1574

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )  a zis :

Feriţi-vă de gelozie, căci aceasta se hrăneşte cu virtuţi, aşa cum focul se hrăneşte cu lemnul.

1575

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )  a zis :

Feriţi-vă de bănuială, căci bănuiala este cea mai rea minciună. Nu căutaţi greşelile altuia. Nu vă iscodiţi unul pe celălalt şi nu poftiţi la ceea ce-şi doresc alţii. Nu fiţi pizmuitori unul faţă de altul şi nu vă duşmăniţi unul pe celălalt. Nu stricaţi legăturile unul cu altul. O, credincioşi ai lui Allah! Fiţi ca fraţii. El a poruncit : Un musulman este frate cu un alt musulman. Nici să nu-l asuprească, nici să nu-l batjocorească. Credinţa se află aici, când a zis aceasta, a arătat spre pieptul său. Este un păcat ca un musulman să-l dispreţuiască pe fratele său musulman. Toate lucrurile unui musulman sunt de neatins pentru fratele său în credinţă ; sângele, averea şi onoarea lui. Allah nu priveşte la trupurile sau la faţa voastră, ci El priveşte în inimile voastre.

O altă versiune este : Nu vă pizmuiţi unul pe altul ; şi nu vă duşmăniţi ; nu vă iscodiţi unul pe altul şi nu vă înşelaţi unul pe altul. O, credincioşi ai lui Allah ! Fiţi ca fraţii.

1577

Ibn Mas’ud a relatat că la Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )  a fost adus un om.

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )  a fost înştiinţat despre cutare că a băut vin, căci barba lui mirosea a vin.

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )  a zis : Nouă ni s-a interzis să bănuim.

Îi putem cere socoteală doar dacă meteahna este făţişă.

***

1580

Ibn Mas’ud a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )  a spus :

Fălosul nu va intra în rai.

Un om a întrebat : Omului îi plac veşmintele şi încălţările frumoase.

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )  a zis: Allah este minunat şi iubeşte frumuseţea.

Fala merge până acolo încât tăgăduieşte adevărul din prea multă preţuire de sine şi dispreţuieşte oamenii.

1581

Jundub ibn Abdullah a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )  a zis :

Allah nu va ierta pe acea persoană.

La care Allah Preaînaltul şi Lăudatul a zis :

Cine este acela care face legământ în numele Meu că Eu nu voi dărui iertarea cuiva?

Eu îl pot ierta pe acela iar celuilalt îi pot şterge faptele bune!

1582

Wathila ibn Asqa a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )  a zis :

Să nu vă bucuraţi de nenorocirea fratelui vostru, ca nu cumva Allah să-şi reverse mila asupra lui şi să coboare asupra voastră nenorocirea.

1583

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )  a zis :

Două lucruri sunt semne de necredinţă din partea celui ce se dedă la ele.

Să-şi batjocorească obârşia şi să-şi jelească morţii.

***

1589

Abdullah ibn Amr ibn al-‘As a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )  a zis :

Cine are aceste patru trăsături este un necredincios,

iar cine are una dintre ele, are o trăsătură de necredinţă, până ce renunţă la ea :

când îi acorzi încredere – te înşală,

când vorbeşte – minte,

când face legământ – se poartă cu înşelăciune,

iar când se depărtează de adevăr – începe să insulte.

1591

Abu Sa’id al-Khudri a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )  a zis :

Oricine calcă un legământ, va avea ştreang deasupra lui în Ziua Învierii.

Acesta va fi înălţat tot mai sus, potrivit felului încălcării.

Feriţi-vă!

Nu va fi unul care să încalce legământul mai mult ca şi un conducător al oamenilor obişnuiţi.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s