Răspunderea

= نهج البلاغة =

Predica 16

= ţinută atunci când i-a fost transmis califatul în Medina =

 من كلام له (عليه السلام)  لمّا بويع بالمدينة وفيها يخبر الناس بعلمه بما تؤول إليه أحوالهم وفيها يقسمهم إلى أقسام

Politica regimului

Răspunderea pentru ceea ce vă spun este garantată, iar eu sunt chezaş pentru aceasta. Cel căruia i s-au arătat pedepsele pilduitoare de odinioară (date de Dumnezeu poporului) este prevenit cu pioşenie să nu se mai lase copleşit de îndoieli. Astfel de ispite v-au tot încercat şi pe voi atunci când Dumnezeu l-a trimis pe profetul Său  sallallaahu  `alayhi  wa  sallam ( may  Allaah exalt his mention ).

Pe Allah, Cel ce l-a trimis pe profet întru adevăr ! Veţi fi încurcaţi de tot, cernuţi amarnic ca prin sită, amestecaţi cum se amestecă în oală aşa încât cei de jos vor ajunge sus, iar cei de sus vor ajunge jos, cei din faţă vor ajunge în spate, iar cei din spate vor ajunge în faţă.

Vorba dreaptă a Imamului Ali  may  Allaah  be  pleased  with  them

Pe Allah, nu am tăinuit nici măcar un strop de ploaie, nu am minţit cu nimic, căci eu am fost înştiinţat asupra locului şi zilei. Băgaţi de seamă că păcatele sunt precum caii nărăvaşi ale căror frâie au fost pierdute aşa că pot sări cu ei (cu călăreţii lor) de-a dreptul în iad. Băgaţi de seamă că pioşenia este precum caii îmblânziţi ai căror călăreţi ţin frâiele în mâini, aşa încât ei îi duc pe călăreţii lor în rai. Adevăr şi deşertăciune : fiecare cu adepţii săi! Dacă deşertăciunea stăpâneşte, acest lucru s-a mai întâmplat şi în trecut, dacă adevărul se împuţinează, şi acest lucru s-a întâmplat deseori. Rareori se întâmplă ca ceva ce rămâne în urmă să o ia înainte. Dacă ceva rămâne în urmă, altceva i-o ia înainte.

Realitatea rătăcirii şi necesitatea pioşeniei

Cel ce este îngrijorat de rai şi de iad nu mai are altă ţintă în faţa sa. Cel ce trece degrabă la faptă, izbândeşte, cel ce caută încet, nădăjduieşte, cel ce nu face ce trebuie va ajunge în foc. De-a dreapta şi de-a stânga sunt căi rătăcitoare. Doar calea din mijloc este cea dreaptă constituită de Cartea cea Veşnică şi semnele profeţiei. Din ea se desprinde tradiţia către care va fi devenirea de pe urmă. Cel ce pretinde altceva va pieri, cel ce născoceşte se va împotmoli. Cel ce se va împotrivi adevărului va pieri. Omul este îndeajuns de neştiutor ca să-şi poată cunoaşte destinul. Cei ce sunt adânc înrădăcinaţi în pioşenie nu vor pieri, iar semănătura celor cu pioşenie nu va fi nicicând însetată. Ascundeţi-vă în casele voastre şi îndreptaţi-vă pe voi înşivă. Căinţa este în spatele vostru. Oricine trebuie doar să-l laude pe Dumnezeu şi să se dojenească pe el însuşi.

Predica 20

Lumea de dincolo de moarte şi pricina necunoaşterii ei

Dacă aţi vedea ceea ce au văzut aceia dintre voi care au murit, aţi fi cuprinşi de nelinişte şi tulburare, aţi asculta şi v-aţi supune ; ce au văzut ei însă rămâne ascuns privirilor voastre. În curând, perdeaua va fi dată la o parte. Dacă vă va fi dat să vedeţi, veţi fi făcuţi să vedeţi; dacă vă va fi dat să auziţi, veţi fi făcuţi să auziţi; iar dacă vă va fi dat să fiţi călăuziţi, atunci veţi primi călăuzirea. Eu vă vorbesc vouă întru adevăr. Vi s-au dat multe pilde şi aţi fost preveniţi din plin. Propovăduirea soliei lui Dumnezeu, după trimişii cerului (îngerii), nu poate fi făcută decât de către oameni.

Predica 21

Calea izbânzii

Ţinta voastră se află înaintea voastră. În spatele vostru este Ceasul care vă îmbrânceşte înainte. Fiţi uşori şi urmaţi-i pe ceilalţi. Ultimii dintre voi sunt aşteptaţi de primii dintre voi.

Predica 23

Armonia dintre binefaceri şi însuşiri

Aşadar, porunca dumnezeiască pogoară din ceruri pe pământ precum stropii de ploaie, aducând fiecărui suflet ceea ce vălvătaia lor creşte. Învăluie-te în răbdare căci aceasta este mai bună decât victoria.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s