Вяра в съдния ден

***

Ние вярваме в съдния (ахирета), този ден е деня на Второто пришествие (къямет) и след него няма друя ден. В този ден хората ще бъдат съживени и този живот ще бъде вечен, тези, които заслужават наказание ще получат ада.

Ние вярваме, във възкресението, когато Всесилния Аллах, ще върне към живот всички мъртъвци, след като меляикето Исрафил оповести със „Сур“ за втори път (знаем че при първото оповестовяане със „Сур“ настъпва края на света):

„И щом се протръби с Рога, всички на небесата и на земята ще паднат безжизнени, освен за когото Аллах не е пожелал. После още веднъж ще се протръби и ето ги ­ станали ­ чакат!” [39:68]

Тогава хората ще се изправят от гробовете си пред Създателя на световете боси и голи. В Свещения Коран Всевишния Аллах повелява следното:

„Денят, в който ще навием небето като свитък за писане. Както наченахме първото сътворяване, така Ние ще го повторим ­ обещание от Нас. Ние непременно ще го направим.” [21:104]

Ние вярваме в равносметката и везните. Вярваме в книгата за деянията където са записани всички деяния на хората. Те ще бъдат раздадени от дясната им страна или от лявата. В Свещения Коран се заповядва:

А от онзи, чиято книга [за делата] му се даде в десницата, * ще се потърси лека сметка * и ще се завърне при своите хора [в Рая] щастлив. * А онзи, чиято книга му се даде откъм гърба, * той ще зове за [своето] унищожение * и ще гори в пламъци. [84:7-12]

В друг стих на Свещения Коран е повелено:

„И привързахме делата на всеки човек към неговата шия. И в Деня на възкресението ще му извадим книга, която той ще намери разтворена: * “Чети своята книга! Достатъчен си Днес да направиш равносметка за себе си.” [17:13-14]

Ние вярваме във везните, които ще бъдат поставени в деня на къямет за да отмерват деянията на хората и никой няма да бъде ощетен с нещо:

„Който извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще го види. * И който извърши зло, дори с тежест на прашинка, ще го види.” [99:7-8]

„А чиито везни олекнат, тези са се погубили ­ в Ада ще пребивават вечно. * Огънят ще обгаря лицата им и в него ще се гърчат.” [23:103-104]

„Който дойде с добрина, ще има десет като нея. А който дойде със злина, ще му се въздаде само колкото нея и не ще бъдат угнетени.” [6:160]

Пратеника на Аллах Хз. Мухаммед sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) има право на великото застъпничество (шефаат). Хз. Мухаммед sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) ще се застъпва специално пред Всевишния Аллах и с Негово позволение да отсъди между Своите раби, когато ги полетят непоносими тъга и притесниния. Те ще идат при Адем (а.с.), после при Нух (а.с.), после при Ибрахим (а.с.) и накрая при последния Пратеник на Аллах, Мухаммед sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) и той ще застъпва за тях при Аллах, защото единствено на него е дадено това право. Тези вярващи, които ще попаднат в огъня, за да бълат изведени от там нашият пророк и другите пророци заедно с вярващите и меляикетата ще искат застъпничеството „шефаат“. Освен това Аллаху Теаля без да търси застъпничество ще извади от огъня на ада тези, които принадлежат на мюслюманското общество.

Ние вярваме в басейна наречен „Кевсер“, водата в която е по-бяла от мляко, по-сладка от мед и по-благоухайна от мискус.

Вярващите от общността на мюслюманите се събират до басейна „Кевсер“ пият от нея до насита вода със съдове прекрасни и многобройни като звезди и щом пият от тази вода никога повече не ожадняват.

Ние вярваме, че мостта „Сърат“ е построен над ада. Хората го преминават с бързниа съответна на делата им. Първите го преминават бързо като мълния, следващите по-бавно и т. н. Пророка Мухаммед sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) стои над пътя „Сърят“ и казва;

Аллах мой, спаси! Спаси!

Тези, които имат злодеяния немогат да преминат през моста „Сърат“ и падат доло в ада.

Ние вярваме във всичко, споменато в Свещения Коран и в Хадисите на Пророка sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) за неговите ужаси, Аллах (дж. дж.) да ни спаси от тях.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s