Domnul incomparabil

 =بحار الأنوار  =

Abu Basir a relatat că cineva a venit la Abu Jafar  may  Allaah  have  mercy  upon  him şi l-a întrebat pe acesta :

O, Abu Jafar, spune-mi despre Domnul tău? Când a fost El?

Acesta a răspuns :

Vai ţie! Cu siguranţă <<când a fost?>> se poate spune despre un lucru care nu era, apoi a fost. Dar Domnul meu este Veşnic şi Viu fără să se poată spune sau  <<cum>> sau <<a fost>>. Fiinţa Sa nu este caracterizată de <<cum>> (modalitate) nici de <<unde>> (loc). El nu a fost în ceva sau pe ceva.

El nu a creat loc pentru Fiinţa Sa. El nu a devenit mai puternic după ce a dat fiinţă lucrurilor, nici nu era mai slab înainte să creeze lucrurile. Iar El nu era cuprins de însingurare înainte de crearea lucrurilor. El nu seamănă cu nimic din ceea ce fost creat. El nu era lipsit de putere asupra împărăţiei Sale, înainte de crearea acesteia, ca să se poată spune că va fi lipsit de suvernitate după nimicirea acesteia. El rămâne Viu fără să aibă o viaţă (care să fi fost creată), era un Suveran puternic înainte de a crea ceva (peste care să domnească) şi rămâne un Stăpânitor atotputernic după ce a creat universul. Nu se poate spune despre Fiinţa Sa <<cum>> sau <<unde>> , nici nu are vreo limită. El nu poate fi cunoscut prin ceva cu care să fie comparat. El nu îmbătrâneşte în decursul existenţei Sale îndelungate. El nu este trăsnit de nimic şi nimic nu-L face să se înspăimânte – dar toate sunt trăsnite de teama Lui.

El este Viu fără să aibă o viaţă temporală, fără să aibă o fire care să poată fi descrisă prin atribute, fără să aibă o stare care să poată fi descrisă de atribute, fără să aibă o stare care să poată fi definită, fără o urmă care să poată fi urmărită şi fără un loc asociat. El este Cel Viu, Atotcunoscător şi un Rege Veşnic. Ale Lui sunt puterea şi suveranitatea.

El creează ceea ce doreşte prin voia Sa. El nu este de nimic limitat, nici divizat în mai multe părţi iar El nu piere. El a fost Cel Dintâi, fără să se poată spune <<cum>> şi El va fi Cel din urmă, fără să se poată spune <<unde>>.

[…] Şi Totul este pieritor în afară de Faţa Sa (din 28:88)

Vai ţie, cel care ai pus această întrebare! În ceea ce-L priveşte pe Domnul meu, cu adevărat închipuirea nu-L poate cuprinde, îndoiala nu-l Atinge, El nu este asuprit de nimeni, nici nu există cineva care să-I fie alăturat, fenomenele nu-L afectează, Lui nu i se cere socoteală despre ceea ce face iar El nu revine asupra nici unui lucru,

2:255 din Coran

Allah! Nu există divinitate afară de El, Cel Viu, Veşnicul! Nici aţipirea, nici somnul nu-L cuprind! Ale Lui sunt cele din ceruri şi de pre pământ! Cine este acela care ar putea mijloci la El fără îngăduinţa Lui? El le ştie pe cele din faţa lor şi pe cele din urma lor. Şi ei nu pricep nimic din ştiinţa Sa în afară de ceea ce El voieşte. Tronul Lui se întinde peste ceruri şi peste pământ şi nu-i este grea păzirea lor. El este Preaînaltul, Măreţul!

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s