Roade ale islamului

= نهج البلاغة =

Predica 106

Definirea cuprinzătoare a islamului

Slavă lui Allah, Cel ce a creat islamul şi a făcut lesnicioase legile sale celor ce se apropie de el [de islam] şi i-a întărit stâlpii împotriva oricui încearcă să îl biruie. Aşadar, Allah l-a făcut loc de siguranţă celui ce se agaţă de el, tihnă celui care intră în el, dovadă limpede celui care vorbeşte despre el, martor celui se luptă pentru el, lumină celui ce caută lumina la el, înţelegere celui care pricepe, agerime celui care trudeşte întru el, semn celui ce se însemnează cu el, iluminare celui ce judecă în temeiul lui, învăţătură celui care caută povăţuire la el, izbăvire celui care îl socoate cu adevărat, încredere celui care îşi pune nădejdea în el, tihnă celui ce se lasă în seama lui, scut celui ce îndură întru el. El este cel mai luminos dintre toate drumurile, cea mai desluşită dintre toate cărările. Are minarete semeţe, drumuri luminoase, făclii arzânde, o preacurată îngrijire, şi un ţel înalt. Primirea adevărului este calea sa, faptele cele bune îi sunt turnuri, viaţa veşnică îi este ţintă, această lume îi este loc de întrecere , învierea este arena sa, iar raiul, capătul întrecerii sale.

Implorare pentru Profet  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) 

El  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) i-a dat tăciune aprins celui ce căuta foc, a orânduit semne luminoase celui captiv. Aşadar, el  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) îţi este ţie îndrumător demn de încredere, martor, în Ziua Judecăţii de Apoi, trimis ţie cu binefaceri, sol întru adevăr ca milostenie.

O Allah! Fă-i parte din dreptatea Ta, răsplăteşte-l, înmulţindu-i binele prin harul Tău! Dumnezeule! Înalţă-i zidirea asupra zidirii celorlalţi ziditori, înnobilează-i venirea dinaintea Ta, dă-i un loc de cinste la Tine, dăruieşte-i vrednicie, şi dă-i înălţare şi virtute, şi nu ne pune pe noi (în Ziua Judecăţii de Apoi) printre cei ce sunt cu el, nici ruşinaţi, nici plini de căinţă, nici mergători pe ocolişuri, nici încălcători de legământ, nici rătăciţi, nici rătăcitori, nici de alţii amăgitori.

 

Roadele propovăduirii profetice

Prin mărinimia lui Allah îndreptată asupra voastră, v-aţi căpătat un loc şi roabele voastre sunt onorate, iar vecinii vă sunt bine omeniţi. Chiar şi cel asupra căruia nu vă bucuraţi de nici o cinstire şi care nu are faţă de voi nici o obligaţie vă va preamări. Le va fi teamă de voi chiar şi  cel faţă de care nu aţi avut nici un imbold de duşmănie şi asupra căruia nu aveţi nici o stăpânire.

 

Pricinile decăderii poporului

Voi vedeţi acum cum legămintele faţă de Dumnezeu sunt rupte fără să vă mâniaţi, cu toate că vă mâhniţi şi vă încruntaţi la ruperea tradiţiilor strămoşilor voştri. Poruncile lui Dumnezeu au venit la voi şi au plecat, şi iarăşi s-au întors la voi ; însă voi i-aţi lăsat în locul vostru pe făcătorii de rele, şi le-aţi aruncat lor frâiele, părăsind poruncile lui Dumnezeu în mâinile lor, ei cei ce făptuiesc totul cu îndoieli şi merg înainte cu poftele lor. Pe Allah! Chiar şi dacă ei vă vor împrăştia sub fiecare stea, Dumnezeu, negreşit , vă va strânge la loc în acea zi : care pentru ei va fi cea mai rea dintre zile.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s