ислямски вярвания

***

ВОЛЯТА НА ВСЕВИШНИЯ АЛЛАХ СЕ ДЕЛИ НА ДВЕ

Кевни воля (универсална)

Която налага да се изпълнява Неговото намерение. Не е задължително това, което се случва да подхожда на одобреното от Него. Тази воля може да се нарече желание. Както Всевишния казва: “И ако Аллах бе пожелал, те нямаше да воюат (по между си), но Аллах пправи каквото възнамерява” [2:253]

И ако Аллах бе пожелалда ви заблуди, дори аз да ви настоявам не ще имаше полза, защото Той е вашият Господар” [11:34]

Шер’и воля (законна)

Тя не налага неприменно изпълнение на възнамеряването. В такъв случай, това, което се възнамерява непременно трябва да отговаря на одобреното от Него. Както Той е заповядал: “Аллах иска да приеме покаянието ви” [4:27]

Ние вярваме, че тези две воли са част от Неговата мъдрост. Всичко което Той е решил (съобразно Неговата универсална воля) или това, което правят Неговите раби, за да Му служат (съобразно Неговата законна воля) е заради дадена мъдрост или съответствие с мъдростта, независимо дали сме узнали или не, или разумът ни не е в състояние да проумее: “Не е ли Аллах Премъдрият Съдник” [95:8] “А за хората убедени, кой е по-добър от Аллах да отсъди?” [5:50]

Ние вярваме, че Всевишния Аллах обича Своите преближени и те Го обичат:

О, вярващи, който от вас се отрече от своята религия, [знайте, че] Аллах ще доведе хора, които обича и те ще Го обичат ­ смирени пред вярващите, могъщи пред неверниците, и които се борят по пътя на Аллах, и не се страхуват от хула на хулител. Това е благодатта на Аллах. Той я дарява комуто пожелае. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.” [5:54]

И с колко пророци се сражаваха огромни множества, но те не изнемощяваха от онова, което ги сполетяваше по пътя на Аллах, и не проявяваха слабост, и не се огъваха, Аллах обича търпеливите.” [3:146]

И раздавайте по пътя на Аллах, и не се хвърляйте със собствените си ръце към гибелта, и благодетелствайте! Аллах обича благодетелните.” [2:195]

Ние вярваме, че Всевишния Аллах е доволен от думите и делата, които е узаконил и не навижда онези от тях, които е забранил.

Ако Го отричате, Аллах не се нуждае от вас. И не приема Той неверието у Своите раби. А да сте признателни, това приема Той за вас. Никой прегрешил не ще понесе греха на друг. После при вашия Господ е завръщането ви и Той ще ви извести какво сте вършили. Той знае съкровеното в сърцата. [39:7]

Ние вярваме че Всевишния Аллах е доволен от тези, които вярват в Него и вършат праведни дела.

Въздаянието им при техния Господ ще са Градините на Адн, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще бъдат доволни от Него. Това е за всеки, който се страхува от своя Господ.” [98:8]

Ние вярваме, както поввелява Свещения Коран:

Но пребъдва Ликът на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта.” [55:27]

Вярваме също така, че Всемогъщия Аллах има ръце, но те не могат да се опреличат с нашшите, както повелява Свещения Коран:

И не оцениха те Аллах с истинското Му величие. Земята ­ цялата ­ ще бъде в Неговата Длан в Деня на възкресението, а небесата ще са сгънати в Десницата Му. Пречист е Той, превисоко е над онова, с което Го съдружават!” [39:67]

Нпе вярваме, че Всевишния Аллах вижда всичко и че Той е притежател на качеството:

И направи Ковчега пред Нашите Очи и с Нашето откровение, и не Ми говори за угнетителите! Те ще бъдат издавени.” [11:37]

Пророкът, Аллах да го благослови и с мир да го дари е казал: Светлината е Неговото покривало, ако Той го открие, сиянията Му ще изгорят всичко до което погледа Му достига. [Мюслим и Ибн Мадже]

Мюслюманите са единодушни, че Аллах вижда всичко, това се подкрепя и от хаадисите на пророка sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ). За деджал (противник на исляма):  той има едно око, а вашия Създател не е едноок. [Бухари и Мюслим]

Ние вярваме, че Всевишния Аллах; че вярващите ще видят своя Аллах в деня на Къямета (второто пришествие); че Аллах няма подобен, поради съвършенството на Неговите качества; че Аллах не е в неведение към онова, което въшат Неговите творения поради съвършенството на Неговата надзираателност и Неговата обхватност; че нимо в небесата и на земята не е в състояние да Го затрудни съвършенстово на Неговото знание и сила; че никояа не Го сполетява умора нли безсилие, поради съвършенството на Неговата сила.

Не Го достигат погледите, ала Той достига погледите. Той е Всепроникващия, Сведущия.” [6:103]

Едни лица в този Ден ще възсияят \ към своя Господ ще гледат” [75:22-23]

Твореца на небесата и на земята. Създаде Той за вас съпруги от самите вас и от добитъка ­ чифтове. Така Той ви множи. Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всезрящия.” [42:11]

Повелята Му, когато желае нещо, е само да му каже: “Бъди!” И то става.” [36:82]

Сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях в шест дни, без да Ни засегне умора.” [50:38]

***

ПРОЯВА НА АЛЛАХ ЧРЕЗ НЕГОВОТО ОТКРОВЕНИЕ

Ние вярваме във всичко, което Аллан е потвърдил за Самия Себе Си това, което неговия пратеник  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) е казал за него, за Неговите имена и Неговите качесва. Ние обаче отхвърляме следните две нодопустими твърдения:

 1. Оприличаването на Неговите качества т.е. да казваме нлн вярваме, че качествата на Всевишния Аллах са подобни на качествата на Неговите създания.
 2. Съизмеряването на Неговите качествата на Всемогъщия Аллах имат една или друга форма и големина.

Ние също така не приемаме всичко, което Всесилният Аллах и пратеника Мухаммед  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) са нипредупредили за неприемливи. Ние не казваме нищо за Него, за което Той и Неговия пратеник не са споменали.

Нпе вярваме, че следването на този път е едно неотменно задължение, защото това, което Аллах потвърждава или отрича за Себе си, нека е Пречист, е изказване направено от Него за Самия Него. Аллах несъмнено знае Себе Си най-добре, думите Му са най-верните и словата Му  най-добре. Хората не могат да Го обхванат със знания. Това, което Неговият пратеник потвръждава или отрича за Аллах е известие съобщено за Него, защото е най-знаещият от хората за Аллах, най-наставляващия, най-истинния и най-красноречивият. В думите на Всевишния Аллах и Неговия пратеник  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) за Неговите имена и качества, се съдържа съвършената истина, знание и яснота. За това нямаме извинение ако го отричаме се колебаем да го приемем.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s