Păstrătorii

= نهج البلاغة =

Predica 199

Însemnătatea rugăciunii şi foloasele ei

Fiţi voi înşivă chezaşii rugăciunii şi păstrătorii ei; săvârşiţi-o de câte ori este cu putinţă şi apropiaţi-vă prin ea de Allah căci rugăciunea este scrisă credincioşilor la sorocuri cunoscute (4:103). Nu aţi auzit răspunsul celor aflaţi în iad când au fost întrebaţi : Cine v-a mânat în Focul mistuitor? Ei vor răspunde : Noi nu am fost dintre cei care se roagă (74:42-43). Cu siguranţă, rugăciunea face să cadă păcatele precum cad frunzele şi le goneşte precum sunt gonite vitele. Trimisul lui Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) o aseamănă unei băi fierbinţi la uşa omului care se spală astfel de cinci ori, fie zi, fie noapte. Şi atunci, cum să mai rămână pe el vreo murdărie.

Adevărul despre ea îl ştiu acei bărbaţi dintre credincioşi pe care nu îi abate de la ea strălucirea averilor sau bucuria dată de copii. Allah a spus : bărbaţi pe care nici un negoţ şi nici o vânzare nu îi abate de la amintirea lui Allah, săvârşirea rugăciunii şi datul milosteniei. (24:37)

Chiar şi după ce a primit vestea cea bună a intrării în Rai, Trimisul lui Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a rămas statornic în rugăciune, căci Allah a spus : porunceşte alor tăi să se roage şi stăruie tu însuţi în rugăciune (20:132).

Aşadar, el le-a prouncit-o alor săi, stăruind asupra acesteia el însuşi.

Însemnătatea daniei şi regulile sale

Aşadar, dania a fost pusă laolaltă cu rugăciunea ca jertfă pentru musulmani. Cine o dă, prin ea îşi curăţă sufletul şi de iad este ferit. Nimeni nu trebuie să se simtă legat de ea după ce o plăteşte şi nici să se mâhnească peste măsură. Oricine o plăteşte fără intenţia de a-şi curăţi sufletul aşteaptă mult mai mult de la ea. Acela nu cunoaşte tradiţia, şi va fi uitat de la răsplată, rătăcit în faptă, copleşit de păreri de rău.

Îndeplinirea credinţei

Aşadar, în păstrarea credinţei au eşuat cei care nu sunt ai ei. Ea a fost oferită cerurilor bine-zidite, pământurilor întinse, munţilor sus înălţaţi, însă nimic nu s-a socotit a fi mai lung, mai lat, mai înalt, mai măreţ decât ea. Dacă ceva ar fi de neatins datorită lungimii, lăţimii, puterii, măreţiei atunci acestea ar fi de neatins, însă s-au speriat de urmări şi s-au dovedit mai cu minte decât cel slab dintre toţi : omul, însă el este nedrept şi neştiutor. (33:72)

Ştiinţa divină

Allah : nimic din ceea ce fac oamenii în nopţile şi zilele lor nu Îi este ascuns Lui. El cunoaşte toate amănuntele, iar Ştiinţa Sa învăluie totul. Mădularele voastre sunt martori (ai faptelor voastre), măruntaiele voastre sunt o oştire împotriva voastră, sinele vostru lăuntric precum ochiul îl slujeşte pe El (să vadă păcatele voastre), singurătatea voastră Lui îi este deschisă.

***

Predica 202

(ومن كلام له (عليه السلام

روي عنه أنّه قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة صلّى الله عليها، كالمناجي به رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند قبره

= se povesteşte că emirul drept-credincioşilor a spus aceste lucruri la înmormântarea doamnei femeilor, Fatima, vorbind cu Trimisul lui Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) la mormântul său =

Plângerea nedreptăţirii obştii

Pace ţie, o, trimis al lui Allah, de la mine şi de la fiica ta ce vine lângă tine, ce s-a grăbit să ţi se alăture ! O, trimis al lui Allah, putinţa mea de a îndura suferinţa pierderii fiicei tale alese s-a sfârşit, putinţa de-a fi tare s-a năruit şi nu am drept consolare decât grozăvia despărţirii de tine. Eu te-am culcat în mormântul tău după ce ţi-ai dat suflarea (cu capul odihnindu-se) între gâtul şi pieptul meu. Noi suntem ai lui Allah şi la El ne vom întoarce. (2:156)

Acum, am înapoiat ceea ce îmi fusese încredinţat, ceea ce fusese dat spre păstrare a fost luat. Tristeţea mea este fără de margini, nopţile mele vor rămâne nedormite până ce Allah îmi va alege şi mie drept casă pe cea în care tu locuieşti deja.

Cu siguranţă, fiica ta te va înştiinţa despre cum poporul tău s-a într-ajutat să o oropsească. Întreab-o în amănunt, cere-i veşti despre situaţie. Aceasta nu s-a întâmplat de mult, iar amintirea ta nu a fost dată uitării. Pace vouă, amândurora, pace de la un om blând şi iubitor, şi nu de la unul scârbit şi înverşunat. Dacă plec, nu este pentru că m-am plictisit, iar dacă stau, nu este pentru că nu găsesc nici un cusur în ceea ce le-a făgăduit Allah celor răbdători.

***

Predica 203

Căutarea către Lumea de Apoi

O, voi oameni ! Lumea aceasta este un sălaş trecător, pe când lumea de apoi este un sălaş stabil. Luaţi din trecerea voastră (prin această lume) tot ce puteţi pentru locul vostru stabil. Nu smulgeţi perdele dinaintea Celui ce vă ştie tainele. Scoateţi-vă din această lume inimile înainte să vă scoateţi trupurile, căci aici sunteţi puşi doar la încercare, voi fiind creaţi pentru lumea cealaltă. Când un om piere, oamenii se întreabă ce a lăsat, pe când îngerii se întreabă ce i-au înfăţişat lui Allah strămoşii voştri. Înfăţişaţi-I ceva căci este o obligaţie pentru voi şi să nu o încălcaţi atâta vreme cât vă este obligaţie.

***

Predica 204

Pregătirea pentru Lumea de Apoi

Pregătiţi-vă căci vi s-a vestit plecarea. Şederea voastră în această lume a fost scurtă, întoarceţi-vă la Allah luând cu voi cele mai bune merinde, căci aveţi în faţă suişuri povârnite, coborâşuri cu spaime şi groaze, pe care trebuie să ajungeţi şi staţi acolo. Să ştiţi că ochii morţii vă urmăresc îndeaproape. Este ca şi cum aţi fi în ghearele ei, iar ea v-ar lovi cu tărie. Grozăvii şi greutăţi de tot felul vă vor strivi. Aşadar, rupeţi legăturile cu lumea aceasta şi puneţi temei doar pe merindele pioşeniei.

***

Predica 197

Virtuţile imamului Ali

Însoţitorii lui Muhammad sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), păstrători ai revelaţiei ştiu că eu niciodată nu m-am împotrivit lui Allah şi trimisului Său şi prin virtutea curajului cu care Allah m-a onorat, eu l-am sprijinit cu viaţa mea în împrejurări în care chiar şi cei viteji îi întorseseră spatele, înaintea picioarelor întârziate.

Atunci când Profetul  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a fost luat, avea capul pe pieptul meu, iar sufletul i s-a prelins peste umărul meu, trecându-mi peste faţă. I-am făcut spălarea de cuviinţă, pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra Sa şi a urmaşilor săi, iar îngerii m-au ajutat. Casa şi curtea folfăiau de ei; unii coborau şi alţii urcau. În auz îmi răsuna fără încetare murmurul lor pe când se rugau pentru el până ce l-am pus în mormânt. Aşadar, cine ar putea fi mai îndreptăţit faţă de el decât mine, fie în timpul vieţii, fie după moarte?

Folosiţi-vă priceperile voastre şi curăţenia intenţiilor voastre în lupta împotriva duşmanului, căci jur pe El, nu există dumnezeu în afară de El, că eu sunt pe calea adevărului şi că ei sunt pe alunecuşul rătăcirii.

Auziţi ce spun!

Lui Allah îi cer iertare pentru mine şi pentru voi.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s