349

Yazid ibn Hayyan a relatat :

Mergeam împreună cu Husain ibn Sabra şi Amr ibn Muslim la Zaid ibn Arqam şi cum şedeam lângă el, Husain i-a zis : Zaid, ai reuşit să dobândeşti multe virtuţi pentru că l-ai văzut pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), ai ascultat cuvântările lui sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), ai luptat alături de el sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) în (diferite) bătălii, ai făcut rugăciunea în spatele său sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) ; Zaid, ai câştigat, într-adevăr, un mare privilegiu.

Zaid, povesteşte-ne ce ai auzit de la Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ).

El a zis : Am îmbătrânit şi aproape că mi-a trecut vremea aşa că am uitat unele lucruri pe care le ştiam în legătură cu Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) ; deci primiţi orice vă povestesc, iar ceea ce nu povestesc să nu mă obligaţi să o fac.

După aceea el a spus : într-o zi Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) s-a ridicat să ţină slujba lângă un izvor ce se afla într-un loc numit Khumm situat între Mecca şi Medina.

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) l-a preamărit pe Allah, după care a ţinut slujba, ne-a povăţuit şi a zis : Să ne întoarcem la discuţia noastră, o oameni, şi vă spun vouă că şi eu sunt o fiinţă omenească. Sunt pe cale de a primi un vestitor (îngerul morţii) de la Domnul meu iar eu, ca răspuns la chemarea lui (îmi voi lua rămas bun de la voi), dar vă las (înainte de aceasta) două lucruri importante:

Unul este Cartea lui Allah în care se află lumină şi dreapta călăuzire, aşadar fiţi statornici faţă de Cartea lui Allah, iar apoi a spus :

Al doilea lucru este Casa Mea (familia) iar eu vă amintesc ce îndatoriri aveţi faţă de ei.

El (Husain) i-a spus lui Zaid : Cine sunt membrii familiei lui sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) ? Nu soţiile lui sunt membrii familiei sale?

La care el a zis : Nevestele lui sunt într-adevăr membrii familiei sale.

Dar (aici) cei din Casa Profetului sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) sunt cei pentu care achitarea Zakat-ului nu este îngăduită.

Iar el a zis : care sunt aceştia?

El a răspuns : Ali   may Allaah be pleased with them  şi spiţa lui Ali, ‘Aqil şi spiţa lui ‘Aqil, spiţa lui Ja’far may Allaah have mercy upon him şi spiţa lui ‘Abbas may Allaah have mercy upon him.

Husain a zis : Aceştia sunt cei pentru care achitarea Zakat-ului nu este îngăduită?

Zaid a zis : Da.

350

Ibn ‘Umar a relatat că Abu Bakr a zis : Arătaţi respect faţă de Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), onorându-i pe membrii familiei sale.

33 : 33 – 34 (Coran)

„Staţi în casele voastre şi nu vă mai împopoţonaţi ca în vremurile dintâi ale Necunoaşterii. Săvârşiţi-vă rugăciunea, daţi milostenie, daţi ascultare lui Allah şi trimisului Său. O, oameni ai Casei! Allah vrea numai să îndepărteze de la voi spurcăciunea şi să vă dea curăţenia.”

„Amintiţi-vă de ceea ce s-a recitat în casele voastre din versetele lui Allah şi din înţelepciune. Allah este Grijuliu, Cunoscător.”

***

351

Abu Mas’ud ‘Uqba ibn ‘Amr al-Badri al-Ansari relatează că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis :

Acela dintre voi care cunoaşte cel mai bine Cartea lui Allah să fie Imam (în absenţa descendenţei din Casă) pentru oameni ; dacă sunt mai mulţi care recită din ea la fel de bine, atunci să fie ales cel care cunoaşte cel mai bine tradiţia profetică ; dacă ştiu la fel de bine tradiţia, atunci să se aleagă cel care a emigrat mai întâi ; şi dacă au emigrat în acelaşi timp, atunci să fie ales cel mai vârstnic dintre ei. Nimeni dintre voi să nu conducă pe altcineva în rugăciune, dacă cel din urmă este o persoană influentă şi nici să nu stea pe locul de onoare în casa lui fără îngăduinţa sa.

o altă versiune a lui Muslim este : se relatează că acela care are mai multă învăţătură în islam să conducă rugăciunea.

o altă versiune este : omul care cunoaşte bine Cartea lui Allah şi poate să recite mai bine din ea, acela să conducă rugăciunea. Dacă sunt mai mulţi la fel, acela dintre ei care a emigrat mai devreme să conducă rugăciunea. Şi dacă şi în această privinţă sunt egali, atunci acela dintre ei care este mai în vârstă, să conducă rugăciunea.

355

Jabir relatează că după bătălia de la Uhud, Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a pregătit îngropăciunea în mormânt a doi dintre cei deveniţi martiri.

În fiecare caz el sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) întreba : Care dintre ei a memorat mai mult din Coran? Pe acela care îi era arătat, îl aşeza mai întâi în mormânt.

357

Abu Musa relatează că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis : Şi aceasta este o laudă adusă lui Allah, să arătaţi respect faţă de un musulman vârstnic ; faţă de un cunoscător al Coranului dacă nu aduce adăugiri mincinoase la el şi nu îi contrazice mesajul prin purtarea sa ; şi faţă de o căpetenie cinstită.

***

364

Abu Huraira relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând : O persoană şi-a vizitat fratele în alt oraş şi Allah a trimis un înger să-l aştepte în cale şi când omul a ajuns la el, îngerul i-a zis : Unde vrei să mergi ?

El a răspuns : Vreau să merg la fratele meu în acest oraş.

Îngerul a întrebat : I-ai făcut vreo favoare (pentru care ai de gând să ceri răsplată)?

Omul a zis : Nu, decât că-l iubesc de dragul lui Allah, Cel Preaînalt şi Lăudat.

La care el a zis : Sunt un trimis al lui Allah către tine (să te înştiinţez) că Allah te iubeşte aşa cum îl iubeşti şi tu pe fratele tău (de dragul Lui).

370

Abu Huraira relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) spunând : Omul urmează religia prietenului său, aşa că fiecare să ia seama ce prieteni îşi face.

373

Ibn Mas’ud relatează că un om a venit la Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi a zis :

Trimis al lui Allah! Ce crezi despre un om care-i iubeşte pe ceilalţi, dar nu ţine legătura cu ei?

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a răspuns : Omul va fi alături de cei pe care-i iubeşte.

376

Omar ibn Khattab relata : Am cerut îngăduinţa Trimisului lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) să fac ‘Umra.

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) mi-a îngăduit să plec şi a zis : Frate al meu, nu ne uita în rugăciunile tale. Acesta este un lucru pe care nu l-aş schimba pentru lumea întreagă.

 

 

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s