Mărturii

= نهج البلاغة =

Predica 195

Semnele vădite ale lui Dumnezeu

Slavă lui Allah care face să se ivească mărturii ale atotputerniciei Sale şi ale strălucirii măreţiei Sale şi prin minunile puterii Sale ce uimeşte luminiţele ochilor şi îndeamnă minţile să priceapă adevărul trăsăturilor Sale. Mărturisesc că nu există altă divinitate în afară de Allah, ca mărturie de credinţă, siguranţă, sinceritate şi convingere. După cum mărturisesc că Muhammad  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) este robul şi trimisul Său pe care El l-a trimis atunci când semnele dreptei călăuziri erau uitate şi căile religiei pustii. Aşadar, el a vestit adevărul cu tărie, a sfătuit poporul, l-a călăuzit întru dreptate şi le-a poruncit să meargă spre El. Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa şi a urmaşilor săi!

Să ştiţi voi, robi ai lui Dumnezeu, că El nu v-a creat degeaba şi nici nu vă va lăsa slobozi. El cunoaşte întregul harurilor Sale asupra voastră şi numărul binefacerilor Sale pentru voi. Aşadar, Lui cereţi-I izbânda şi atingerea ţelurilor voastre. Imploraţi-L şi rugaţi-L să vă dăruiască. Nici un acoperământ nu vă desparte de El, nici o poartă nu se închide pentru voi şi El. El este în tot locul, în tot timpul, în fiece clipă. El este cu fiece om şi cu fiece jinn. Darea de mână nu Îl păgubeşte. Dăruirea nu Îl împuţinează. Cel care cere nu Îl epuizează şi cel care primeşte de la El nu Îi ajunge la sfârşit.

Nimeni nu Îl poate întoarce de la altcineva, un glas nu Îl distrage de la alt glas, un dar al Lui nu Îl împiedică de la un alt dar. Mânia nu Îl îndepărtează de la milostenie, iar milostenia nu Îl îndepărează de osândire. Nevăzutul Său nu Îl ascunde văzutului, şi nici văzutul Său nu Îl separă de nevăzut. El este aproape şi totodată departe. El este sus şi totodată jos. El este văzut şi totodată nevăzut. El este ascuns şi totodată cunoscut. El dă cu împrumut, însă nu ia nimic cu împrumut. El nu a făcut creaturile după un plan şi nici nu le-a cerut ajutorul de-ar fi fost să fie obosit.

Amintirea Zilei de Apoi

Vă sfătuiesc pe voi, robi ai lui Dumnezeu, să aveţi pioşenie faţă de Allah, căci ea este frâul şi îndreptarul. Ţineţi cu nădejde de trăiniciile ei şi prindeţi-vă bine de adevărurile sale! Ea vă va duce către sălaşe ale înlesnirii, ţinuturi ale largheţei, cetăţi ale siguranţei, case ale cinstirii, până când bezna va cuprinde ţinuturile toate, când cămilele în zece luni vor lepăda ; când se va sufla în trâmbiţă, când fiece făptură va muri, când fiece glas va amuţi, când munţii cei semeţi se vor prăbuşi, când stâncile cele tari se vor sfărâma, iar pietrele lor se vor preface în nisipuri spulberate, iar temeliile lor vor fi câmpuri nivelate. În ziua aceea nu va fi nici un mijlocitor care să mijlocească, nici un prieten care să folosească, nici o scuză care să ocrotească.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s