Poveţe

= نهج البلاغة =

Predica 7

Cei ce îl urmează pe Diavol

Ei l-au luat pe Diavol drept stăpân al treburilor lor, iar el i-a luat ca tovarăşi. El a făcut ouă şi a scos pui în piepturile lor. S-a tărât şi s-a strecurat prin toate faldurile lor. El vede acum prin ochii lor şi grăieşte cu limbile lor. Astfel, i-a mânat în greşeală şi le-a împodobit nimicnicia, nimicnicia faptelor celor care s-au întovărăşit cu Diavolul întru puterea lui şi dau glas deşertăciunilor cu limbile lor.

din Predica 32

Pregătirea lumii islamice de luptă

O, voi oameni ! Fost-am nscuţi în vremuri atât de pline de rele şi atât de sărace în recunoştiinţă, încât până şi cel cu virtuţi este privit ca fiind plin de cusururi, iar cel ce asupreşte – asupreşte şi mai fără de măsură. Noi nu ne ajutăm de ceea ce ştim, nici nu descoperim ceea ce nu ştim. Şi nu ne temem nici de nenorociri, până ce nu ne lovesc.

[…]

din Predica 43

[…]

Războiul sfânt împotriva poporului Siriei

Am luat temeinic aminte la acest lucru, sucindu-l şi pe faţă şi pe dos, însă nu găsesc nici o altă cale în afară de luptă sau de tăgăduire a celor aduse de Muhammad  sallallaahu  `alayhi  wa  sallam ( may  Allaah exalt his mention ). Cu siguranţă (înaintea mea) a fost deasupra obştii un alt ocârmuitor care a adus lucruri noi (neislamice) şi i-a pus pe oameni să vorbească. Aşa că oamenii au vorbit, apoi s-au răzvrătit, iar după aceea au schimbat totul.

din Predica 162

Pricinile siluirii califatului

O, tu, frate al fiilor lui Asad! Chinga ta este desfăcută şi ai mai pus-o şi greşit. Tu te bucuri de rudele prin încuscrire ca şi de dreptul de a întreba. Dacă tot vrei să afli, atunci află. Cât priveşte oprimarea îndreptată împotriva noastră în această privinţă, deşi noi am fost cei mai însemnaţi ca obârşie, şi în cea mai strânsă legătură cu Trimisul lui Allah  sallallaahu  `alayhi  wa  sallam ( may  Allaah exalt his mention ), a fost făcută din ranchiună, din pricina căreia unele suflete s-au lăcomit, iar altele s-au lâncezit. Judecata este la Allah şi la El este întoarcerea în Ziua Judecăţii de Apoi.

Lasă deoparte pustiirea înconjurată de strigăte în toate încăperile sale.

[…]

Predica 171

Implorare cu puţin înainte de război

Dumnezeule ! Domn al bolţii înălţate şi al văzduhului strâns, pe care Tu le-ai făcut locul pentru zi şi noapte, orbită pentru soare şi lună şi cale pentru stelele cele rotitoare. Pentru popularea lor ai pus o ceată din îngerii Tăi care nu ostenesc să Te slujească. O, Tu, Domn al acestui pământ pe care l-ai făcut sălaş oamenilor şi loc în care să mişune gângăniile şi sălbăticiunile ca şi nenumărate alte făpturi văzute şi nevăzute! O, tu, Domn al munţilor bine-înfipţi pe care i-ai făcut pământului, ţăruşi, şi făpturilor, sprijin. De ne vei da întâietate asupra duşmanilor noştri, atunci fereşte-ne de silnicie şi dă-ne nouă putinţa de a rămâne pe calea adevărului. De le dai lor întâietate asupra noastră, atunci dă-ne nouă martiriul, şi ţine-ne departe de greşeală.

Îmboldirea la luptă

Unde este cel ce apără onoarea şi unde este cel cu respect de sine care îi apără pe cei demni la vreme de mari greutăţi? Ruşinea este îndărătul vostru, iar raiul, înaintea voastră.

Predica 184

Darea în vileag a unui făţarnic

Taci, sluţi-te-ar Allah să te sluţească, ştirbule! Adevărul a ieşit la iveală, iar firea ta s-a dovedit slabă, iar glasul, fără de vlagă. Aşadar, când mai urlă greşeala, să-ţi dea coarnele ca la capră.

Predica 241

Îmboldirea la luptă

Allah vă cere să-I mulţumiţi şi vă lasă vouă treburile Sale. El v-a dăruit un răgaz într-un loc hotărnicit de unde vă puteţi întrece unii cu alţii în căutarea raiului. Aşadar, strângeţi-vă bine cingătoarele şi înfăşuraţi-vă pulpanele. Fermitatea şi petrecerea nu merg împreună. Scutură-ţi somnul pentru treburile de seamă ale zilei, şterge întunericul pentru amintirea grijilor.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s