Lumea aceasta

= نهج البلاغة =

Predica 99

Cerere de dăruire a trăiniciei în religie

Noi pe Allah Îl proslăvim pentru ceea ce a fost şi Lui Îi cerem ajutorul pentru ce va să fie, şi Îi cerem să ne dea nouă trăinicie în religia noastră, tot astfel cum Îi cerem să ne dea sănătate în trupurile noastre.

Prevenirea asupra acestei lumi

O, voi, robi ai lui Dumnezeu! Vă povăţuiesc să vă feriţi de lumea aceasta, care (în curând) vă va părăsi, chiar dacă vouă nu vă este pe plac părăsirea ei, şi care vă va îmbătrâni trupurile, deşi vouă v-ar plăcea să vă fie tot proaspete. Pilda voastră şi pilda ei : asemenea acelor drumeţi care bat ceva cale, pentru ca apoi, să o străbată grabnic sau să năzuiască spre un semn şi să ajungă acolo deodată. Şi cât de mică este depărtarea de acest ţel, atunci când tinzi către el şi îl ajungi. Şi cât de scurtă este calea pentru cel ce are doar o singură zi, pe care nu o poate prelungi, în vreme ce acela care îl conduce grabnic îl mână în această lume până la despărţirea de ea.

Cum poate fi înfruntată lumea aceasta

Aşadar, nu vă luaţi la întrecere pentru gloria pământeană şi mândria ei, şi nu vă bucuraţi la podoabele şi darurile ei, şi nici nu jeliţi amarurile şi năpastele ei, căci şi gloria şi mândria se vor încheia, iar podoabele şi darurile ei vor pieri, iar amarurile şi năpastele ei se vor duce. Orice vreme din ea are un sfârşit, iar oricărei vietăţi îi este dat a muri. Nu aveţi voi, oare, un semn în ceea ce a rămas de la înaintaşii voştri şi nu vă deschide nimeni, oare, dintre strămoşii voştri, ochii şi nu vă dă o învăţătură, numai doar ca voi să înţelegeţi?

Nu vedeţi, oare, că înaintaşii voştri nu se întorc, iar urmaşii care trăiesc după ei nu rămân? Nu vedeţi voi, oare, că oamenii acestei lumi îşi petrec felurit dimineţile şi serile? Astfel (undeva) cel mort este bocit, cuiva i se împărtăşeşte durerea, cineva este doborât de durere, cineva se întreabă despre cel bolnav, cineva îşi dă ultima suflare, cineva tânjeşte după această lume, chiar atunci când îl caută moartea, cineva uită însă nu este uitat (de către moarte), iar pe urmele înaintaşilor calcă cei ce vin după ei?

Luaţi aminte! Chiar atunci când făptuiţi fapte rele, amintiţi-vă de cea care nimiceşte plăcerile, cea care tulbură dorinţele şi taie nădejdile. Căutaţi ajutorul lui Dumnezeu pentru a vă îndeplini obligaţiile faţă de El şi pentru (a Îi mulţumi pentru) nemăsuratule Sale daruri şi faceri de bine.

***

Predica 100

Din însuşirile lui Dumnezeu

Slavă lui Allah, Cel ce Îşi împrăştie harul în întreaga Sa creaţie şi îşi revarsă din mâna plină bunătatea printre ei. Noi Îl lăudăm în toate poruncile Sale şi Îi cerem ajutorul pentru împlinirea obligaţiilor noastre faţă de El.

Mărturisim că nu există zeu în afară de El.

 

Trăsăturile Profetului   sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )

După cum mărturisim că Muhammad  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) este robul şi trimisul Său. El l-a trimis să vestească porunca Sa şi să dea glas pomenirii Sale. El a împlinit aceasta cu credinţă şi a plecat bine-călăuzit, lăsându-ne nouă steagul adevărului. Oricine trece dincolo de acesta se rătăceşte, oricine rămâne în urmă se veştejeşte. Oricine se ţine de acesta, se va alătura (binelui).

Îndrumătorul către el este cumpătat la vorbă, anevoios la ridicare, grabnic atunci când s-a ridicat. Dacă vă aplecaţi grumazul în faţa lui şi arătaţi spre el cu degetul, îi va veni moartea, care îl va lua. Ei vor trăi după el, atât de mult cât va fi voia lui Dumnezeu, până când Dumnezeu vă va aduce pe cineva care vă va strânge laolaltă şi va pune capăt răzleţirii voastre.

Nu vă puneţi nădejdea în cel ce nu vine către voi şi nici nu deznădăjduiţi după cel care vă întoarce spatele, căci s-ar putea ca un picior să-i alunece, iar pe celălalt să se ţină, aşa că se va da înapoi până când se poate ţine pe ambele picioare.

Continuarea imamatului până la apariţia dovezii

Luaţi aminte ! Pilda celor din familia lui Muhammad sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) este aidoma stelelor de pe cer. Când o stea apune, o alta răsare. Sunteţi, dară, ca şi cum s-ar fi desăvârşit în voi binefacerile lui Dumnezeu şi El v-ar fi arătat vouă ceea ce nădăjduiaţi.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s