Rugi binecuvântate

= Ruga lui Zaynul Abidin  may Allaah be pleased with him =

دعاء (a doua parte)

II. Rugă pentru dimineaţă şi seară

Slavă lui Allah

Care a creat noaptea şi ziua

prin puterea Sa,

le-a despărţit, prin tăria Sa,

a rânduit pentru fiecare dintre ele

o anumită limită

şi a stabilit o anumită perioadă de timp

El face ca fiecare dintre cele două să intre

în tovărăşia celeilalte,

şi astfel să se întrepătrundă (ziua şi noaptea),

le-a menit pe acestea pentru supuşii Săi,

ca să-i hrănească şi ca să-i facă să crească în timpul lor.

El a creat noaptea pentru ei

ca să se odihnească,

în urma muncii ostenitoare,

şi a eforturilor istovitoare,

şi a făcut ca aceasta să fie pentru ei un veşmânt,

ca să se poată înveli în liniştea şi în somnul ei,

ca să poată fi învioraţi şi întăriţi,

şi ca să poată afla în ea plăcere şi pasiune.

El a creat pentru ei ziua, ca aceştia să poată vedea

şi ca să poată căuta pe parcursul ei harul Său,

să găsească mijloacele de a obţine proviziile Sale

şi să cutreiere liberi pământul Său,

căutând cele necesare existenţei în această lume

şi pentru a putea dobândi cele de mai târziu, în viaţa de apoi.

Prin toate acesatea El le stabileşte poziţia

le încearcă vorbele

şi le urmăreşte starea în care se află în momentele în care Îl ascultă pe El,

etapele în care se află în îndeplinirea obligaţiilor faţă de El

şi însemnătatea pe care o acordă poruncilor Lui,

pentru a-i „răsplăti pe cei care fac răul după ceea ce fac”

şi pentru a-i „răsplăti şi pe cei care fac binele cu şi mai bine” (53:31)

O Dumnezeule, a Ta este slava

pentru că ai făcut ca cerul să se crape de ziuă pentru noi

şi ne-ai dăruit bucuria de a vedea strălucirea zilei,

arătându-ne unde să căutăm hrana

şi păzindu-ne de năpaste.

Dimineaţa ne trezim împreună cu toate

celelalte vieţuitoare,

fiecare se trezeşte pentru Tine,

cerul şi pământul şi ceea ce ai presărat în ele,

cele ce sunt nemişcate, cât şi cele care se mişcă,

cele care stau pe loc, cât şi cele care migrează,

cele ce zboară în văzduh, cât şi cele ce se ascund sub pământ.

Ne sculăm dimineaţa în strânsoarea Ta

Împărăţia şi suveranitatea Ta ne cuprind,

Voia Ta ne stăpâneşte,

umblăm încoace şi încolo,

potrivit rânduileii Tale,

şi ne întoarcem într-o palte şi într-alta,

prin porunca Ta.

Noi nu stăpânim nimic în afară de ceea ce ai hotărât

Tu să stăpânim

şi nu avem nici un lucru bun în afară de ceea ce

ne-ai dat Tu

Aceasta este o zi nouă şi curată,

Un martor pregătit pentru noi.

Dacă înfăptuim binele, va pleca de la noi cu laude,

iar dacă facem răul, ne va părăsi condamnându-ne

la osândă

O, Dumnezeule,

Binecuvântează-i pe Muhammad  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi pe cei din familia sa,

fă ca să ne bucurăm de buna tovărăşie a zilei

şi păzeşte-ne de a o părăsi în chip nefericit,

săvârşind vreo fărădelege

sau vreun păcat, mare sau mic!

Fă ca faptele noastre bune din timpul ei să fie

în număr mare,

scapă-ne pe parcursul ei de faptele rele,

şi umple-o cu laude şi recunoştinţă faţă de Tine,

cu răsplată şi belşug,

cu daruri şi cu binefaceri!

O, Dumnezeule,

uşurează-ne povara însemnată de Nobilii Scribi,

umple paginile cărţii noastre cu fapte bune

şi nu ne necinsti în faţa lor

din pricina faptelor noastre rele!

O, Dumnezeule,

numeşte pentru noi în fiecare oră a zilei,

o parte din ceea ce este pentru slujitorii Tăi,

o anumită recunoştinţă faţă de Tine

şi pe unul dintre martorii sinceri dintre îngerii Tăi!

O, Dumnezeule,

Binecuvântează-i pe Muhammad  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi pe cei din familia sa

şi păzeşte-ne din faţă şi din spate,

din stânga şi din dreapta noastră

şi din toate direcţiile

cu o protecţie care ne va împiedica

de la neascultare,

care ne va călăuzi spre supunerea faţă de Tine

şi care ne va ţine ocupaţi cu adorarea Ta!

O, Dumnezeule,

Binecuvântează-i pe Muhammad  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )

şi pe cei din familia sa

şi încununează-ne cu izbândă în această zi

şi în această noapte şi în toate zilele,

ca să facem binele,

să stăm departe de rău,

să fim recunoscători pentru

binecuvântările tale,

să urmăm regulile tradiţiei (sunna),

să ne ferim de inovaţii

să îndemnăm la un comportament bun,

să oprim ceea ce nu este îngăduit,

să apărăm islamul,

să lăsăm şi să părăsim minciuna,

să ajutăm adevărul şi să-l facem să stăpânească,

să-i călăuzim pe cei rătăciţi,

să-i sprijinim pe cei slabi

şi să ajungem la cei aflaţi în necazuri!

O, Dumnezeule!

Binecuvântează-i pe Muhammad  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )

şi pe cei din familia sa

şi fă ca această zi să fie cea mai fericită din câte

am cunoscut până acum,

să fie cel mai bun însoţitor din câţi

ne-au întovărăşit

şi cel mai bun timp pe care l-am petrecut

Aşează-ne printre cei mai mulţumitori dintre

cei pe care i-ai creat,

şi pe lângă care a trecut ziua şi noaptea,

printre cei mai recunoscători dintre ei,

pentru binefacerile pe care le-ai făcut,

printre cei mai statornici în orânduielile

pe care le-ai hotărât în legea divină (şeriat)

şi printre cei mai neclintiţi faţă de faptele oprite despre care ne-ai prevenit!

O, Dumnezeule,

Te chem pe Tine ca Martor,

iar Tu eşti de ajuns ca Martor!

Şi chem cerul Tău şi pământul Tău ca martori,

şi-i chem pe îngerii Tăi şi pe celelalte creaturi

ale Tale, care le locuiesc,

în această zi şi în această oră,

în această noapte şi în locul meu de odihnă,

că mărturisesc că Tu eşti Allah,

în afară de Care nu mai există nici o altă divinitate,

că Tu susţii dreptatea

şi eşti Drept în judecata Ta

că eşti bun cu robii tăi (2:207)

Stăpân al Împărăţiei (3:26)

Milos faţă de creaturi

şi că Muhammad  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) este robul şi trimisul Tău,

cel pe care l-ai ales dintre creaturile Tale

Tu i-ai încredinţat mesajul Tău,

iar el l-a transmis

Tu i-ai poruncit să-i povăţuiască

pe cei din comunitatea lui,

iar el i-a povăţuit

O, Dumnezeule,

Binecuvântează-i aşadar pe Muhammad  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )

şi pe cei din familia sa

mai mult decât ai binecuvântat pe oricare

altă creatură a Ta!

Dă-i lui, din partea noastră, ceea ce-i cel mai bun

şi răsplăteşte-l pe el mai mult, din partea noastră

şi cu o mărinimie mai mare

decât i-ai răsplătit pe oricare dintre profeţii Tăi

din partea comunităţii sale!

Tu eşti nespus de Bun faţă de toţi

Tu eşti Cel Care iartă mult

Şi eşti mai Milostiv decât toţi cei care au milă!

Aşadar binecuvântează-i pe Muhammad  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )

Şi familia sa

Cea mai bună, curată, aleasă şi distinsă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s