1811

Nawwas ibn Sam’an a relatat  :

Oricând pomenea despre Dajjal, Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) îl descria uneori ca fiind neînsemnat, iar alteori descria chinul adus de el ca foarte important. Noi ni l-am închipuit că se afla în ciorchinele de curmal.

Când ne-am dus seara la el sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi el a citit semnele fricii pe feţele noastre, a zis :

Ce-i cu voi?

Noi am zis : Trimis al lui Allah, dimineaţă ai pomenit de Dajjal. Uneori l-ai descris ca neînsemnat, iar alteori ca foarte important, încât am început să ne gândim că era ca şi când s-ar fi aflat în ciorchinele de curmal.

Atunci el sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis :

Dacă se arată câtă vreme sunt printre voi, eu îl voi înfrunta. Dacă se arată în lipsa mea, un om trebuie să lupte în numele Lui şi Allah se va îngriji de fiecare musulman în numele meu şi îl va păzi împotriva răutăţii lui. Dajjal va fi un tânăr cu păr încâlcit şi ochi bulbucaţi. Eu îl asemăn cu Abdul Uzza ibn Qatan. Acela dintre voi care va supravieţui să-l vadă, să recite asupra lui versetele de deschidere din Sura Kahf. El va apărea pe drumul dintre Siria şi Iran şi va răspândi ticăloşia în stânga şi în dreapta. O slujitori al lui Allah ! alipiţi-vă de calea adevărului.

Noi am întrebat : Trimis al lui Allah, cât timp va rămâne el pe pământ?

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis :

Timp de patruzeci de zile, o zi ca un an şi o zi ca o lună şi o zi ca o săptămână, iar restul zilelor vor fi ca şi zilele noastre.

Noi am întrebat : Trimis al lui Allah,

o zi de rugăciune va fi de-ajuns pentru rugăciunile zilei egale cu un an?

La care el sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis :

Nu, dar trebuie să faceţi un calcul de timp şi apoi să faceţi rugăciunea.

Noi am întrebat : Trimis al lui Allah, cât de iute va umbla el pe pământ?

Şi el sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis :

Ca şi norul purtat de vânt. El va veni la oameni şi îi va chema la o religie greşită, iar ei vor mărturisi credinţa în el şi îi vor răspunde. Atunci, el va da poruncă cerului, iar ploaia va cădea pe pământ, iar El va porunci ca pe pământ să  crească verdeaţă. Apoi spre seară, animalele ce au păscut iarba se vor întoarce la oameni cu cocoaşele lor imense şi ugerele pline de lapte şi crupele întinse. Pe urmă el va merge la alţi oameni şi îi va chema. Dar ei îl vor respinge şi el se va depărta de la ei, iar ei vor avea parte de secetă şi vor ajunge săraci lipiţi pământului. El se va plimba pe pământul pustiit şi îi va zice: <<Arată-ţi comorile>> , vor apărea şi se vor aduna în faţa lui ca şi roiurile de albine; Atunci el va chema o persoană strălucind de tinereţe şi îl va lovi cu sabia şi îl va despica în două bucăţi care vor zace la o distanţă asemănătoare cu cea dintre arcaş şi ţinta lui. Apoi el îl va chema pe tânărul acela şi el va păşi râzând, cu faţa strălucindu-i de bucurie,

dar chiar în clipa aceea Allah îl va trimie pe Cristos, fiul Mariei, iar el va coborî la minaretul alb din partea de răsărit a Damascului, purtând două veşminte vopsite delicat cu şofran, iar mânile lui se vor odihni pe trupurile a doi îngeri. Când îşi va apleca fruntea, vor cădea picături de sudoare ca şi perlele, iar când îşi va înălţa capul, picături ca şi perlele se vor ripisi de pe el. Orice necredincios care va simţi mirosul lui va muri, iar răsuflarea lui va ajunge atât de departe cât va vedea cu ochii. Apoi, el îl va căuta pe Dajjal şi îl va prinde la poarta lui Ludd şi îl va ucide. Şi atunci, oamenii pe care Allah i-a apărat vor veni la Iisus , fiul Mariei, iar el le va şterge feţele şi le va spune ce rang au în Rai şi Allah îi va revela lui Iisus (عليه السلام) aceste cuinvte:

Dintre slujitorii Mei am ales astfel de oameni împotriva cărora nimeni nu poate lupta.

du-i pe aceşti oameni nevătămaţi pe muntele Tur şi atunci Allah va trimite pe Gog şi Magog şi ei se vor îmbulzi de pe fiecare înălţime. Primul dintre ei va trece lacul mării Tabariah şi va bea din el. Şi când ultimul dintre ei va trece, el va zice : odată aici era apă. Iisus, fiul Mariei, şi tovarăşii lui vor fi atunci căutaţi la Tur şi vor fi atât de înghesuiţi încât capul taurului le va fi mai scump decât o sută de dinari, iar Iisus (عليه السلام) şi însoţitorii lui se vor ruga lui Allah (împotriva lor), care le va trimite insecte ce se vor repezi la gâtul lor şi , până dimineaţa, vor pieri toţi ca unul. Trimisul lui Allah, Isus şi însoţitorii lui vor coborî atunci pământ şi nu vor găsi nici măcar un colţişor care să nu fie plin de leşurile şi împuţiciunea lor. Trimisul lui Allah, Iisus şi însoţitorii lui se vor ruga iarăşi lui Allah, care va trimite nişte păsări cu gât de cămile care îi vor purta şi îi arunca acolo unde este voia lui Allah.

Apoi Allah va trimite ploaie care nu va cruţa nici o colibă şi nici un cort. Ploaia va spăla pământul până se va face ca oglinda. Atunci pământul va primi poruncă să-şi arate poamele şi să-şi refacă binecuvântările şi va creşte o rodie atât de mare încât un grup de oameni abia dacă va putea mânca şi se va adăposti sub pielea ei. Vaca de lapte va da atâta lapte, încât abia un grup mare va putea să-l bea. Cămila de lapte va da atâta lapte, încât din el va bea un trib întreg şi oaia de lapte va da atât de mult lapte că va hrăni o famile întreagă, la vremea aceea, Allah va trimite un vânt plăcut care va mângâia oamenii pe la subsori şi care va lua viaţa tuturor musulmanilor, şi numai cei ticăloşi vor supravieţui. Ei vor preacurvi, ca şi asinii.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s