1866

Uqba ibn Amir a relatat că într-o zi, Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a ieşit afară şi s-a rugat la mormintelor martirilor de la Uhud, aşa cum se face rugăciunea de îngropăciune pentru morţi. Era de parcă îşi lua rămas bun de la vii şi de la morţi.

Apoi, el sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a venit înapoi, s-a urcat la amvon şi a zis :

Voi ajunge înaintea voastră la Izvor (rezervorul de apă de la Kauthar) ca să vă întâmpin. Eu voi fi martorul vostru, căci pe Allah, mă simt ca şi cum văd izvorul în faţa ochilor, chiar în locul acesta. Nu mi-e teamă că după mine veţi aduce asociaţi lui Allah, dar mă tem că veţi umbla după averile lumeşti.

Povestitorul a spus : a fost ultima noastră ocazie să-l privim pe Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ).

1867

Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari a relatat :

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) ne-a condus în rugăciunea de dimineaţă (fajr), apoi s-a urcat la amvon şi ne-a vorbit până la vremea rugăciunii de prânz (dhuhr). Atunci a coborât de la amvon şi a ţinut rugăciunea. Din nou s-a urcat la amvon şi ne-a vorbit până s-a făcut timpul pentru rugăciunea de amiază (Asr). Atunci el sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a coborât iarăşi şi a ţinut rugăciunea, după care s-a ridicat la amvon din nou şi ne-a vorbit până la apusul soarelui.

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) ne-a înştiinţat despre tot ce zăcea ascuns în trecut şi ce se va întâmpla în viitor ;

iar cei mai învăţaţi dintre noi au păstrat totul în minte.

1868

Aişa a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis :

Cel ce jură că se va supune lui Allah, să se supună Lui.

Însă acela care jură că nu-L va asculta pe Allah, să nu facă aşa.

1869

Umm Şarik a relatat că Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a poruncit ca şopârla să fie ucisă, căci suflase (foc) asupra lui Avraam.

***

1872

Abu Huraira a relatat :

Trimisului lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) i-a fost adusă nişte carne coaptă şi i-au dat carnea de pe copan, căci îi plăcea tare mult.

El sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a mâncat o bucăţică şi a zis :

Eu voi fi căpetenia tuturor oamenilor în Ziua Învierii. Vreţi să ştiţi de ce?

Allah va aduna toate fiinţele omeneşti din generaţiile timpurii, precum şi ultima generaţie, în acelaşi loc, pentru ca vestitorul să-i poată face pe toţi să-i asculte glasul şi martorii să-i poată vedea pe toţi. Soarele va ajunge foarte aproape de oameni. Ei vor avea parte de atâta chin şi necaz, cât nu vor putea să îndure.

Atuncii oamenii vor zice : Nu vedeţi starea noastră (groaznică)?

Ar trebui să căutaţi pe cineva care să mijlocească pentru noi la Domnul vostru.

Unii vor zice altora : Mergeţi la Adam (عليه سلام).

Atunci ei vor merge la Adam şi îi vor zice : Tu eşti părintele omenirii ; Allah te-a creat cu Mâna Lui şi a suflat în tine din Duhul Său. El a poruncit îngerilor să se închine dinaintea ta. El ţi-a făcut lăcaş în Rai. (Te rugăm) mijloceşte pentru noi la Domnul tău.

Nu vezi care este starea noastră?

Adam va zice : Astăzi Domnul meu s-a mâniat atât de tare cum n-a mai făcut-o înainte şi cum nu se va mai mânia de-acum încolo. El mi-a interzis să mănânc din fructul dintr-un anumit arbore, dar eu nu L-am ascultat.

Mi-e frică pentru mine, pentru mine, pentru mine.

Mergeţi la altcineva. Mergeţi la Noe (عليه سلام). şi spuneţi-i : O, Noe ! Tu eşti primul profet al lui Allah pentru oamenii de pe pământ şi Allah te-a numit un supus recunoscător : te rugăm mijloceşte pentru noi la Domnul tău.

Nu vezi starea în care ne aflăm?

Noe va zice : Mânia Domnului meu s-a aţâţat atât de tare în ziua aceasta ca niciodată înainte şi cum nu va mai fi niciodată de-acum încolo. Mi s-a dăruit dreptul de a face o rugăciune ce urma să fie primită negreşit. Eu m-am folosit de această şansă şi am făcut această rugăciune împotriva poporului meu.

Mi-e teamă pentru mine, pentru mine, pentru mine.

Mergeţi la altcineva. Mergeţi la Avraam (عليه سلام). Ei vor merge la Avraam şi vor zice : O, Avraam tu eşti Trimisul lui Allah şi prietenul (khalil) Său dintre toţi oamenii de pe pământ ; te rugăm mijloceşte pentru noi la Domnul tău.

Nu vezi în ce stare ne aflăm?

Avraam va zice : Astăzi Domnul meu s-a mâniat atât de tare ca niciodată mai înainte ; nici de-acum încolo nu va mai fi El atât de mânios. Pe seama mea s-au pus trei minciuni.

Mi-e teamă pentru mine, pentru mine, pentru mine.

Mergeţi la altul. Duceţi-vă la Moise (عليه سلام). Oamenii vor merge la Moise şi vor zice : O, Moise ! Tu eşti Trimisul lui Allah şi Allah te-a înălţat peste ceilalţi cu acest mesaj şi cu vorba Lui nemijlocită către tine ; mijloceşte pentru noi la Domnul tău.

Nu vezi în ce stare ne aflăm?

Moise va zice : Domnul meu s-a mâniat astăzi ca niciodată până acum şi ca niciodată de-acum încolo. Am ucis un om pentru care nu am avut poruncă să-l ucid.

Mi-e frică pentru mine, pentru mine, pentru mine.

Mergeţi la altcineva. Duceţi-vă la Iisus (عليه سلام). Ei vor merge atunci la Iisus şi vor zice : O, Iisus! Trimisul lui Allah şi cuvântul Său pe care El l-a trimis Mariei şi un suflet înalt pe care El l-a creat care tu ai vorbit oamenilor pe când erai în leagăn. Te rugăm, mijloceşte pentru noi la Domnul tău.

Nu vezi în ce stare ne aflăm?

Iisus va zice : Mânia Domnului meu este astăzi atât de mare, ca niciodată până acum şi niciodată ca de-acum încolo. Iisus nu va pomeni de nici un păcat dar va zice :

Mi-e teamă pentru mine, pentru mine, pentru mine.

Mergeţi la altcineva. Duceţi-vă la Muhammad sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) .

Atunci ei vor veni la mine şi vor zice : O Muhammad ! Tu eşti Trimisul lui Allah şi ultimul dintre profeţi, iar Allah ţi-a iertat toate neajunsurile, de la primul până la ultimul. Te rugăm mijloceşte pentru noi la Domnul tău.

Nu vezi care este starea noastră?

Muhammad sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )  a adăugat ; Atunci eu voi porni spre tronul lui Allah şi mă voi arunca în închinăciune dinaintea Domnului meu. Iar Allah va coborî asupra mea ştiinţa unor asemenea laude şi cuvinte de slavă pentru El cum n-a mai dăruit nimănui înainte de mine.

Apoi un glas va zice : O, Muhammad ! Ridică-ţi fruntea.

Roagă-te şi ţi se va dărui. Mijloceşte, căci mijlocirea ta va fi primită.

Atunci eu îmi voi înălţa fruntea şi voi zice : Urmaşii mei, o Doamne al meu!

Glasul va zice : O, Muhammad ! Primeşte în Rai pe acei oameni care nu trebuie să dea socoteală pe poarta ce se află în dreapta. Ceilalţi vor fi primiţi odată cu restul omenirii prin diferitele porţi ale Raiului.

Trimisul lui Allah sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) a zis mai departe : Pe Cel în Mâna Căruia se află sufletul meu, distanţa dintre două porţi ale Raiului este ca şi distanţa dintre Mecca şi Hijr, ori dintre Mecca şi Basra.

(convenit)

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s