Datoria faţă de Allah

Datoria noastră faţă de Atotputernicul Allah este cea mai însemnată obligaţie dintre toate şi trebuie să o îndeplinim cu cel mai curat cuget şi cu cea mai sinceră intenţie. Prima şi cea mai mare îndatorire a omului este să îşi cunoască Creatorul. Întrucât Atotputernicul Allah este izvorul existenţei fiecărei făpturi şi iniţiatorul oricărui fenomen existent, conştiinţa şi cunoaşterea Fiinţei Sale luminează fiecare persoană cu simţul realităţii. Existenţa nepăsătoare faţă de această realitate morală înseamnă necunoaştere totală, lipsă de discernământ şi iresponsabilitate. Cine nu acordă interes cunoaşterii lui Allah, stinge, în consecinţă, lumina propriei conştiinţe şi nu va dispune de nici un mijloc pentru atingerea adevăratei fericiri omeneşti.

După cum am văzut, cei care se abţin de la cunoaşterea lui Allah şi nu acordă nici o atenţie acestei realităţi în viaţa lor sunt întru totul îndepărtaţi de spiritualitatea omenească şi nu au o judecată diferită de cea a dobitoacelor sau fiarelor.

Iată Allah revelează în Sfântul Coran:

53:29-30

Aşadar îndepărtează-te de acela care se întoarce de la îndemnarea Noastră şi care nu voieşte decât viaţa pământească!

Aceasta este ştiinţa la care ajung ei. Însă Domnul tău îi ştie mai bine pe aceia care sunt drept călăuziţi.

Fireşte, ar trebui evidenţiat că, pentru om, care este o fiinţă cu simţul realităţii, înzestrată cu raţiune, conştiinţa lui Allah este necesară şi naturală, deoarece omul căruia Allah i-a oferit simţul veridicităţii, observă semnele Prezenţei lui Allah, Cunoaşterea şi Puterea Sa atunci când contemplă universul creaţiei. Astfel, a avea conştiinţa lui Allah înseamnă că omul nu ar trebui să neglijeze această realitate evidentă, care nu poate fi acoperită de nici un văl, oferind un răspuns afirmativ conştiinţei sale care îl cheamă către Creator şi alungând, prin urmarea acestei filosofii, orice îndoială din cugetul său.

Adorarea lui Allah

După cunoaşterea Sa, a doua datorie a noastră este adorarea Lui. Acest lucru se datorează faptului că, în răstimpul cunoaşterii adevărului, devine limpede că fericirea şi bunăstarea, care sunt pentru majoritatea oamenilor cele mai importante ţeluri, vor fi obţinute prin punerea în aplicare a planului pe care Atotputernicul Allah l-a prevăzut pentru vieţile noastre şi ni l-a transmis prin trimişii Săi. De aceea, supunerea faţă de poruncile lui Allah şi slujirea Lui sunt singurele îndatoriri ale omului; în comparaţie cu acestea, alte obligaţii par nesemnificative şi lipsite de importanţă.

Iată spune Creatorul:

17:23

Şi Domnul tău a orânduit să nu Îl adoraţi decât pe El şi să vă purtaţi frumos cu părinţii voştri, iar dacă bătrâneţile îi ajung pe unul dintre ei sau pe amândoi lângă tine, nu le ziceţi lor „Of” [din pricina slăbiciunii] şi nu-i certa, ci spune-le lor vorbe cuviincioase.

De asemenea, Allah revelează că:

36:60-61

Oare nu am făcut Eu legământ cu voi, o, fii ai lui Adam, să nu Îl adoraţi pe Şeitan, căci el vă este vouă duşman învederat?

Şi să Mă adoraţi pe Mine? [pentru că] acesta este drumul drept?!

Astfel, este de datoria noastră să recunoaştem realitatea dependenţei şi necesităţile noastre faţă de Creator, păstrând în minte Măreţia şi Slava Lui. Trebuie să socotim că Allah ştie şi vede faptele noastre în orice privinţă şi să ne supunem poruncilor Lui. Avem obligaţia de a nu sluji nimănui în afară de Allah şi de a nu ne supune nimănui altcuiva în afară de Sfântul Profet  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) şi imamii călăuziţi, de care ni se cere să ascultăm prin porunca divină.

4:59

O, voi cei care credeţi! Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu supunere [ascultare] faţă de Trimisul Său şi faţa de conducătorii voştri! Apoi dacă aveţi neînţelegeri într-o chestiune, aduceţi-o [întru judecare] la Allah şi la Trimis, dacă voi credeţi în Allah şi în Ziua de Apoi! Aceasta este mai bine şi cu mai bune urmări.

Cu siguranţă, datorită supunerii faţă de Allah şi autorităţii religiei, se cuvine să păstrăm un mare respect pentru orice lucru legat de Allah. Se cuvine să cinstim sfintele Sale nume şi implicit să onorăm personalităţile profeţilor şi a conducătorilor desprinşi din aceştia ; şi să ne străduim cu privire la cinstirea şi aplicarea Coranului, după cum este revelat că:

22:32

Astfel! Iar acela care cinsteşte rânduielile lui Allah [să ştie] că aceasta este din cuvioşia inimii!

 

Un gând despre „Datoria faţă de Allah

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s