

Anas a relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Ceasul nu va veni până ce oamenii nu se vor lua la întrecere în decorarea moscheilor.

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Nu mi s-a poruncit să construiesc moschei înalte. Ibn Abbas a adăugat: Cu siguranţă voi le veţi împodobi aşa cum au făcut evreii şi creştinii.

În timpul vieţii sale, moscheea Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) era construită din cărămizi iar acoperişul era acoperit cu ramuri de palmieri. Primul calif, Abu Bakr, nu a mai adăugat nimic, ci doar a renovat ceea ce se deteriorase. Omar a recondiţionat-o aşa cum era în timpul vieţii Trimisului lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) din cărămidă şi ramuri, dar a schimbat stâlpii ce o susţineau. Aceştia erau din lemn. Califul Osman a schimbat la început cărămida, apoi şi celelalte elemente. A construit pereţii din piatră decorativă şi lemn de tei. Stâlpii i-a făcut din piatră decorativă, iar acoperişul din tek. Acestea au supravieţuit până astăzi.

Înainte de propovăduirea islamului, păgânii au reparat şi îngrijit moscheea din Ka’ba, susţinând ceremonii păgâne acolo. Au făcut din moschee o sursă de venit prin păstrarea idolilor Arabiei în jurul şi înăuntrul sanctuarului. Islamul s-a declarat împotriva acestui lucru dar păgânii i-au izgonit pe musulmani şi pe conducătorii acestora din Mecca şi nu le-au mai permis să intre nici măcar în Ka’ba.

Când musulmanii au devenit suficient de puternici pentru a recuceri Mecca (anul 8 Hijra) au purificat moscheea, restabilind adorarea unui singur Dumnezeu, Allah. Deşi unii păgâni au dorit să lucreze sau să continue a se îngriji de Ka’ba acestora nu le-a fost îngăduit.

Allah Preaînaltul a zis:

În case pe care a îngăduit Allah să fie înălţate şi în care este pomenit numele Său. În ele Îi aduc Lui laudă dimineaţa şi seara – Bărbaţi pe care nici negoţul, nici marfa nu-i împiedică de la pomenirea lui Allah, de la împlinirea Rugăciunii şi de la achitarea Daniei, care se tem de o Zi când inimile şi privirile lor vor fi tulburate.

24:36-37

Ci întreţin moscheile lui Allah doar aceia care cred în Allah şi în Ziua de Apoi, împlinesc Rugăciunea, aduc Dania şi nu se tem decât de Allah. Poate că aceia vor fi bine călăuziţi.

9:18

***

Cunoştinţele religioase se vor diminua

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a prezis că diminuarea cunoştinţelor religioase este un semn al zilei de Apoi. Cunoaşterea va dispărea şi se va instala ignoranţa, iar la sfârşitul lumii printre oameni vor dăinui neliniştile.

Abu Musa al-Aşari şi Abdullah bin Masud au relatat că Profetul sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Temeţi-vă de Ziua de Apoi, va veni o vreme în care ştiinţa va ştirbi şi ignoranţa îi va lua locul, iar vărsările de sânge se vor înmulţi.

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

Când se va apropia ziua de Apoi, cunoaşterea se va diminua, neliniştile vor fi de nedomolit, se va instala avariţia, iar harj-ul se va înmulţi.

Ei au întrebat: Ce înseamnă al-harj?

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns: Înseamnă, măcel, crime.

Abdullah bin Amr bin As a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând:

Cu adevărat, Allah nu îndepărtează de oameni cunoaşterea, smulgând-o pur şi simplu, ci prin descreşterea numărului învăţătorilor (în credinţă). Atunci când nu va mai fi nici un învăţat care să-i înveţe, oamenii vor urma conducători ignoranţi. Şi când vor fi rugaţi să dea verdicte religioase, le vor da fără a avea cunoştinţele necesare şi vor greşi, conducându-i şi pe ceilalţi pe aceiaşi cale.

***

Timpul se va scurge cu repeziciune

Ceasul se va apropia atunci când oamenii se vor ajunge unii pe alţii în ceea ce priveşte comiterea răutăţilor şi a imoralităţilor; vârsta la care ajunge omul se micşorează, zilele şi nopţile trec cu repeziciune, astfel încât un an va fi precum o lună, o lună precum o săptămână, o săptămână precum o zi, o zi precum o oră, iar o oră va fi precum arderea frunzelor de palmier.

Allah Preaînaltul şi Preamăritul a spus:

Dacă neamurile acestor cetăţi ar fi crezut şi ar fi avut frică, atunci noi le-am fi dăruit binecuvântări din cer şi de pe pământ. Însă ei i-au socotit minicinoşi pe trimişi şi din această pricină Noi i-am apucat pentru ceea ce au agonisit.

7:96

De fapt, binecuvântările prin vârstă, existenţă şi dezvoltare depind de credinţa adevărată, urmând poruncile lui Allah şi evitând ceea ce a fost interzis.

***

Omul îşi va dori să fie în mormânt în locul fratelui său

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) ne-a relatat că Ziua de Apoi nu va veni până ce un om nu ce va trece pe lângă un mormânt fără să îşi dorească să fie în locul celui dinăuntru.

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Ziua de Apoi va veni când un om ce va trece pe lângă un mormânt va zice: Aş dori să fiu în locul lui.

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus: Pe Cel în Mâinile Căruia se află viaţa mea, lumea nu se va sfârşi până ce un om va trece pe lângă un mormânt, se va apleca deasupra acestuia şi îşi va exprima dorinţa de a se afla în locul celui din mormânt şi asta nu din motive religioase, ci din cauza nenorocirilor.

Anas bin Malik a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Nimeni nu trebuie să-şi dorească moartea din cauza unui rău ce a căzut asupra lui. Însă dacă acesta nu conţine nimic bun spune: O, Allah, ţine-mă în viaţă atât timp cât este bine pentru mine şi adu-mi moartea dacă este mai bine pentru mine.

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) s-a rugat:

O, Allah, dacă hotărăşti să pogori vreo nenorocire asupra poporului meu, (mai bine) lasă-mă să mor.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s