коранът и сюннета

***

Всичко, което споменахме за качествата на Всевишния Аллах накратко или подробно, кото утвъждение или неприемане се основава върху Книгата на нашия Създател и сюннета (наставленията) на нашия Пейгамбер  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) както и върху практиката на предишните поколения от Ислямската общност и напътстващите учени след тях.

Ние считаме, че е задължително да  се възприемат текстовете на Свещения Коран и Хадисите на Мухаммед sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) отностно качествата на Аллах и тяхната видима стойност и да се тълкуват по подобаващия за Всевишния Аллах начин. Ние отричаме практиката на тези, които изопачават знанията на тези текстове и ги интерпретират не както е имал предвид Аллах и Неговия пратеник. Ние отхвърляме практиката на тези, които ги лишават от значенията повелени от Създателя и Неговия пратеник. И най-вече отричаме подхода на тези, които  се опитват да оприличават качествата на Аллах с тези на Неговите създания или ги съизмерват под една или друга форма и големина.

Ние знаем със сигурност, че това  което съдържа Книгата на Всевишния Аллах и сюннета на  Неговия пророк sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) е истина без противоречия. Всевишния Аллах заповядва:

“Нима не размишляват над Корана? И ако бе от друг, а не от Аллах, щяха да открият в него много противоречия.” [4:82]

***

ПРОТИИВОРЕЧИЕ В СВЕЩЕНИЯ КОРАН И СЮННЕТА

Противоречието в известията налагат да се оборват а  това е невъзможно в известието на Всевишния Аллах и Неговия пророк, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Злонамерен е този, който твърди, че в Свещения Коран на Всевиждащия Аллах, в сюннета на пратеника Мухаммед sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) или между тях има противоречие. Такъв трябва да се разкае и да се изтръгне от объркването на сърцето си. Този, които  си въобразява, че в Свещения Коран или в сюннета на пратеника sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) или между тях има противоречие, е такъв поради оскъдното си знание, непълното си разбиранеили недостатъчното си размишление. Затова той трябва даа търси знанието и да размисли, за да му се разкрие истината. Ако не успее, нека се довери на познаещите и да престане да си въобразява и нека каже, както са казали утвърдените в знанието:

Той е, Който низпосла на теб Книгата. В нея има понятни знамения, те са основата на Книгата, и други неясни. А онези, в чиито сърца има изкривяване, следват неясното в нея, стремейки се към смут и стремейки се към тълкуването му. Ала никой освен Аллах не знае тълкуването му. И утвърдените в знанието казват: “Повярвахме в нея. Всичко е от нашия Господ.” Но само разумните се поучават” [3:7].

И нека знае, че в Свещения Коран, сюннета на пророка Мухаммед  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) и между тях няма противоречие или различия.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s