Вяра в Книгите на Аллах

***

Ние вярваме, че Всевишния Аллах е низпослална пратениците Си, Книги, като неспоримо доказателство за човечеството и напъствие за вярващие, те осветляват пътя на хората, учи ги на мъдрост и ги предпазват от погрешни разсъждения  и действия.

Всевишният Аллах е изпратил Книга на всеки пратеник, като повелява в Свещения Коран:

„Изпратихме Нашите пратеници с ясните знаци и низпослахме заедно с тях Книгата и везната, за да постъпват хората справедливо. И създадохме желязото. В него има огромна сила и облаги за хората, и за да изпита Аллах кой дори в уединение помага на Него [в религията] и на Неговите пратеници. Аллах е всесилен, всемогъщ.” [57:25]

  1. Тези Книги са следните

Теврат (тората), която Всевишния Аллах низпосла на Муса (а.с.) – Алллах да е доволен от него. Това е най-голямата Книга иепратена на синовете на Бени Исраил.

„Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците ­ според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ­ тези са неверниците.” [5:44]

  1. Инджил (Евангелето), което Всемогъщия Аллах низпосла на Иса (Аллах да го благослави привества), той е потвърждение и допълнение към Теврата.

„И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите”. [5:46]

„[И дойдох] в потвърждение на Тората, [низпослана] преди мен, и за да ви разреша част от онова, което ви бе възбранено… И ви донесох знамение от вашия Господ. И бойте се от Аллах, и ми се покорете!” [3:50]

  1. Зебур, Аллах го низпосла на пророка Давуд (Аллах да го благослави и приветства).
  2. Свещеният Коран, които Всевишния Аллах низпосла на последния пророк за човечеството Мухаммед  sallallaahu  `alayhi  wa  sallam ( may  Allaah exalt his mention ). Коранът е низпослан, с истината потвърждаваща Писанието, което бе преди него. Всевишния Аллах е обещал да пази Свещения Коран от неразумността на безразсъдството от отклонението на изопачаващите.

„Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.” [15:9]

Защото Свещения Коран ще остане доказателство за цялото човечество до Съдния ден, никой няма сили да го погуби, лично Всевишния Аллах покровителствува над него.

Предишните свети книги са променени

Всяка от предишните Свети книги е била низпослана за определен период от време и с ниспосланието на следващата Свещена книга загубва валидността и влиянието си. Всичките Свети книги преди Свещения Коран са претърпели промени и не са запазили оргиналния си вид.

Съмо Всевишния казва:

И не оцениха [неверниците] Аллах с истинското му величие, когато рекоха: “Аллах не низпосла нищо на човек.” Кажи: “Кой тогава низпосла Писанието, което Муса донесе като светлина и напътствие за хората? Пишете го върху отрязъци, които показвате, но и много скривате. И бяхте научени на това, което не знаехте нито вие, нито бащите ви.” Кажи: “Аллах!” После остави ги в своята заблуда да се забавляват! [6:91]

“А група от тях ­ четейки ­ си кривят езиците, за да смятате, че това е от Писанието, а то не е от Писанието, и казват: “Това е от Аллах”, а то не е от Аллах, и изричат лъжа за Аллах, знаейки * Не се е случвало човек, дарен от Аллах с Писанието и мъдростта, и пророчеството, да каже на хората: “Бъдете на мен раби, а не на Аллах!”, а: “Бъдете господни съгласно Писанието, което сте преподавали и изучавали!” [3:78-79].

Съмо Всевишния казва:

О, хора на Писанието, Нашият Пратеник дойде при вас да ви поясни много от онова, което сте скривали от Писанието, и да ви извини за много. При вас дойде от Аллах светлина и ясно Писание. * Аллах насочва с него онези, които следват Неговото благоволение по пътищата на спасението, и ги извежда от тъмнините към светлината с Неговото позволение, и ги насочва по правия път. [5:15-16]

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s