166

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus:

În Ziua Învierii veţi fi chemaţi desculţi, dezbrăcaţi şi necircumcişi. Apoi el a recitat: „După cum Noi am fost la originea primei creaţii, tot astfel Noi o vom reface – Noi ne legăm cu legământ”. „Fără îndoială, aşa Vom face”; şi apoi a continuat: Primul ce va fi înveşmântat în Ziua Învierii va fi Avraam. Apoi, unii dintre companionii mei vor fi trecuţi la stânga şi când eu voi striga „sărmanii mei companioni!” voi primi răspunsul că ei trecuseră din nou la necredinţă de când i-am părăsit.

Atunci voi spune la fel ca slujitorul cel cinstit: „Am fost martor la ce făceau ei când locuiam cu ei şi m-ai ridicat la Tine, Tu ai vegheat asupra lor şi Tu eşti martor al tuturor lucrurilor”.

Dar mi se va spune: „Ei n-au făcut decât să se întoarcă pe călcâie de când ai plecat dintre ei”.

167

Abdullah ibn Mughaffal a relatat că Trimisul lui Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a interzis aruncatul pietricelelor, spunând: Aceasta nu face jocul şi nici nu-l învinge pe duşman, ci rupe dinţii şi scoate ochii.

El (cel care se afla lângă Abdullah ibn Mughaffal) a continuat să arunce cu pietricele, la care acesta i-a zis:

Îţi spun că Trimisului lui Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) nu i-a plăcut şi a interzis aruncarea pietricelelor, dar văd că o faci din nou, de aceea nu voi mai vorbi cu tine.

168

Aabis ibn Rabi’a a relatat:

L-am văzut pe Umar ibn al-Khattab sărutând Stânca neagră şi spunând:

Pe Allah, te sărut pe deplin conştient că eşti o piatră şi nu poţi face nici bine nici rău, dar dacă nu l-aş fi văzut pe Trimisul lui Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) că te sărută, nu te-aş fi sărutat nici eu.

169

Abu Huraira relatează că atunci când Trimisului lui Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) i s-a revelat: „Ale lui Allah sunt toate lucrurile ce se află între ceruri şi pământ şi chiar dacă dezvăluiţi ce aveţi în minte sau ascundeţi, Allah vă va chema să daţi socoteală. Atunci El iartă pe cine voieşte şi pedepseşte pe cine voieşte el; şi Allah are putere asupra tuturor lucrurilor”: companionii Trimisului lui Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) au considerat acest lucru prea aspru şi au mers la Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), s-au aşezat în genunchi şi au zis:

Trimis al lui Allah, ni s-au desemnat nişte îndatoriri care sunt peste puterile noastre, cum ar fi rugăciunea, postul, jihadul, milostenia; apoi ţi-a fost revelat acest verset şi este peste putinţa noastră să trăim după cerinţele sale.

Trimisul lui Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis:

Aveţi de gând să spuneţi ceea ce au spus şi popoarele celor două cărţi (evreii şi creştinii) înaintea voastră: Ascultăm, dar nu ne supunem? Ar trebui mai degrabă să spuneţi: Ascultăm şi ne supunem, căutăm iertarea Doamne al nostru şi la Tine ne întoarcem. Şi ei au zis: Ascultăm şi ne supunem, căutăm iertarea Ta, Stăpâne al nostru şi la Tine ne întoarcem!

După ce au recitat aceasta şi cuvintele au ieşit cu uşurinţă din gurile lor, Allah a revelat curând după aceea: „Trimisul crede în ceea ce îi trimite Domnul şi la fel şi credincioşii. Fiecare crede în Allah şi în îngerii Săi, în cărţile şi trimişii Săi, spunând: Noi nu deosebim între trimişii Săi şi ei zic: Ascultăm şi ne supunem, căutăm iertarea Ta, o, Stăpâne al nostru şi la Tine ne întoarcem!” După ce au făcut aceasta, Creatorul a revelat din nou: „Allah nu încarcă sufletul peste puterile sale. Sufletul primeşte binele ce-l merită şi răul ce-l merită. Doamne al nostru, nu ne pedepsi dacă uităm sau facem o greşeală”.

(Profetul  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a spus din revelaţie): Adevărat, „Doamne al nostru! Nu pune peste noi o sarcină aşa cum ai pus peste cei dinaintea noastră.”

(Profetul a rostit din revelaţie): Da, „Stăpâne al nostru, nu ne pune pe umerii noştri (greutăţi) pe care nu avem puterea să le ducem.”

(Profetul a vorbit din revelaţie): „Iartă-ne şi apără-ne şi ai milă de noi! Tu eşti Stăpânul nostru, dăruieşte-ne victoria asupra necredincioşilor.

El (Domnul lumilor) a spus: Da (încuviinţez).”

Un gând despre „166

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s