Înlesnirea celor interzise

***

Consumul băuturilor alcoolice considerat a fi permis

Unul dintre semnele Zilei de Apoi este şi consumul excesiv al băuturilor alcoolice de tot felul ajunse a fi considerate medicamente sau chiar leacuri. În unele părţi ale lumii, denumirile unor băuturi (de ex. lichiorul) au fost schimbate cu numele unor băuturi non-alcoolice pentru a ajuta tranzacţiile comerciale şi a înlesni răspândirea acestor obiceiuri printre oameni.

Allah Preaînaltul a revelat

Ei te întreabă despre vin [khamr] şi despre jocurile de noroc [maysir]. Spune: În amândouă este mare păcat şi sunt unele foloase pentru oameni, dar în amândouă păcatul este mai mare decât folosul. Ei te întreabă ce trebuie să cheltuiască (pentru milostenie) Spune: Ceea ce vă prisoseşte (din bunurile voastre)! Astfel Allah vă face desluşite Semnele Sale; poate că voi o să cugetaţi.

2:219

Etimologic cuvântul khamr înseamnă suc de struguri fermentat sau orice băutură fermentată sau aflată într-un proces care o transformă în alcool şi provoacă starea de ebrietate. Există posibilitatea ca unele dintre acestea să deţină unele beneficii minore în situaţii speciale, însă răul este mai mare decât beneficiul, mai ales dacă privim acest obicei în ansamblul societăţii cât şi pentru indivizi în parte.

Anas a spus: Vă voi relata un hadis, apoi vă voi spune despre el.

L-am auzit pe Trimisul lui Allah   sallallaahu  `alayhi  wa  sallam ( may  Allaah exalt his mention )spunând: Printre semnele zilei de apoi se numără şi (următoarele): Cunoaşterea religioasă se va micşora; ignoranţa în ceea ce priveşte religia se va înmulţi; relaţiile sexuale interzise vor fi permise; băuturile alcoolice vor fi din belşug şi vor fi considerate permise; numărul femeilor va creşte, iar cel al bărbaţilor va descreşte atât de mult, încât 50 de femei vor umbla după unul singur.

Allah Preaînaltul a spus:

O, voi cei care credeţi! Vinul, jocul de noroc, pietrele ridicate (idolii) şi săgeţile (pentru prezicere) sunt numai murdării din lucrătura lui Şeitan. Deci feriţi-vă de ele ca să izbândiţi! Doară Şeitan doreşte să semene între voi duşmănie şi ură, prin vin şi prin jocul de noroc, şi să vă abată de la pomenirea lui Allah şi de la rugăciune. Oare nu vă veţi opri (de la acestea)?

5:90-91

Se cuvine a ne supune poruncilor lui Allah în loc să dăm crezare superstiţiilor sau părerile părtinitoare, viciate. Evident unii oameni simt o plăcere temporară în consumarea a ceea ce a fost interzis însă aceasta nu este o cale spre prosperitate sau căinţă.

***

Considerarea relaţiilor sexuale interzise ca fiind permise

Adulterul nu este doar un act fără ruşine ce presupune aversiune faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi, ci şi un act ce deschide calea spre multe alte păcate. Lanţul de consecinţe nefaste al adulterului distruge familia, viitorul copiilor născuţi sau care urmează a se naşte, poate duce la neînţelegeri grave, la crimă, la distrugerea reputaţiei, pierderea proprietăţii şi la destrămarea definitivă a legăturilor sociale.

Allah Preaînaltul a zis:

Şi nu vă apropiaţi de prea-curvie, căci este o josnicie! Şi rău drum este acesta.

17:32

Adulterul (zina) defineşte raportul sexual dintre un bărbat şi o femeie, necăsătoriţi unul cu celălalt (dintre care unul sau ambii parteneri sunt căsătoriţi cu alte persoane). Concubinajul defineşte raportul sexual între două persoane necăsătorite.

Conform şeriatului islamic, divorţul şi căsătoria se pot înfăptui uşor, tocmai pentru a diminua tentaţia de a întreţine raporturi sexuale în afara legământului sfânt al căsătoriei. Nikah-ul sau metoda islamică de căsătorie nu reprezintă acelaşi lucru cu oficierea unei căsătorii civile sau a nunţii sau a promisiunilor dintre parteneri întrucât toate acestea au ca scop recunoaşterea uniunii de către familie, societate, terţi; nikah-ul reprezintă oficierea legăturii în faţa lui Allah Preaînaltul, act ce poate avea loc în cele mai modeste condiţii şi nu este legat de cultura matrimonială a popoarelor, mai precis de tradiţii, Allah poate binecuvânta sau despărţi partenerii cu sau fără acceptul familiei, cu sau fără acceptul societăţii, cu sau fără acte aferente. Nikah-ul este forma naturală prin care oamenii consimt a convieţui şi a-şi uni destinele în faţa lui Allah Preaînaltul şi nu în faţa autorităţii lumeşti a familiei, societăţii, prietenilor şi ca atare constituie o acţiune personală, intimă şi numeroase formule sunt acceptate pentru a împiedica făptuirea de relaţii sexuale interzise, dintre care pot fi enumerate căsătoria temporară sau poligamia.

Juriştii musulmani au păreri împărţite în privinţa acestor subiecte, iar părerile variază de la aplicarea celor mai aspre pedepse pentru adulterini până la îngăduirea iertării sau a unor formule sociale acceptate pentru ca vinovaţii să poată scăpa de pedeapsa imoralităţilor comise; acest subiect, întrucât tratează dragostea şi intimitatea fiinţei umane, este unul sensibil şi mai întotdeauna depinde de un context prealabil în care faptele s-au derulat.

Însă, conform relatărilor profetice, înaintea zilei de apoi, ignoranţa va lua locul cunoaşterii, adulterul va deveni un act obişnuit, bărbaţii vor descreşte în număr, iar femeile se vor înmulţi.

Abu Amir sau Abu Malik al-Ashari a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah  sallallaahu  `alayhi  wa  sallam ( may  Allaah exalt his mention ) spunând:

Printre urmaşii mei se vor număra unii care vor considera ca fiind permise întreţinerea relaţiilor sexuale interzise, purtarea hainelor din mătase, consumarea băuturilor alcoolice şi folosirea excesivă a instrumentelor muzicale. Şi vor fi unii care vor şedea la baza unui munte, iar seara păstorii lor vor veni la ei cu turmele de oi ale acestora şi îi vor întreba ceva, însă ei vor spune: Întoarceţi-vă mâine. În timpul nopţii, Allah îi va distruge şi va lăsa muntele să cadă peste ei şi îi va transforma (pe cei ce au mai rămas dintre ei) în maimuţe şi porci şi vor rămâne astfel până în Ziua Învierii.

Un gând despre „Înlesnirea celor interzise

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s