Despre hrană

În religia islamică, orice lucru care ar putea fi mâncat şi băut este cunoscut drept halal, cu excepţia câtorva dintre ele, unele menţionate în Coran iar altele în tradiţiile Profetului  sallallaahu  `alayhi  wa  sallam ( may  Allaah exalt his mention ).

Cazurile excepţionale de haram comestibil şi potabil sunt limitate la două tipuri: însufleţite sau animale şi neînsufleţite sau fără viaţă.

Animalele

Animalele sunt de trei feluri ; animale acvatice, terestre şi păsări.

Din rândul animalelor care trăiesc în apă, numai păsările acvatice şi peştii cu solzi sunt halal pentru mâncare. Alte animale acvatice cum ar fi ţiparul, rechinul, broasca ţestoasă, scoica , delfinul şi altele asemenea sunt haram pentru mâncare.

Animalele terestre sunt împărţite în două grupuri: domestice şi sălbatice.

Carnea animalelor domestice precum oaia, capra , vaca şi cămila este halal pentru mâncare. Carnea cailor , catârilor şi măgarilor este de asemenea halal, dar mâncarea cărnii lor este makruh (neplăcut). Separat de acestea carnea altor animale domestice, cum ar fi câinii şi pisicile, este haram.

Dintre animalele sălbatice, berbecii şi caprele, zebra şi cerbul sunt halal ; totuşi, animalele sălbatice rămase, care sunt fiarele sau cele care posedă gheare, cum ar fi leul, leopardul, lupul, vulpea, şacalul şi iepurii sunt haram pentru mâncare.

Carnea păsărilor care au guşă şi stomac sau care îşi fâlfâie aripile în timpul zborului, dar nu au gheare, cum ar fi găinile, guguştiucii sau porumbeii, turturelele şi potârnichiile sunt halal să se mănânce, însă carnea celorlalte păsări este haram pentru mâncare. Unele specii aparte de lăcuste sau cosaşi sunt halal.

Observaţie : carnea halal a animalelor mai sus menţionate este condiţionată de tăierea acestora în conformitate cu şaria islamică.

Lucruri neînsufleţite

Există două feluri de obiecte neînsufleţite sau fără viaţă:

(1) Solide

a) hoitul, carnea provenită din hoitul oricărui animal, este haram pentru mâncare. De asemenea lucrurile najis (murdare), cum ar fi excrementele animalelor a căror carne este haram pentru mancare, precum şi acele lucruri comestibile care devin najis prin atingerea cu lucruri najis, sunt haram pentru mâncare.

b) ţărâna

c) otrăvurile mortale

d) lucrurile care sunt respingătoare pentru om cum ar fi excrementele animalelor a căror carne este halal pentru mâncare, mucozităţile lor nazale şi orice se găseşte în intestine este haram. În mod asemănător, 15 părţi şi organe ale animalelor, a căror carne este halal, sunt haram pentru mâncare.

(2) Lichide

e) Orice tip de băutură ameţitoare este haram pentru băut, chiar într-o cantitate mică.

f) laptele animalelor a căror cărne este haram pentru mâncare, este haram pentru băut.

g) lichidele najis, urina, etc., sânge al animalelor rezultat în urma tăierii sunt haram.

Observaţie : alimentele comestibile şi potabile haram sunt haram când nu există împrejurare critică sau constrângere. În cazuri de acest fel cum ar fi condiţiile de sănătate ale unei persoane care suferă de inaniţie, dacă nu mănâncă mâncare haram sau care se teme de boală sau de agravarea ei, sau cel care datorită intensităţii slăbiciunii sale, ar cădea în faţa tovarăşilor de drum şi ar muri, este îngăduit să se consume lucruri comestibile şi potabile haram doar atât cât este necesar să se înlăture starea critică sau de constrângere. Acest lucru nu rămâne valabil în cazul unei persoane care pleacă din ţara sa în scopul unei tâlhării sau revolte împotriva guvernării islamice şi se confruntă cu o stare de aşa natură în cursul călătoriei sale.

Efectele diferitelor feluri de alimente comestibile şi potabile în menţinerea sănătăţii personale sunt extrem de evidente. Mai mult, acestea au urmări remarcabile asupra eticii şi moralei omului şi asupra legăturilor sale sociale. Nu există nici o îndoială că însuşirile unui om deşănţat nu sunt precum acelea ale unui om cumpătat şi că purtările lor sociale nu sunt asemănătoare. Sau, de exemplu, dacă cineva este obişnuit să mănânce şi să bea lucruri dezgustătoare, el va da naştere unor urmări exemplare asupra vieţii sale personale şi sociale, dar acest lucru este greu de acceptat pentru omul obişnuit.

De aceea, cu natura sa dăruită de Allah, omul înţelege că el trebuie să respecte anumite limitări în consumarea hranei. El nu ar trebui să mănânce orice mâncare comestibilă şi să bea orice băutură potabilă. Nu doar atât vânatul excesiv al unor specii duce la generarea unor dezechilibre naturale prin înmulţirea dăunătorilor.

Allah care potrivit exprimării Sale în Coran a creat pentru om orice lucru de pe pământ, care El însuşi nu are nevoie de om şi de resursele vieţii sale şi Care este Atotcunoscător şi Atotvăzător în ceea ce priveşte binele şi răul creaturilor Sale, a declarat unele alimente comestibile şi potabile halal iar altele haram pentru folosul şi bunăstarea omului. Allah nu declară nici un lucru comestibil şi potabil halal dacă nu este spre avantajul şi bunăstarea omului, nici nu declară vreun lucru haram, în afară de cazul în care este sursa corupţiei, morţii şi pagubei omului.

Filosofia din spatele interdicţiei unora dintre aceste lucruri comestibile şi potabile haram este destul de limpede pentru cei care o înţeleg clar. Neajunsul provocat de unele dintre ele şi raţiunea pentru care ele sunt haram ne-au fost repetat descoperite prin cercetări ştiinţifice. Privitor la lucrurile comestibile şi potabile haram a căror filosofie de a fi haram nu ne e încă disponbilă, nu se poate spune că aceste cercetări nu ne vor deveni limpezi niciodată. Chiar dacă raţiunile nu sunt desluşite încă de noi, nu se poate afirma că sunt lipsite de orice înţelepciune şi eficacitate. Dar întrucât aceste metode îşi au obârşia în Sfânta Prezenţă şi în Cunoaştere Nemărginită a Creatorului atemporal – poate fi afirmat în mod categoric că acestea conţin cele mai bune şi eficace experienţe, chiar dacă noi nu putem să ajungem la înţelegerea lor datorită încapacităţii şi limitării mijloacelor de cunoaştere.

Un gând despre „Despre hrană

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s