Greutăţile

= نهج البلاغة = 

Predica 161

Trăsăturile Profetului  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi ale urmaşilor săi

Allah l-a înzestrat pe Profet  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) cu o lumină strălucitoare, dovezi desluşite, un drum limpede şi o carte călăuzitoare. Familia lui este cea mai bună familie, arborele obârşiei sale este cel mai bun arbore, cu crengi bine cumpănite, cu roade atârnânde (din belşug). Locul său de naştere a fost Mecca, iar locul strămutării sale, Taybah (Medina), de unde s-a înălţat pomenirea sa, iar vocea sa a răsunat de aici în lung şi în lat.

Allah l-a trimis dintr-o pricină îndestulătoare, cu o predică vindecătoare, cu o vestire de îndreptare. Prin el, Allah a dezvăluit căile ce fuseseră părăsite şi a năruit născocirile aduse. Prin el, Allah a tălmăcit poruncile cele amănunţite. Oricine îmbrăţişează altă religie decât islamul suferinţa sa este hotărâtă, toiagul (de sprijin) i se va rupe, soarta îi va fi plină de griji, iar sfârşitul îi va fi o îndelungă mâhnire şi o pedeapsă chinuitoare.

Eu îmi pun încrederea în Allah, către El mă întorc şi la El caut călăuzirea pe drumul ce duce către raiul Său şi locul dorinţei Sale.

Povăţuirea de a fi pioşi şi de a fi respectuoşi faţă de cei ce au fost

Vă povăţuiesc, o, voi, robi ai lui Allah, să aveţi teamă de Allah şi să Îi daţi ascultare, căci El este izbăvirea de mâine şi mântuirea de-a pururea. El v-a prevenit asupra pedepsei, şi chiar cu multă temeinicie. El v-a înduplecat (spre bine) şi a făcut-o întru totul. El v-a zugrăvit această lume, îndepărtarea ei de voi, decăderea ei, ca şi schimbarea ei. Aşadar, ţineţi-vă departe de ademenirile ei, căci prea puţine dintru ea vă vor însoţi. Un asemenea locaş se apropie cel mai mult de nemulţumirea lui Allah şi se îndepărtează cel mai mult de mulţumirea lui Allah.

Aşadar, ţineţi-vă ochii închişi, o, voi, robi ai lui Allah, şi nu luaţi aminte la grijile şi treburile ei, căci voi sunteţi siguri de despărţirea de ea, ca şi de felul ei schimbător. Temeţi-vă de ea precum cel temător cu toată sinceritatea, precum cel ce luptă din greu, şi învăţaţi din ceea ce aţi văzut în legătură cu locurile căzute a celor de dinaintea voastră, şi anume că încheieturile lor au fost făcute să dispară, ochii şi urechile lor au fost nimicite, cinstirea şi respectul lor au dispărut, iar plăcerile şi avuţiile lor au ajuns la capăt. Apropierea de copiii lor s-a preschimbat în însingurare. Tovărăşia soţiilor lor s-a schimbat în despărţire de ele. Ei nu se ridică în slăvi unul pe altul, şi nici nu dau naştere la copii, necum să se întâlnească unul cu celălalt, ori să vieţuiască alături de vecini. Aşadar, temeţi-vă, voi, robi ai lui Allah, temeţi-vă cu teama aceluia care are a îşi stăpâni sinele, care îşi poate stăpâni patimile şi poate percepe cu mintea sa. Cu siguranţă, porunca este foarte limpede, steagul, ridicat, făgaşul, liniştit, calea, dreaptă.

***

Predica 166

Respectul reciproc

Cei mai tineri dintre voi să îi urmeze pe cei mai vârstnici, iar cei mai vârstnici să fie blânzi cu cei tineri. Voi să nu fiţi asemenea acelor neciopliţi din vremea de dinainte de islam, care nu se străduiau întru credinţă, şi nici nu îşi foloseau minţile întru Allah. Ei sunt precum spargerea ouăleor în cuibul unei păsări primejdioase; spargerea lor pare un păcat, însă prin clocirea lor ar ieşi un alt rău.

Viitorul omeiazilor

Ei se vor dezbina după ce se vor fi unit, şi se vor împrăştia de la obârşia lor. Unii dintre ei vor rămâne lipiţi de crengi şi se vor apleca oriunde se apleacă acestea, până ce Allah îi va strânge laolaltă în ziua care va fi cea mai rea pentru omeiazi, aşa cum toamna se ticsesc crâmpeiele de nori. Allah va pune între ei dragoste şi îi va strânge buluc pentru o strânsură de nori. Apoi, le va deschide porţile ca ei să se reverse din punctul de răspândire precum viitura peste cele grădini din Saba’, de care n-a scăpat teafără nici stânca cea semeaţă, nici movila cea măruntă, iar năvala puhoaielor sale nu a putut fi zăgăzuită nici de munţii cei falnici, şi nici de dâmburile pământului. Allah îi va împrăştia în locurile cele joase din văi, iar apoi El îi va face să se reverse precum şuvoaiele pe pământ. Prin ei, El va face ca drepturile unui popor să fie luate de un alt popor, şi va face ca un popor să vină să locuiască în casa altui popor. Pe Allah! Tot ceea ce au în mâinile lor, după înălţarea şi puternicia lor, se va topi precum se topeşte coada grasă de oaie pe foc.

Pricinile biruinţei şi înfrângerii popoarelor

O, voi oameni! De nu aţi fi renunţat la sprijinul adevărului şi nu aţi fi dat dovadă de slăbiciune în zdrobirea răului, atunci cel ce nu v-ar fi fost seamăn nu v-ar fi ţintit, iar cel ce v-a biruit, nu v-ar fi învins. Dar voi aţi rătăcit prin pustiul (neascultării) asemenea fiilor lui Israel. Pe viaţa mea! După mine, rătăcirea voastră va creşte de multe ori, căci voi veţi da la spate adevărul, vă veţi rupe de cei apropiaţi vouă şi vă veţi lega cu cei îndepărtaţi vouă. Luaţi aminte, căci de l-aţi fi urmat pe cel care v-a chemat (întru călăuzire), el v-ar fi făcut să păşiţi pe calea Trimisului, şi atunci nu aţi mai fi avut parte de greutăţile rătăcirii căii şi aţi fi scăpat de povara atârnată de grumazul vostru.

***

Predica 167

Însuşirile Coranului

Allah v-a pogorât o Carte călăuzitoare în care v-a desluşit şi binele, şi răul. Apucaţi pe calea binelui şi lăsaţi-vă, astfel, călăuziţi, şi ţineţi-vă departe de calea răului, ţintind spre cea a binelui!

Obligaţiile şi iarăşi obligaţiile!

Îndepliniţi-le pentru Allah, căci ele vă vor duce în rai. Cu siguranţă, Allah a oprit cele ce nu pot fi trecute cu vederea, după cum a făcut să fie îngăduite cele fără de cusur. El a făcut ca respectul faţă de musulmani să fie cel mai de seamă dintre toate. El a pus drepturile musulmanilor pe aceeaşi treaptă (de întâietate) cu slujirea Sa şi socotirea Sa ca fiind Unul.

Însuşirile musulmanului

Aşadar, musulmanul este acela de vorba şi de mâna căruia orice (alt) musulman se află în siguranţă, numai întru adevăr. Prin urmare, nu este îngăduită facerea vreunui rău unui musulman, decât atunci când este obligatoriu.

Grăbiţi-vă către cel mai obişnuit dintre lucruri care este special pentru fiecare; iar acela este moartea. Cu siguranţă, cei ce s-au dus sunt înaintea voastră, iar Ceasul vă mână de la spate. Fiţi uşori ca să îi puteţi ajunge din urmă! Cel de pe urmă este aşteptat de cel dintâi. Temeţi-vă de Allah, cu privire la făpturile Sale şi la ţinuturile Sale, căci voi veţi fi întrebaţi chiar şi despre pământuri şi dobitoace.

Daţi-I ascultare lui Allah şi nu fiţi răzvrătiţi.

Aşadar, când vedeţi binele, urmaţi-l, când vedeţi răul, ocoliţi-l!

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s