Вяра в рая и ада

***

Ние вярваме в съществуването на рая и ада. Всевишния Аллах е подготвил рая за тези, които изппълняват Неговите заповеди. Там за тях има благодат каквото човешкото око не е виждало, ухо не е чувало и сърце не е пожелавало:

„Никой не знае каква радост за окото е скрита за тях ­ въздаяние за онова, което са вършили.” [32:17]

Аллах е подготвил ада като дом на мъчението за неверниците и злосторниците. Мъките и ужасите там са неописуеми:

И кажи: “Истината е от вашия Господ. Който желае, да вярва, а който желае, да остане неверник! Ние приготвихме за угнетителите Огъня, загражденията на който ги обкръжават. И ако викнат за помощ, ще им се помогне с вода като разтопен метал, която изпича лицата. Колко гнусно е такова питие и колко лошо място е там за отсядане! [18:29]

„[чрез] Пратеник, който ви чете знаменията на Аллах ­ разясняващи, за да изведе от тъмнините към светлината онези, които вярват и вършат праведни дела. Онези, които вярват в Аллах и вършат праведни дела, Той ще ги въведе в Градините, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно. Аллах е приготвил за тях хубаво препитание.” [65:11]

Аллах прокле неверниците и приготви за тях Пламъци. * Там ще пребивават вечно и не ще намерят нито покровител, нито избавител. * В Деня, когато лицата им бъдат преобръщани в Огъня, ще рекат: “О, да се бяхме покорили на Аллах и да се бяхме покорили на Пратеника!” [33:64-66]

Ние вярваме, че в рая ще бъдат всички, за които е споменато в Свещения Коран или в Хадисите по име и описание. От  обитателите на рая, чийто имена са споменати са: Ебу Бекир, Юмер, Осман, Али  ( may Allaah be pleased with them) и др. Удостоени с тази чест. А тези, които са били споменати  по описание са всичките вярвващи.

По същия начин свидетелствуваме, че наистина в ада ще бъдат всички споменати в Корана или Хадисите, по име  или описание. Измежду обитателите на ада, чийто имена са споменати са: Ебу Лехеб, Амр ибн Лохай ал-Хузан и мн. други. А тези, които са споменати по описание, са  всички неверници, всички които търсят съдружници на Аллах и всички лицемери.

Ние вярваме в изпитанието в гроба, където на всеки мъртвец ще бъдат зададени въпроси за неговия Създател, религия и пророк: „Аллах утвърждава вярващите с твърда дума в земния живот и в отвъдния” [14:27]. Вярващия ще каже: Моят Създател е Аллах, Ислямът е моята религия и Мухаммед sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) е моят пророк.

Неверникът и лицемерът ще кажат:

Не знам, чух хората да казват нещо и аз го казах.

Ние вярваме в благодатта, която вярващите ще постигнат в гробовете си:

на които ­ пречисти ­ ангелите прибират душите. Ще им кажат: “Мир вам!” Влезте в Рая заради онова, което сте вършили!” [16:32]

Ние вярваме в мъчението, което ще имат в гробовете си всички потисници безверни:

И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах или казва: “Бе ми разкрито”, а нищо не му е било разкрито. И който казва: “Ще спусна и аз нещо подобно на онова, което Аллах низпосла.” И да би видял как угнетителите са във въртопа на смъртта, и ангелите протягат ръце: “Изведете душите си! Днес ще ви се въздаде мъчението на позора заради неправдата, която говорехте за Аллах и защото пред Неговите знамения се възгордявахте.” [6:93]

Хадисите за това са многобройни и добре известни. Мюслюманинът трябва да вярва във всичко, написано в Свещения Коран и Хадисите на пророка  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) за невидимите неща и не бива да им противоречи със земния си опит, защото делата на отвъдния свят са несъизмерими с делата на този свят. Разликата мужду тях е огромна.

Аллах е Помагащият.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s