1. Coranul vorbitor

= Partea I =

***

A strigat Imamul Husayn may Allaah be pleased with them  către oameni în Mina :

O, oameni !

Învăţaţi din sfatul pe care Allah l-a dat prietenilor Săi când i-a mustrat pe rabini spunând la 5:63Oare rabinii şi învăţaţii lor nu-i opresc de la rostirea vorbelor păcătoase şi de la mâncarea celor oprite? Ce mare rău săvârşesc!

Şi Allah spune la 5:78,79Blestemaţi au fost aceia dintre fiii lui Israel care nu au crezut, prin ce au spus David şi Iisus, fiul Mariei, şi asta pentru că s-au răzvrătit şi au călcat poruncile, nu s-au oprit unii pe alţii de la fărădelegile pe care le-au săvârşit.

Allah le-a reproşat faptul că ei i-au văzut cu ochii lor pe asupritori comiţând ticăloşii, dar nu i-au oprit din cauza favorurilor pe care le-au primit de la aceştia sau din cauza fricii de a fi persecutaţi.

Totuşi Allah a revelat la 5:44 : Ci nu vă temeţi de oameni, ci temeţi-vă de Mine. Şi El spune la 9:71 : Dreptcredincioşii şi dreptcredincioasele îşi sunt aliaţi unii altora. Ei poruncesc ceea ce este cuvenit, opresc de la ceea ce este neîngăduit, împlinesc Rugăciunea, aduc Dania şi se supun lui Allah şi Trimisului Său. Cu aceştia Allah va fi îndurător, căci Allah este puternic şi înţelept.

Allah menţionează datoria de a prescrie binele şi de a interzice răul înaintea tuturor celorlalte datorii, pentru că El ştie că, dacă aceasta este practicată şi implementată în societate, toate celelalte obligaţii, grele sau uşoare, vor fi şi ele implementate.

Motivul pentru aceasta este că a prescrie binele şi a interzice răul înseamnă a chema oamenii la islam, dar şi a te opune în faţa nedreptăţii, a rezista şi a lupta împotriva asupritorilor, a te strădui pentru a te asigura că averea publică şi prăzile de război să fie distribuite în conformitate cu legile drepte ale islamului şi că taxele să fie colectate şi percepute în mod drept.

O, învăţaţilor, care sunteţi glorificaţi şi vă bucuraţi de o reputaţie bună datorită învăţăturii voastre!

Voi aţi dobândit renume în societate datorită hotărârilor voastre bune. Este din cauza lui Allah că oamenii vă venerează şi vă respectă, astfel încât chiar şi cei puternici vă ştiu de frică, iar cei slabi vă cinstesc, iar cei asupra cărora nu aveţi autoritate vă acordă favoruri pe care nu şi le acordă nici lor înşişi. Când oamenii nu primesc ceea ce li se cuvine, ei caută intervenţia voastră şi vă plimbaţi pe străzi cu fala regilor şi a prinţilor.

Nu aţi câştigat tot acest respect şi prestigiu datorită speranţelor că voi veţi implementa legile lui Allah, chiar dacă, de cele mai multe ori, aţi eşuat să faceţi asta? Nu v-aţi luat în serios datoriile de conducători. Aţi neglijat drepturile asupriţilor şi celor de jos, dar v-aţi realizat ceea ce aţi considerat voi că sunt drepturile voastre personale. Nu v-aţi cheltuit banii voştri şi nu v-aţi riscat vieţile voastre de dragul Celui Care v-a dat viaţă, nici nu aţi luptat împotriva altor grupuri sau triburi de dragul lui Allah. Cu toate acestea doriţi şi consideraţi că vi se cuvine ca El să vă ofere Paradisul, compania Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi să vă protejeze de pedeapsa din viaţa de apoi. Mi-e teamă că furia Sa se va coborî asupra voastră, întrucât este prin puterea şi gloria Sa că aţi obţinut un rang înalt. Nu arătaţi respect faţă de cei care Îl cunosc pe Allah cu adevărat, în timp ce voi înşivă vă bucuraţi de respect între creaturile lui Allah, datorită Lui.

Mă tem pentru voi şi din alt motiv : voi vedeţi legile promulgate de Allah abuzate şi călcate în picioare şi totuşi nu vă îngrijoraţi, dar când vine vorba de legile promulgate de străbunii voştri, deveniţi foarte deranjaţi şi tulburaţi, chiar numai dacă acestea sunt călcate în parte, pe când promisiunile pe care le-aţi făcut Profetului vă sunt complet indiferente.

Orbii, muţii şi invalizii sunt lipsiţi de protecţie pretutindeni în oraşe şi nu li se arată nici un fel de milă. Dar voi nu vă purtaţi în conformitate cu funcţia şi rangul vostru, nici nu-i sprijiniţi pe cei care o fac. Vă cumpăraţi siguranţa prin măguliri, linguşiri şi prin compromisuri de la puterile opresive care conduc.

Toate acestea v-au fost interzise de către Allah, Cel care, mai mult decât atât, v-a poruncit să vă opriţi unii pe alţii de la practicarea lor, dar voi nu acordaţi atenţie acestui fapt.

Nenorocirea care s-a abătut asupra voastră este mai mare decât nenorocirile altora, pentru că rangul şi statutul de ulema (învăţat) v-a fost luat. Administrarea ţării şi emiterea decretelor şi ordonanţelor ar trebui să fie încredinţată acelor învăţaţi religioşi care păzesc legile privitoare la cele interzise şi cele permise. Vi s-a anulat statutul din cauza faptului că aţi abandonat adevărul şi aveţi păreri diferite cu privire la natura sunnei, în ciuda argumentelor clare.

***

= Va urma =

 

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s